direct contact

Direct contact

Medische opleidingen

Een belangrijk kenmerk van een STZ-ziekenhuis is het opleiden van toekomstige medische professionals. In Zuyderland is er plek voor opleiding op het gebied van de meeste medische specialismen en de ondersteunende disciplines. Voor de basisopleiding wordt met name samengewerkt met MUMC+.

Opleidingen

Specialismen

In Zuyderland werken circa 150 Aios (Arts-assistenten in opleiding) binnen de volgende specialismen:

Instroom in de opleiding vindt plaats aan de hand van het aantal opleidingsplaatsen binnen de opleidingsregio OORZON (Zuid-Oost Nederland), zie ook www.oorzon.nl.

De opleidingsregio Zuid-Oost Nederland heeft het profielkenmerk ‘Doelmatigheid van Zorg’ omarmd als één van de landelijke thema’s binnen de medische vervolgopleidingen. Meer informatie over dit project is hier terug te vinden.

Centrale OpleidingsCommisie (COC)

De COC is de overlegstructuur voor opleiders van de medische (vervolg-)opleidingen en studenten in een medische opleiding in Zuyderland. Het doel van de COC is het bevorderen en handhaven van het opleidingsklimaat, in algemene zin, binnen Zuyderland. Verschillende opleidingsonderwerpen worden besproken, waaronder kwaliteit, opleidingsprofessionalisering en bijvoorbeeld discipline overstijgend onderwijs. Alle specialist-opleiders zijn vertegenwoordigd in de COC. De regiefunctie wordt bekleed door voorzitter dr. Meindert Sosef, een specialist opleider die tevens de intermediairfunctie vervult naar de organisatie van het ziekenhuis.

Co-cohort

Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en biedt zorgprofessionals hoogwaardige ondersteuning op het gebied van Opleiden, Onderzoek en Onderwijs. Specifiek voor jou als coassistent is er de mogelijkheid om alle coschappen in Zuyderland te lopen in het zogenaamde co-cohort Zuyderland. Ook de klinische stage (GEZP) en/of wetenschapsstage (WESP) kun je vervolgens in Zuyderland lopen.

Lees meer!

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

De Aios is ook bekwaam op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties zijn gebaseerd op de CanMeds rollen. DOO is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Zuyderland Academie biedt onderstaande competentiegerichte, discipline overstijgende cursussen aan. Per cursus vindt u een omschrijving met data en aanmeldingsprocedure.

 • Discipline Overstijgend Onderwijs OOR ZON

  Arts-assistenten werkzaam in Zuyderland MC hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan DOO onderwijs aangeboden door andere partnerziekenhuizen in de regio OOR ZON. Een van deze aanbieders is MUMC. Aanmelden voor deze cursussen kan via de website van OORZON. Op deze website vindt u bovendien een overzicht van alle cursussen aangeboden door andere partnerziekenhuizen.

 • Tussen Werkdruk en Ambitie

  DOO ”Tussen Werkdruk en Ambitie”
  Hoe behoud ik mijn werk-privé balans en voorkom ik een burn-out

  Voor artsen die hun opleiding vervolgen als aios of anios ligt er een mooie carrière in het verschiet, maar het parcours is niet zonder hindernissen. De druk van lange dagen werken, wisselende diensten draaien, invallen voor collega’s, de druk om te presteren op het werk, gebonden zijn aan protocollen en eisen en verwachtingen van opleiders en bazen is voor de jonge professional een grote overgang na de opleiding tot arts. Daarnaast is het ook in de weinige privé-uren schipperen met de tijd: bijhouden van de studie, promotie- en publicatiedruk gaan hand in hand met de wens om ook nog een leuk, sociaal en sportief leven te leiden.

  In dit DOO-onderwijs wordt stilgestaan bij de vraag hoe je een gezonde werk-privé balans kunt behouden. Deze DOO-middag wordt interactief. Er is een afwisseling in werkvormen en er is ook ruimte voor jouw eigen ervaringen. Je wordt je bewust van je eigen knelpunten én van oplossingen die in jouw situatie kunnen werken. Daarnaast wordt vanuit de neurobiologie de theorie over stress aangereikt en staan timemanagement en omgaan met uitstelgedrag op de agenda. Je gaat naar huis met inzichten, concrete handvatten en tips die je diezelfde avond al wil toepassen.

