direct contact

Direct contact

Medische opleidingen

Een belangrijk kenmerk van een STZ-ziekenhuis is het opleiden van toekomstige medische professionals. In Zuyderland is er plek voor opleiding op het gebied van de meeste medische specialismen en de ondersteunende disciplines. Voor de basisopleiding wordt met name samengewerkt met MUMC+.

Opleidingen

Specialismen

In Zuyderland werken circa 150 Aios (Arts-assistenten in opleiding) binnen de volgende specialismen:

Instroom in de opleiding vindt plaats aan de hand van het aantal opleidingsplaatsen binnen de opleidingsregio OORZON (Zuid-Oost Nederland), zie ook www.oorzon.nl.

De opleidingsregio Zuid-Oost Nederland heeft het profielkenmerk ‘Doelmatigheid van Zorg’ omarmd als één van de landelijke thema’s binnen de medische vervolgopleidingen. Meer informatie over dit project is hier terug te vinden.

Centrale OpleidingsCommisie (COC)

De COC is de overlegstructuur voor opleiders van de medische (vervolg-)opleidingen en studenten in een medische opleiding in Zuyderland. Het doel van de COC is het bevorderen en handhaven van het opleidingsklimaat, in algemene zin, binnen Zuyderland. Verschillende opleidingsonderwerpen worden besproken, waaronder kwaliteit, opleidingsprofessionalisering en bijvoorbeeld discipline overstijgend onderwijs. Alle specialist-opleiders zijn vertegenwoordigd in de COC. De regiefunctie wordt bekleed door voorzitter dr. Meindert Sosef, een specialist opleider die tevens de intermediairfunctie vervult naar de organisatie van het ziekenhuis.

Co-cohort

Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en biedt zorgprofessionals hoogwaardige ondersteuning op het gebied van Opleiden, Onderzoek en Onderwijs. Specifiek voor jou als coassistent is er de mogelijkheid om alle coschappen in Zuyderland te lopen in het zogenaamde co-cohort Zuyderland. Ook de klinische stage (GEZP) en/of wetenschapsstage (WESP) kun je vervolgens in Zuyderland lopen.

Lees meer!

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

De Aios is ook bekwaam op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties zijn gebaseerd op de CanMeds rollen. DOO is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Zuyderland Academie biedt onderstaande competentiegerichte, discipline overstijgende cursussen aan. Per cursus vindt u een omschrijving met data en aanmeldingsprocedure.

 • Discipline Overstijgend Onderwijs OOR ZON

  Arts-assistenten werkzaam in Zuyderland MC hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan DOO onderwijs aangeboden door andere partnerziekenhuizen in de regio OOR ZON. Een van deze aanbieders is MUMC. Aanmelden voor deze cursussen kan via de website van OORZON. Op deze website vindt u bovendien een overzicht van alle cursussen aangeboden door andere partnerziekenhuizen.

 • Tackle the CAT (Critical Appraisal of a Topic)

  Korte omschrijving cursus
  Elke arts-assistent dient twee keer per jaar een CAT (Critical Appraisal of a Topic) te maken. Maar hoe doe je dat nu? Wat zijn de te nemen stappen en waar zitten specifieke aandachtspunten? In deze cursus wordt stapsgewijs besproken hoe je een goede CAT maakt. Daarbij worden specifieke aandachtspunten verder uitgelicht zoals de PICO, systematisch literatuuronderzoek, kritisch redeneren en statistische significantie versus klinische relevantie.

  Vorm
  Tijdens deze cursus is er een afwisseling van interactieve presentaties en opdrachten die de deelnemers zelf dienen uit te voeren.

  Trainers

  • Audrey Merry: Researchcoördinator en epidemioloog, Zuyderland Academie
  • Marion Heymans: Coördinator Kennis- & InformatieCentrum (KIC), Zuyderland Academie

  Cursusdata 2017

  • Dinsdag 21 maart (locatie Heerlen)
  • Dinsdag 20 juni (locatie Heerlen)
  • Dinsdag 3 oktober (locatie Sittard-Geleen)

  Tijdstip: 14.00 uur – 18.00 uur

  Aantal deelnemers
  Maximaal 15 deelnemers
  Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding en overige belangstellenden.

