Ga naar hoofdinhoud

Medische opleidingen

Een belangrijk kenmerk van een STZ-ziekenhuis is het opleiden van toekomstige medische professionals. In Zuyderland is er plek voor opleiding op het gebied van de meeste medische specialismen en de ondersteunende disciplines. Voor de basisopleiding wordt met name samengewerkt met MUMC+. Medische Opleidingen faciliteert en begeleidt coassistenten en arts-assistenten en streeft daarbij naar het beste opleidingsklimaat. Dit geldt binnen alle vakgroepen in Zuyderland en over vakgroepen heen, waarbij gestuurd wordt op een open sfeer en een veilige cultuur.

Opleidingen

In Zuyderland hebben we jaarlijks plek voor ongeveer 580 coassistenten en 120 senior-coassistenten. Verder werken er gemiddeld 150 AIOS en 120 ANIOS binnen de volgende specialismen:

Instroom in de opleiding vindt plaats aan de hand van het aantal opleidingsplaatsen binnen de opleidingsregio OORZON (Zuid-Oost Nederland), zie ook www.oorzon.nl.

De opleidingsregio Zuid-Oost Nederland heeft het profielkenmerk ‘Doelmatigheid van Zorg’ omarmd als één van de landelijke thema’s binnen de medische vervolgopleidingen. Meer informatie over dit project is hier terug te vinden.

Centrale OpleidingsCommisie (COC)

De COC is de overlegstructuur voor opleiders van de medische (vervolg-)opleidingen en studenten in een medische opleiding in Zuyderland. Het doel van de COC is het bevorderen en handhaven van het opleidingsklimaat, in algemene zin, binnen Zuyderland. Verschillende opleidingsonderwerpen worden besproken, waaronder kwaliteit, opleidingsprofessionalisering en bijvoorbeeld discipline overstijgend onderwijs. Alle specialist-opleiders zijn vertegenwoordigd in de COC. De regiefunctie wordt bekleed door voorzitter dr. Roderick Tummers, een specialist opleider die tevens de intermediairfunctie vervult naar de organisatie van het ziekenhuis.

Het Zuyderlandspoor

Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en biedt zorgprofessionals hoogwaardige ondersteuning op het gebied van Opleiden, Onderzoek en Onderwijs. Specifiek voor jou als coassistent is er de mogelijkheid om alle coschappen in Zuyderland te lopen in het zogenaamde Zuyderlandspoor. Ook de klinische stage (GEZP) en/of wetenschapsstage (WESP) kun je vervolgens in Zuyderland lopen.

Lees meer!

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

AIOS dienen zich ook te bekwamen op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein gedurende de opleiding. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties, gebaseerd op de CanMeds rollen, zijn de basis van het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor de AIOS.

Gedurende de opleiding van de assistenten bij alle specialismen dienen deze competentiegebieden onderwezen en getoetst te worden. DOO is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen. In dit kader biedt Zuyderland Academie een divers en kwalitatief goed cursusaanbod DOO aan voor zowel AIOS werkzaam binnen Zuyderland als ook voor AIOS binnen de OORZON regio.

Hier vindt u per cursus een omschrijving met data en aanmeldingsprocedure.

DOO voor CO

Medische Opleidingen organiseert samen met CodeZuyd speciaal voor coassistenten een divers en kwalitatief goed cursusaanbod, genaamd Discipline Overstijgend Onderwijs voor coassistenten (DOO voor CO).

De arts van de toekomst is namelijk betrokken bij meer dan enkel patiëntenzorg. Experts binnen Zuyderland bieden daarom interessante inkijkjes in andere aspecten van de gezondheidszorg, zoals financiering van de zorg, donatie en transplantatie, klachten, en wetenschap. Er wordt 4x per jaar een DOO voor CO georganiseerd.