  Trainer
  Pauline Haver
  trainer | coach hoog-opgeleide professionals

  Pauline is werkzaam bij Van den Ende Haver & Partners, bureau voor coaching en training in Zuid-Limburg. Van den Ende Haver & Partners is een bureau dat grotere organisaties helpt bij het bevorderen van effectiviteit en vitaliteit. Zij doen dit door persoonlijke coaching en het geven van gerichte trainingen en workshops op het gebied van effectieve communicatie, time- en stressmanagement en persoonlijk leiderschap.

  Cursusdata 2018

  • Dinsdag 27 februari 2018 van 14.00-18.00 uur
  • Dinsdag 13 maart 2018 van 14.00-18.00 uur

  Inschrijvingen

  Er kunnen zich maximaal 20 personen inschrijven.  Aanmelden kan via mail.

  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl) Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Tackle the CAT (Critical Appraisal of a Topic)

  Korte omschrijving cursus
  Elke arts-assistent dient twee keer per jaar een CAT (Critical Appraisal of a Topic) te maken. Maar hoe doe je dat nu? Wat zijn de te nemen stappen en waar zitten specifieke aandachtspunten? In deze cursus wordt stapsgewijs besproken hoe je een goede CAT maakt. Daarbij worden specifieke aandachtspunten verder uitgelicht zoals de PICO, systematisch literatuuronderzoek, kritisch redeneren en statistische significantie versus klinische relevantie.

  Vorm
  Tijdens deze cursus is er een afwisseling van interactieve presentaties en opdrachten die de deelnemers zelf dienen uit te voeren.

  Trainers

  • Audrey Merry: Researchcoördinator en epidemioloog, Zuyderland Academie
  • Marion Heymans: Coördinator Kennis- & InformatieCentrum (KIC), Zuyderland Academie

  Cursusdata 2018

  • Donderdag 1 februari (locatie Heerlen)
  • Donderdag 27 september (locatie Sittard)

  Tijdstip: 14.00 uur – 18.00 uur

  Aantal deelnemers
  Maximaal 15 deelnemers
  Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding en overige belangstellenden.

  Inschrijven

  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Ontevreden? Dien een klacht in! Professioneel omgaan met (tucht)klachten

  Thema:
  Ontevreden? Dien een klacht in!
  Professioneel omgaan met (tucht)klachten

  Korte omschrijving cursus (inhoud):
  Onze patiënten weten steeds beter voor zichzelf op te komen, de zogenaamde mondige patiënt. Een klacht is snel ingediend, maar wat gebeurt er vervolgens en welk invloed heeft dit op jou als aios? In deze cursus word je meegenomen in relevante wetgeving die op jou, als arts in opleiding, van toepassing is en waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken kunt krijgen. Na een theoretische inleiding waarin verschillende wetten aan bod komen, zoals, de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet Kwaliteit ga je in het praktijkgedeelte zelf met deze wetgeving aan de slag! Op deze manier ben je goed voorbereid als je in een vergelijkbare situatie terecht komt.

  Vorm:
  De cursus is verspreid over twee dagdelen van ieder vier uur. Tijdens deze dagdelen komen zowel hoorcolleges met stellingen en casuïstiek als een oefenzitting van de klachtencommissie aan bod. Mr. Henk Peter, jurist met ruime ervaring in de advocatuur, rechtspraak en als officier van justitie begeleidt deze onderwijs middagen. Ter voorbereiding dien je een reader te lezen en een casus van de klachtencommissie voor te bereiden.

  Programma:
  Dagdeel 1 en een gedeelte van dagdeel 2
  Relevante wetgeving voor artsen mede aan de hand van casuïstiek en uitspraken klachtencommissie en rechters. Wetten die besproken worden, zijn: de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet Bescherming Persoonsgegevens , de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg , de Wet Kwaliteit , Klachten en Geschillen Gezondheidszorg en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.
  Dagdeel 2
  Oefenzitting klachtencommissie aan de hand van een casus.

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: Mr. Henk Peters, jurist en voorzitter klachtencommissie.

   Cursusdata 2018

  • Donderdag 25 januari 2018 (deel 1) én dinsdag 6 februari 2018 (deel 2) Locatie Sittard. Tijdstip van 14:00 uur tot 18:00 uur.
  • Donderdag 6 september 2018 (deel 1) én donderdag 20 september (deel 2) Locatie Heerlen. Tijdstip van 14:00 uur tot 18:00 uur.