  Inschrijven

  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Ontevreden? Dien een klacht in! Professioneel omgaan met (tucht)klachten

  Thema:
  Ontevreden? Dien een klacht in!
  Professioneel omgaan met (tucht)klachten

  Korte omschrijving cursus (inhoud):
  Onze patiënten weten steeds beter voor zichzelf op te komen, de zogenaamde mondige patiënt. Een klacht is snel ingediend, maar wat gebeurt er vervolgens en welk invloed heeft dit op jou als aios? In deze cursus word je meegenomen in relevante wetgeving die op jou, als arts in opleiding, van toepassing is en waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken kunt krijgen. Na een theoretische inleiding waarin verschillende wetten aan bod komen, zoals, de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet Kwaliteit ga je in het praktijkgedeelte zelf met deze wetgeving aan de slag! Op deze manier ben je goed voorbereid als je in een vergelijkbare situatie terecht komt.

  Vorm:
  De cursus is verspreid over twee dagdelen van ieder vier uur. Tijdens deze dagdelen komen zowel hoorcolleges met stellingen en casuïstiek als een oefenzitting van de klachtencommissie aan bod. Mr. Henk Peter, jurist met ruime ervaring in de advocatuur, rechtspraak en als officier van justitie begeleidt deze onderwijs middagen. Ter voorbereiding dien je een reader te lezen en een casus van de klachtencommissie voor te bereiden.

  Programma:
  Dagdeel 1 en een gedeelte van dagdeel 2
  Relevante wetgeving voor artsen mede aan de hand van casuïstiek en uitspraken klachtencommissie en rechters. Wetten die besproken worden, zijn: de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet Bescherming Persoonsgegevens , de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg , de Wet Kwaliteit , Klachten en Geschillen Gezondheidszorg en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.
  Dagdeel 2
  Oefenzitting klachtencommissie aan de hand van een casus.

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: Mr. Henk Peters, jurist en voorzitter klachtencommissie.
  • Cursusdata:
   • Dagdeel 1: Donderdag 4 mei 2017 van 14:00 uur tot 18:00 uur Locatie Sittard-Geleen, Zorgboulevard ruimte 5
    én
   • Dagdeel 2: donderdag 18 mei 2017 van 14:00 uur tot 18:00 uur Locatie Sittard-Geleen, Zorgboulevard ruimte 5

  Inschrijvingen:
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl) Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  Aangezien deze vorm van DOO twee dagdelen betreft, dienen beide gevolgd te worden. Voor beide gelden dan ook de algemene annuleringsvoorwaarden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Ben jij senioproof om met ons aan de slag te gaan?

  Thema: Ben jij senioproof om met ons aan de slag te gaan?
  Interactieve scholingsactiviteit Kwetsbare Ouderen en het Seniorvriendelijke Ziekenhuis

  Korte omschrijving cursus (inhoud):
  Zuyderland Medisch Centrum heeft de zorg voor (kwetsbare) ouderen als één van de speerpunten gekozen. Ziekenhuisbreed, op praktisch alle verpleegafdelingen en poli’s kom je dan ook in toenemende mate ouderen tegen. Deze scholingsactiviteit is bedoeld om arts-assistenten op een creatieve, interactieve manier kennis te laten maken met de specifieke behoeften van (kwetsbare) ouderen die opgenomen worden in het Zuyderland Medisch Centrum enerzijds en de concrete aanpak, werkwijze van het seniorvriendelijk ziekenhuis anderzijds. Arts-assistenten worden tijdens deze scholingsactiviteit uitgedaagd om aan te tonen of zij ‘seniorproof’ zijn!

  Vorm:
  Het betreft een dagdeel scholing (een middag). Tijdens deze activiteit volgen we een (kwetsbare) oudere gedurende een ziekenhuisopname. Op verschillende plekken vinden diverse scholingsactiviteiten (SEH, patiëntenkamer-verpleegafdeling, medicatie/polyfarmacie, ontslag en overdracht) plaats, waarbij de werkvormen wisselen. Je wordt uitgedaagd om kennis en vaardigheden m.b.t. kwetsbare ouderen te demonstreren en je krijgt specifieke informatie m.b.t. de aanpak rondom kwetsbare ouderen in het Zuyderland Medisch Centrum.
  Voor deelname aan deze activiteit dienen geen voorbereidende activiteiten ondernomen te worden. Toetsing vindt tijdens de activiteit plaats.
  Het aanbod bestaat uit ervaringsgerichte leeractiviteiten, interactieve discussies en korte colleges. Hierbij komen drie CANMEDS rollen aan bod:

