direct contact

Direct contact

Cliëntenraden

In Zuyderland zijn verschillende Cliëntenraden actief. Elk organisatieonderdeel heeft een eigen Cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van patiënten, cliënten, bewoners en bezoekers en brengt adviezen uit. De onderwerpen variëren van tijdstippen van maaltijden, bezoekuren, bouwplannen, bezuinigingen, etc.

Cliëntenraden overleggen met het management, de directie en/of de Raad van Bestuur. Op deze wijze leveren de Cliëntenraden een bijdrage aan het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van zorg.
De onderwerpen betreffen altijd algemene zaken en nooit de persoonlijke situatie van één cliënt. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Zuyderland een aparte klachtenregeling.

Bevoegdheden Cliëntenraad
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht. Daarnaast zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliëntenraad en Zuyderland aanvullende bevoegdheden neergelegd.

Adviesrecht
De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet dan wel een schriftelijke motivering volgen. Als de zorgaanbieder een verzwaard adviesrecht echter niet volgt, moet de zaak worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet een bindende uitspraak.

Informatierecht en recht van voordracht
Om haar taken te kunnen vervullen heeft de Cliëntenraad recht op: tijdige, duidelijke en volledige informatie van de directie van het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft verder het recht om ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en mag tenminste één persoon bindend voordragen voor de Raad van Toezicht van Zuyderland.

 • Cliëntenraad Zuyderland GGz

  De Cliëntenraad van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan en bestaat uit zes leden. Iedereen die een behandelovereenkomst heeft (gehad) met Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg kan lid worden van de Cliëntenraad. Ook ouders of partners van cliënten kunnen lid zijn van de Cliëntenraad. De meerderheid van de leden van de Cliëntenraad moet echter uit (ex-)cliënten bestaan.

  Wij hebben úw hulp nodig!
  Samen met u kunnen wij invloed uitoefenen. We horen graag wat wij al goed doen of wat nog beter kan. Mail ons gerust op clientenraadggz@zuyderland.nl

 • Cliëntenraad Zuyderland Zorgcentra

  Elk zorgcentrum van Zuyderland beschikt over een eigen Cliëntenraad.

  Samenstelling Cliëntenraad
  De samenstelling van de Cliëntenraad is een goede afspiegeling van alle cliënten die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening. Zuyderland streeft ernaar om de cliënt zoveel mogelijk zelf zitting te laten nemen in de Cliëntenraad. Als dit niet mogelijk is, kunnen vertegenwoordigers, bijvoorbeeld familieleden, in de raad zitting nemen.

  Meer weten?
  Elke Cliëntenraad is bereikbaar via het secretariaat van het betreffende zorgcentrum.

 • Cliëntenraad Zuyderland Thuiszorg

  De Cliëntenraad van Zuyderland Thuiszorg bestaat uit vijf leden. De leden zijn cliënten, familieleden of mantelzorgers van cliënten die thuiszorg ontvangen.

  Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de zorgverlening van Zuyderland Thuiszorg, dan kunt u deze mailen naar: clientenraad@zuyderlandthuiszorg.nl of stuur een brief naar Cliëntenraad Zuyderland Thuiszorg, Postbus 5, 6130 AA Sittard. Bellen kan natuurlijk ook: 088 – 118 4525.

  Overzicht leden:

  • Margie Jacobs, voorzitter Cliëntenraad
  • Jos Habets, lid Cliëntenraad
  • Elly Fijten, lid Cliëntenraad
  • Marij Krekels, lid Cliëntenraad

  Nieuwsbrief