  Inschrijvingen:
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2016-2017. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl) Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  Aangezien deze vorm van DOO twee dagdelen betreft, dienen beide gevolgd te worden. Voor beide gelden dan ook de algemene annuleringsvoorwaarden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Ben jij senioproof om met ons aan de slag te gaan?

  Thema: Ben jij senioproof om met ons aan de slag te gaan?
  Interactieve scholingsactiviteit Kwetsbare Ouderen en het Seniorvriendelijke Ziekenhuis

  Korte omschrijving cursus (inhoud):
  Zuyderland Medisch Centrum heeft de zorg voor (kwetsbare) ouderen als één van de speerpunten gekozen. Ziekenhuisbreed, op praktisch alle verpleegafdelingen en poli’s kom je dan ook in toenemende mate ouderen tegen. Deze scholingsactiviteit is bedoeld om arts-assistenten op een creatieve, interactieve manier kennis te laten maken met de specifieke behoeften van (kwetsbare) ouderen die opgenomen worden in het Zuyderland Medisch Centrum enerzijds en de concrete aanpak, werkwijze van het seniorvriendelijk ziekenhuis anderzijds. Arts-assistenten worden tijdens deze scholingsactiviteit uitgedaagd om aan te tonen of zij ‘seniorproof’ zijn!

  Vorm:
  Het betreft een dagdeel scholing (een middag). Tijdens deze activiteit volgen we een (kwetsbare) oudere gedurende een ziekenhuisopname. Op verschillende plekken vinden diverse scholingsactiviteiten (SEH, patiëntenkamer-verpleegafdeling, medicatie/polyfarmacie, ontslag en overdracht) plaats, waarbij de werkvormen wisselen. Je wordt uitgedaagd om kennis en vaardigheden m.b.t. kwetsbare ouderen te demonstreren en je krijgt specifieke informatie m.b.t. de aanpak rondom kwetsbare ouderen in het Zuyderland Medisch Centrum.

  Voor deelname aan deze activiteit dienen geen voorbereidende activiteiten ondernomen te worden. Toetsing vindt tijdens de activiteit plaats.

  Het aanbod bestaat uit ervaringsgerichte leeractiviteiten, interactieve discussies en korte colleges. Hierbij komen drie CANMEDS rollen aan bod:

  1. Medisch handelen
  Herkent kwetsbare ouderen en neemt maatregelen die nodig zijn om functieverlies te voorkomen.
  De arts assistent:

  • kan het begrip ‘frailty’ of ‘kwetsbaarheid’ operationaliseren;
  • heeft inzicht in VMS thema Kwetsbare Ouderen;
  • start een multidisciplinair interventie programma op met als doel functieverlies te voorkomen;
  • heeft inzicht in de belangrijkste klassen geneesmiddelen (antidepressiva, sedativa/hypnotica, antipsychotica, psychostimulantia) bij ouderen en daarbij horende aandachtspunten.

  2. Communicatie
  Brengt een relatie tot stand met kwetsbare ouderen waarin deze zich begrepen en veilig voelen tijdens opname, verblijf en ontslagfase.
  De arts assistent:

  • onderhoudt een goede communicatie met de patiënt/familie, het multidisciplinaire behandelteam en de huisarts, zodat het onderzoek en de behandeling een maximaal rendement opleveren.

  3. Samenwerken
  Realiseert hoogstaande patiëntenzorg door hechte en effectieve samenwerking met alle professionals van het interdisciplinaire behandelteam, waaraan op stimulerende wijze leiding geeft.

  De arts assistent:

  • controleert de effecten van de behandeling in het team en stemt het vervolg van de multidisciplinaire behandeling hierop af;
  • weet hoe het ontslag van kwetsbare oudere zorgvuldig geregeld dient te worden.

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht welk specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Begeleiding: Herbert Habets, verplegingswetenschapper; Cyril Schuijren, verpleegkundig specialist; Machiel Smid, internist ouderengeneeskunde; Kim Hurkens, internist-ouderengeneeskunde

  Cursusdata 2018:

  • Donderdag 22 februari 2018 (locatie Sittard). Tijdstip van 14.00-18.00 uur
  • Donderdag 25 oktober 2018 (locatie Heerlen). Tijdstip van 14.00-18.00 uur.

  Inschrijvingen
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl) Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Hospitality

  Thema: Hospitality,  ‘Tevreden patiënten en collega’s! Zo doe ik dat!’

  Korte omschrijving cursus (inhoud):
  Als medisch professional heb je je rugzak vol met kennis , vaardigheden en tools om je werk doelmatig, veilig, collegiaal en professioneel uit te voeren. Toch?
  We nemen je tijdens deze training mee op een reis door de zachte indicatoren van je werk.
  Je collega’s en patiënten vergeten immers veel van wat je hebt gezegd en hebt gedaan, ze vergeten echter nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven!

  Vorm:
  Het betreft een dagdeel scholing (een middag) waarin interactieve sessie en bewustwording centraal staat.
  In deze cursus komen diverse CANMEDS rollen aan bod, maar dan op een andere manier:
  1. Communicatie
  Je vertelt een verhaal met woorden maar ook met je non-verbale uitingen. Effectief communiceren met patiënten en collega’s kan zoveel eenvoudiger!
  – Lichaamshouding
  – DISC voorkeursstijlen van communicatie
  – Blinde vlek
  2. Samenwerken
  Tja, collega’s zoek je niet zelf uit. Je bent op elkaar aangewezen en afhankelijk van pareltjes en horken..
  – Omgaan met weerstand
  – Feedback
  3. Maatschappelijk handelen
  Hebben we niet allemaal de taak om bij te dragen aan een fijne bedrijfscultuur? Zien we de mens achter onze patiënten en collega’s?
  – Zelfreflectie
  – Reflecteren op andermans handelen
  – NIVEA ( niet invullen voor een ander)
  4. Professionaliteit
  Is het professioneel om empathisch te zijn? Waar liggen grenzen en hoe bewaak je die? Onze patiënten zijn immers mondiger dan ooit!
  – Gastvrij begrenzen van gedrag
  – OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig)

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Minimale en maximale grootte van de groep: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: mevr. N. Dirks-Lemmen, gastvrijheidscoach

  Cursusdata 2018:

  • Donderdag 15 maart 2018, locatie Heerlen. Tijdstip van 14.00-18.00 uur.
  • Donderdag 8 november 2018, locatie Sittard. Tijdstip van 14.00-18.00 uur.

  Inschrijvingen:
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Het begeleiden van co's: hoe doe je dat?

  Het begeleiden van co’s: hoe doe je dat?
  De Discipline Overstijgende Onderwijscursus (DOO) Het begeleiden van co’s: hoe doe je dat? heeft als doel de vaardigheden van begeleiders als opleider in de klinische setting te optimaliseren. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan verschillende begeleidingsvaardigheden zoals coaching, gerichte observaties en effectieve feedback door arts-assistenten aan co-assistenten. Gekozen is voor een opzet die zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk van de in de patiëntenzorg werkzame docent.

  Certificering
  Iedere kandidaat ontvangt na deelname aan een drie uur durende sessie en het voltooien van een verslag van een begeleiding, een deelname-certificaat dat hij/zij kan toevoegen aan het portfolio met CanMeds competenties: Samenwerking, Kennis & Wetenschap, Professionaliteit en Communicatie.

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: prof. dr. I. Heyligers, decaan Zuyderland Academie, opleider orthopedie, trainer docentprofessionalisering.

  Data 2018
  Dinsdag 8 mei 2018, locatie Heerlen. Tijdstip van 14.00-18.00 uur.

  Inschrijven
  Aanmelden
  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen:
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Calamiteiten en Peer Support

  Calamiteiten en Peer Support
  Het kan je zomaar gebeuren; ….als jou zorg schade toebracht… Betrokken bij een calamiteit in de zorg ,wat nu?

  Korte omschrijving:
  Wie in de zorg werkt als hulpverlener krijgt er onherroepelijk mee te maken, patientveiligheids incidenten. Iedereen in de zorg wil onze patiënten helpen, beter maken , vooruit helpen. Echter waar gewerkt wordt gaan dingen mis; ‘to err is human’.

  Maar wat kunnen we nu samen doen om te zorgen dat we leren van hetgeen er mis is gegaan. Gedane zaken nemen geen keer, maar we kunnen wel alles doen om het in de toekomst te voorkomen. Hiertoe moeten we incidenten melden, intern maar ook intern als er sprake is van een calamiteit. Wat is een calamiteit, wat moet er dan gebeuren, wat moet en kan je zelf doen? En hoe ga je om met de gevoelens die de betrokkenheid bij een calamiteit met zich meebrengen voor jou persoonlijk en voor jou toekomstige patiënten…

  Het is een aspect van zorg verlenen waar we niet graag bij stil staan, maar het is belangrijk om je erin te verdiepen, vooraf! Zodat je als het jou of een collega overkomt je weet wat je moet doen en wat je kan verwachten.

  Programma:

  • Inleiding tot de beide onderwerpen; voorstelronde
  • Filmpje; compilatie van (actuele) onderwerpen in het nieuws en rondom het thema
  • Presentatie; over wat is een patientveiligheidsincident, wat is een calamiteit en wat is geen calamiteit. Hoe vaak komt het voor?
  • Korte oefening; schrijf anoniem een situatie op waar je bij bent betrokken en waarin er mogelijk sprake is van een patientveiligheidsincident (inleveren bij docent)
  • Presentatie; Waarom moeten incidenten worden gemeld, wat is het leermechanisme. En hoe meld je een indicent? En hoe meld je een calamiteit
  • Flimpje; ….en toen ging het mis
  • Pauze
  • Oefening; Q&A over calamiteiten en de gevolgen voor de melder….
  • Presentatie; wat is second victim, wat is peer support, waarom is peer support belangrijk
  • (Optioneel; ervaringsverhaal arts)
  • De getallen…….gevolgen van betrokkenheid bij een patientveiligheidsincident
  • Oefening; afhankelijk van de grote van de groep in subgroepen of plenair; de anonieme voorbeelden van de ochtend….wat is er gebeurd, kun je je voorstellen wat het bij jou op zou roepen. En evt wil de betrokkenen zelf nog wat vertellen (vrijwillig uiteraard)
  • Waar kun je terecht als je peer support wil.
  • Afronding en vraag bij wie men terecht zou willen kunnen; “wie zouden we volgens jou als peer supporter moeten opleiden’

  Literatuur ter voorbereiding: 

  1. Artikel Kris Vanhaegt in Zuyderland Science
  2. https://www.nap.edu/resource/9728/To-Err-is-Human-1999–report-brief.pdf
  3. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/altijd-openheid-na-incident-boek.htm
  4. https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.336272197.html/op-leven-en-dood–bestuurders-vertellen-over-de-calamiteit-in-hun/
  5. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-vertellen-over-fouten-boek.htm
  6. Wu, A.W., Shapiro, J., Harrison, R., Scott, S.D., Connors, C., Kenney, L., Vanhaecht, K. (2017). The Impact of Adverse Events on Clinicians: What’s in a Name? J Patient Saf. 2017 Nov 4. doi: 10.1097/PTS.0000000000000256.
  7. https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/08/WU-RISE-2016-BMJ.pdf
  8. http://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/-veiligheidsincidenten-hebben-grote-gevolgen-voor-zorgverleners-.htm
  9. https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/08/Psychological-impact-SV-BMJOpen-2016.pdf
  10. https://www.zuyderland.nl/wp-content/uploads/2017/08/inv_wu-poland-2011.pdf

  Leerdoelen:

  • Na het dagdeel realiseert de deelnemer zich dat iedereen bij een patientveiligheidsincident betrokken kan raken.
  • Na het dagdeel kan de deelnemer aangeven wat een calamiteit is, maar ook wat geen calamiteit is.
  • Na het dagdeel weet de deelnemer hoe te handelen als er zich een (mogelijke) calamiteit voordoet.
  • Na het dagdeel weer de deelnemer welk proces er in gang wordt gezet bij een calamiteit
  • Na het dagdeel kan de deelnemer aangeven wat wordt bedoelt met ‘second victim’
  • Na het dagdeel kan de deelnemer aangeven wat wordt bedoelt met ‘peer support’, wat de doelstelling is van peer support en dat het niet gaat om langdurige professionele ondersteuning.
  • Na het dagdeel weet de deelnemer dat een peer support gesprek een vertrouwelijk gesprek is met als doel de persoonlijke effecten van een incident in de zorgverlening te kunnen bespreken
  • Na het dagdeel heeft de deelnemer (indien aan de orde) nagedacht over mogelijke incidenten waar hij/zij zelf bij betrokken was en hoe dat voelde
  • Na het dagdeel kan de deelnemer een drietal lichamelijke en psychische mogelijke gevolgen benoemen die kunnen volgen het betrokken zijn bij een incident voor de hulpverlener.
  • Na het dagdeel kan de deelnemer aangeven op welke wijze Zuyderland peer support wil inrichten.
  • Na het dagdeel heeft de deelnemer nagedacht over wie zijn of haar ‘peer’ zou kunnen zijn en dit (middels antwoordkaartje of de suryvey monkey) aan het organiserende commissie aangegeven.

  Competenties:

  • 5. Maatschappelijk handelen
  • 5.4.De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. 30%
  • 7. Professionaliteit
  • 7.2.De specialist vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 35%
  • 7.3.De specialist kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen. 35%

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: mw. Iris Daphne Lempens en mw. Inge Herfs, senior beleidsadviseurs Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering

  Trainingsdata 2018:

  • donderdag 12 april 2018, locatie Heerlen. Tijdstip van 14.00-18.00 uur
  • donderdag 6 december 2018, locatie Sittard. Tijdstip van 14.00-18.00 uur

  Inschrijven
  Aanmelden

  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Intervisie

  Intervisie

  Doel
  Het doel van de cursus intervisie is om in twee bijeenkomsten van maximaal 3-4 uur kennis te maken met wat intervisie is en hoe het je kan helpen te leren van ervaringen die je in je werk opdoet. Begeleide intervisie is een methode om onder begeleiding elkaar te bevragen over thema’s waar deelnemers in hun werk tegen aan lopen. Het kan gaan over samenwerking met collega’s/ ethische dilemma’s/ omgaan met fouten/ arts patiëntcommunicatie/ omgaan met weerstand/ lastige patiënten etc. Het is een interactieve methode. De begeleider is vooral procesbewaker en een soort rolmodel wat betreft de socratische manier van vragen stellen. Hiermee wordt bedoeld dat de begeleider niet alle antwoorden heeft, maar de deelnemer wordt door de groep geholpen zijn eigen antwoorden te vinden. Door zelf deel te nemen aan intervisie willen we bereiken dat je ervaart hoe intervisie je kan helpen bij je verdere ontwikkeling als arts.

  Belangrijk bij intervisie is dat er sprake is van veiligheid. Alle inbreng van deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld!

  • Dagdeel 1:
  • Uitleg over wat intervisie is, hoe de werkwijze is Bespreken ervaring/ weerstand/ visie van deelnemers m.b.t. intervisie.
  • Vraag: wat willen jullie leren? Wat willen jullie aan het eind van deze sessies bereikt hebben? Inbreng casuïstiek van deelnemers. Dit is het meest essentiële onderdeel. De workshop staat of valt bij hun inbreng. Van te voren moet dat duidelijk zijn zodat deelnemers al nagedacht hebben over wat ze willen inbrengen.
  • Uitleg aan de hand van casuïstiek van theoretische modellen: Roos van Leary/ Transactionele analyse/ Piramide van Bateson/ Kernkwaliteiten/ Arts patiëntcommunicatie/ omgaan met weerstand/ Motivational interviewing. Deze modellen kunnen natuurlijk niet allemaal aan de orde komen. Het hangt van de inbreng van deelnemers af welk model op een specifieke casus van toepassing is. Op deze manier wordt theoretische onderbouwing beter begrepen en blijft het niet bij praten over maar kan de theorie meteen toegepast worden.
  • Als de inbreng er zich voor leent werken we met rollenspelen.
  • Aan het eind van deze sessie een huiswerkopdracht voor de volgende keer, bv afspreken wie er iets inbrengt, eventueel literatuur indien behoefte.
  • Daarnaast ook de vraag wat deelnemers de volgende keer graag willen leren. Vraag gestuurd leren werkt het best. • Rol van de begeleiderDe cursus wordt gegeven door Jos Sleijpen, hij is gedragswetenschapper en docent Huisartsenopleiding in Maastricht. Als intervisiebegeleider bewaakt hij het proces en ondersteunt de groep in het nakomen van de afspraken en in het op een respectvolle wijze met elkaar samenwerken. Als gedragswetenschapper reikt de begeleider behoefte kennis en inzichten aan die behulpzaam kunnen zijn bij het analyseren van het ingebrachte werkprobleem.