  1. Medisch handelen
  Herkent kwetsbare ouderen en neemt maatregelen die nodig zijn om functieverlies te voorkomen.
  De arts assistent:

  • kan het begrip ‘frailty’ of ‘kwetsbaarheid’ operationaliseren;
  • heeft inzicht in VMS thema Kwetsbare Ouderen;
  • start een multidisciplinair interventie programma op met als doel functieverlies te voorkomen;
  • heeft inzicht in de belangrijkste klassen geneesmiddelen (antidepressiva, sedativa/hypnotica, antipsychotica, psychostimulantia) bij ouderen en daarbij horende aandachtspunten.

  2. Communicatie
  Brengt een relatie tot stand met kwetsbare ouderen waarin deze zich begrepen en veilig voelen tijdens opname, verblijf en ontslagfase.
  De arts assistent:
  · onderhoudt een goede communicatie met de patiënt/familie, het multidisciplinaire behandelteam en de huisarts, zodat het onderzoek en de behandeling een maximaal rendement opleveren.

  3. Samenwerken
  Realiseert hoogstaande patiëntenzorg door hechte en effectieve samenwerking met alle professionals van het interdisciplinaire behandelteam, waaraan op stimulerende wijze leiding geeft.

  De arts assistent:
  · controleert de effecten van de behandeling in het team en stemt het vervolg van de multidisciplinaire behandeling hierop af;
  · weet hoe het ontslag van kwetsbare oudere zorgvuldig geregeld dient te worden.

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht welk specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Begeleiding: Herbert Habets, verplegingswetenschapper; Cyril Schuijren, verpleegkundig specialist; Machiel Smid, internist ouderengeneeskunde; Kim Hurkens, internist-ouderengeneeskunde
  • Cursusdata:
   • Dinsdag 23 mei van 14:00 uur tot 18.00 uur
    Locatie Heerlen, Vergaderzaal C
    óf
   • Dinsdag 07 november van 14.00 tot 18.00 uur
    Locatie Sittard-Geleen, Zorgboulevard ruimte 5

  Inschrijvingen
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl) Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Hospitality

  Thema: Hospitality,  ‘Tevreden patiënten en collega’s! Zo doe ik dat!’

  Korte omschrijving cursus (inhoud):
  Als medisch professional heb je je rugzak vol met kennis , vaardigheden en tools om je werk doelmatig, veilig, collegiaal en professioneel uit te voeren. Toch?
  We nemen je tijdens deze training mee op een reis door de zachte indicatoren van je werk.
  Je collega’s en patiënten vergeten immers veel van wat je hebt gezegd en hebt gedaan, ze vergeten echter nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven!

  Vorm:
  Het betreft een dagdeel scholing (een middag) waarin interactieve sessie en bewustwording centraal staat.
  In deze cursus komen diverse CANMEDS rollen aan bod, maar dan op een andere manier:
  1. Communicatie
  Je vertelt een verhaal met woorden maar ook met je non-verbale uitingen. Effectief communiceren met patiënten en collega’s kan zoveel eenvoudiger!
  – Lichaamshouding
  – DISC voorkeursstijlen van communicatie
  – Blinde vlek
  2. Samenwerken
  Tja, collega’s zoek je niet zelf uit. Je bent op elkaar aangewezen en afhankelijk van pareltjes en horken..
  – Omgaan met weerstand
  – Feedback
  3. Maatschappelijk handelen
  Hebben we niet allemaal de taak om bij te dragen aan een fijne bedrijfscultuur? Zien we de mens achter onze patiënten en collega’s?
  – Zelfreflectie
  – Reflecteren op andermans handelen
  – NIVEA ( niet invullen voor een ander)
  4. Professionaliteit
  Is het professioneel om empathisch te zijn? Waar liggen grenzen en hoe bewaak je die? Onze patiënten zijn immers mondiger dan ooit!
  – Gastvrij begrenzen van gedrag
  – OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig)

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Minimale en maximale grootte van de groep: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: mevr. N. Dirks-Lemmen, gastvrijheidscoach
  • Cursusdata:
   • Dinsdag 10 oktober van 14:00 tot 18:00 uur
    Locatie Sittard-Geleen, Zorgboulevard ruimte 6

