direct contact

Direct contact

METC Z

METC Z (Medisch Ethische ToetsingsCommissie van Zuyderland en Zuyd  Hogeschool) is een landelijk erkende commissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeelt. METC Z is opgericht in 1984 en werd per 1 december 1999 officieel door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkend.

Taak van METC Z
Het beoordelen van de wetenschappelijke en medisch-ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen.

METC Z toetst in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de richtlijn externe toetsing (RET ’12), Good Clinical Practice (ICH-GCP) richtsnoer en andere (EU) wet- en regelgeving. Ook bepaalt de METC of er sprake is van niet-WMO plichtig onderzoek. Voor de start van een onderzoek in Zuyderland is bovendien toestemming van de Raad van Bestuur vereist.
Zuyderland onderzoek

METC Z ziet er op toe dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek zeker worden gesteld. Deze bescherming wordt openbaar gewaarborgd door een oordeel te geven over het onderzoeksprotocol, de geschiktheid van de onderzoekers, de faciliteiten, methoden en het materiaal dat wordt gebruikt.

Voor wie toetst METC Z?
METC Z toetst wetenschappelijk onderzoek voor onderzoekers in heel Nederland. Als METC Z een onderzoek toetst dat niet plaatsvindt in één van de aangesloten instellingen (Zuyderland en Zuyd Hogeschool), dan dient tevens de onderzoeksverklaring van de betreffende instelling te worden ingediend.

 • Organisatie en procedures

  Jaarverslagen

  Samenstelling METC Z

  Dhr. Dr. J.W. Greve Voorzitter (Chairman)
  Mw. Mr. H. van den Besselaar Secretaris (Secretary)
  Mw. Mr. C. Essed Jurist (Lawyer)
  Mw. Mw. Dr. M.M. ten Hoopen Plaatsvervangend jurist (Lawyer)
  Dhr. Dr. R. Janknegt Klinisch farmacoloog (Clinical Pharmacologist)
  Dhr. Dr. H. van der Kuy Plv. Klin. farmacoloog (Clinical Pharmacologist)
  Dhr. Dr. M. Reinders Ziekenhuisapotheker (Hospital Parmacist)
  Dhr. Dr. A. Voogd Methodoloog (Methodologist)
  Dhr. Ir. Drs. A. Kessels Plaatsvervangend Methodoloog (Methodologist)
  Dhr. Drs. B. Simons Ethicus (Ethicist)
  Mw. Dr. I. Widdershoven Plaatsvervangend ethicus (Ethicist)
  Dhr. Drs. J. van der Snoek Proefpersonenvertegenwoordiger (Patient representative)
  Mw. Drs. L. Dielis Plv. Proefpersonenvertegenwoordiger (Patient represent.)
  Dhr. Dr. J. Kragten Arts-lid en vicevoorzitter (Member and vice chairman)
  Vacature Arts-lid (Member)
  Dhr. Dr. M. de Kruif Arts-lid (Member)
  Mw. Dr. B. Panis Lid (Member)
  Mw. Dr. A. Moser Lid (Member)
  Dhr. Dr. W. van Asten Adviseur (Consultant)
  Mw. Dr. A. van den Hout Adviseur (Consultant)

   

  Vergaderdata

  Vergaderdatum Uiterste indieningdatum
  2016
  21 november 7 november
  19 december 5 december
  2017
  23 januari 9 januari
  20 februari 6 februari
  27 maart 13 maart
  24 april 10 april
  22 mei 8 mei
  26 juni 12 juni
  24 juli 10 juli
  28 augustus 14 augustus
  25 september 11 september
  23 oktober 9 oktober
  27 november 13 november
  18 december 4 december
 • Contact

  Secretariaat
  Hélène van den Besselaar, secretaris
  Jacqueline Jennekens, secretaresse

  Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 15:30 uur via telefoonnummer: 045  – 576 7194.
  Bij geen gehoor en dringende zaken: 06 – 447 62280.
  E-mail: metc@zuyderland.nl

  Bezoekadres METC Z
  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Hoofdgebouw etage T3
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen

  Postadres
  METC Z, locatie Heerlen hoofdgebouw T3
  Postbus 5500
  6130 MB Sittard