direct contact

Direct contact

8 weken wachttijd deel VGZ-patiënten

Coöperatie VGZ en Zuyderland Medisch Centrum hebben in 2018 afspraken gemaakt over het maximaal door Zuyderland aan zorg te besteden bedrag aan VGZ-verzekerden. De inschatting nu is dat dit vooraf voor VGZ-verzekerden afgesproken budget in 2018 wordt overschreden.

Lees meer

Zorg. Samen. Beter.

Een ziekenhuis op meerdere locaties, acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg. Bij Zuyderland bent u in vertrouwde handen, vanaf de geboorte tot in de laatste levensfase.