  Inschrijvingen:
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Ethiek & Recht

  Thema: Ethiek & Recht,  Wat als goed doen fout is …

  Met de cursus ethiek en recht wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de kernwaarden en daarmee van het professionele handelen van AIOS en verpleegkundigen in Zuyderland MC. De ethische en juridische doordenking en onderbouwing van het professionele handelen dat tot de dagelijkse praktijk behoort, zal ten goede komen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënten. De cursus wil een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van aspecten van de zeven algemene CanMEDS competenties: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit. De nadruk ligt op de persoonlijke zoektocht van de arts-assistent/verpleegkundige naar zijn/haar eigen normatieve professionaliteit. Het is een interactief leren van en met elkaar. Een cursus die qua opzet uniek is in Nederland, omdat hier niet kennisoverdracht centraal staat, maar de persoon van de arts-assistent/verpleegkundige.

  Vorm:
  De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel (2 x 4 uren) met thuiswerkopdrachten (voorbereiding: 2 x 4 uren). Voorafgaande aan bijeenkomst 1 krijgen deelnemers een thuiswerkopdracht ethiek en een thuiswerkopdracht recht. Voorafgaande aan bijeenkomst 2 krijgen deelnemers een thuiswerkopdracht ethiek en recht.

  Programma: zie bijlage

  Begeleiders:
  – drs. B. Simons (geestelijk verzorger/ethicus)
  – mevr. H. van den Besselaar (gezondheidsjurist)

  Certificering:
  Aan het einde van de cursus ontvangen deelnemers een OOR ZON deelname certificaat.

  Cursus data 2017:

  • Donderdag 28 september en 12 oktober van 14.00-18.00 uur
   Locatie Sittard, ruimte nader te bepalen.
  • Donderdag 30 november en 14 december van 14.00-18.00 uur
   Locatie Heerlen, Zorgacademie Parkstad lokaal G0.03.

  Aantal deelnemers: maximaal 12. De groep bestaat uit 6-12 personen bestaande uit maximaal 10 arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist en minimaal 2 ervaren verpleegkundigen.

  Inschrijven
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen:
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Take care of your keys!

  Thema: Take care of your keys!
  Privacy voor de patiënt

  Korte omschrijving cursus
  Privacy met betrekking tot patiëntgegevens is ‘hot’. Steeds meer patiënten zijn zich bewust van hun privacy. Deze bewustwording, gekoppeld met een steeds mondigere en kritische patiënt, vormt een unieke uitdaging voor de zorgverlener van de toekomst.

  Deze cursus biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het onderwerp privacy in de zorg, de plichten als zorgverlener en de rechten van de patiënt. Tevens word je, door middel van praktische casussen die je zelf kunt aanreiken, handreikingen gegeven hoe je tijdens jouw onderzoek met de privacy van patiënten moet omgaan.

  Na deze cursus weet je:

  • Wat de privacy is en waarom privacy belangrijk is
  • Welke wetgeving er geldt, nu en straks
  • Wat je wel en niet mag doen met (bijzondere)persoonsgegevens
  • Welke regelgeving er geldt rondom het gebruik van patiëntgegevens en onderzoek

   De volgende CanMed kerncompetenties worden in de cursus geraakt:

  • 4.1. beschouwt medische informatie kritisch
  • 5.3. handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving
  • 6.4. gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing
  • 7.3. kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen

  Vorm

  • Duur: één dagdeel
  • Voorbereiding en toetsing: geen
  • Aanbod: interactieve hoorcolleges en discussies

  Programma

  • Intoductie privacy
  • Geschiedenis en context
  • Privacy principes
  • Wet- en regelgeving (WBP en AVG)
  • Internationale aspecten
  • Aanpalende wetgeving (WGBO en elektronische gegevensuitwisseling)
  • Privacy: onderzoek
  • Casussen (door deelnemers aangedragen)
  • Tips

  Trainer
  Erik Yzermans
  Functionaris Gegevensbescherming

  Cursusdata

  • 04 juli 2017 14.00 uur – 18.00 uur te Heerlen (Vergaderzaal B)
  • 12 december 2017 14.00 uur – 18.00 uur te Sittard (Zorgboulevard ruimte 4)

  Aantal deelnemers
  Maximaal 15 deelnemers.
  Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding en overige belangstellenden.

  Inschrijven
  Aanmelden

  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl). Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl