Ga naar hoofdinhoud

In Zuyderland zijn verschillende Cliëntenraden actief. Elk organisatieonderdeel heeft een eigen Cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van patiënten, cliënten, bewoners en bezoekers en brengt adviezen uit. De onderwerpen variëren van tijdstippen van maaltijden, bezoekuren, bouwplannen, bezuinigingen, etc.

Cliëntenraden overleggen met het management, de directie en/of de Raad van Bestuur. Op deze wijze leveren de Cliëntenraden een bijdrage aan het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn. De onderwerpen betreffen altijd algemene zaken en nooit de persoonlijke situatie van één cliënt. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Zuyderland een aparte klachtenregeling.

Bevoegdheden Cliëntenraad
Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 heeft de Cliëntenraad adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en recht van voordracht.

Adviesrecht en instemmingsrecht
De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. De cliëntenraad heeft over een aantal onderwerpen adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet dan wel een schriftelijke motivering volgen. Instemmingsrecht betekent dat de zorgaanbieder instemming nodig heeft van de cliëntenraad om een besluit te nemen.

Informatierecht
Om haar taken te kunnen vervullen heeft de Cliëntenraad recht op: tijdige, duidelijke en volledige informatie van de directie en management. De Cliëntenraad heeft verder het recht om ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.