  Dagdeel 2:

  • Terugkomen op dagdeel 1. Wat heeft de 1e bijeenkomst opgeleverd?
  • Hoe is men aan de slag gegaan. Zijn er nieuwe vragen ontstaan? Aan de slag met nieuwe inbreng en bovenstaande thema’s kunnen opnieuw aan de orde komen.
  • Tijdens sessies kunnen diverse werkvormen gebruikt worden, al naar gelang wat nodig is.
  • Eindevaluatie: is jullie doel bereikt? Hoe gaan jullie hiermee verder? Tips voor de toekomst.

  Praktische gegevens:

  • Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding ongeacht specialisme
  • Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers
  • Trainer: mw. G. Waagenaar, adjuncthoofd huisartsenopleiding Maastricht.

  Cursus data 2018

  • Donderdag 8 maart 2018 (deel 1) én donderdag 22 maart (deel 2), locatie Sittard. Tijdstip van 14.00-18.00 uur
  • Donderdag 15 november 2018 (deel 1) én donderdag 29 november 2018 (deel 2), locatie Heerlen. Tijdstip van 14.00-18.00 uur.

  Inschrijven
  Aanmelden

  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen
  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl

 • Why privacy matters!

  Why privacy matters!
  Privacy voor de patiënt

  Korte omschrijving cursus
  Privacy met betrekking tot patiëntgegevens is ‘hot’. Steeds meer patiënten zijn zich bewust van hun privacy. Deze bewustwording, gekoppeld met een steeds mondigere en kritische patiënt, vormt een unieke uitdaging voor de zorgverlener van de toekomst.

  Deze cursus biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het onderwerp privacy in de zorg, de plichten als zorgverlener en de rechten van de patiënt. Tevens word je, door middel van praktische casussen die je zelf kunt aanreiken, handreikingen gegeven hoe je tijdens jouw onderzoek met de privacy van patiënten moet omgaan.

  Na deze cursus weet je:

  • Wat de privacy is en waarom privacy belangrijk is
  • Welke wetgeving er geldt, nu en straks
  • Wat je wel en niet mag doen met (bijzondere)persoonsgegevens
  • Welke regelgeving er geldt rondom het gebruik van patiëntgegevens en onderzoek

  De volgende CanMed kerncompetenties worden in de cursus geraakt:

  • 4.1. beschouwt medische informatie kritisch
  • 5.3. handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving
  • 6.4. gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing
  • 7.3. kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen

  Vorm

  • Duur: één dagdeel
  • Voorbereiding en toetsing: geen
  • Aanbod: interactieve hoorcolleges en discussies

  Programma

  • Introductie privacy
  • Geschiedenis en context
  • Privacy principes
  • Wet- en regelgeving (WBP en AVG)
  • Internationale aspecten
  • Aanpalende wetgeving (WGBO en elektronische gegevensuitwisseling)
  • Privacy: onderzoek
  • Casussen (door deelnemers aangedragen)
  • Tips

  Trainer
  Erik Yzermans, Functionaris Gegevensbescherming

  Cursusdata 2018

  • Donderdag 8 februari 2018, locatie Heerlen. Tijdstip van 14.00-18.00 uur.
  • Donderdag 11 oktober 2018, locatie Sittard. Tijdstip van 14.00-18.00 uur.

  Aantal deelnemers
  Maximaal 15 deelnemers.
  Doelgroep: alle arts-assistenten in opleiding en overige belangstellenden.

  Inschrijven
  Aanmelden

  Bij inschrijving en annulering gelden de algemene voorwaarden van bedrijfsopleidingen zoals benoemd in de opleidingsgids 2017-2018. Bij Annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt annuleringskosten van 250 euro in rekening te brengen. Het is wel mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient te allen tijden minimaal 24 uur voorafgaand per mail te worden bevestigd (medischeopleidingen@zuyderland.nl). Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Contact en vragen

  Voor vragen kun je contact opnemen met medischeopleidingen@zuyderland.nl