direct contact

Direct contact

METC Z

METC Z (Medisch Ethische ToetsingsCommissie van Zuyderland én van Zuyd Hogeschool) is een landelijk erkende commissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeelt. METC Z is opgericht in 1984 en werd per 1 december 1999 officieel door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkend.

Indienen onderzoeksvoorstel bij METC Z

Uw onderzoeksvoorstel dient u in via METC Management, module van De Research Manager. Voor het gebruik van METC Management vraagt u hier een account aan voor de module METC Management.

Heeft u al een account voor een andere module (zoals Study Management) dan kunt u –als u wilt– voor METC Management hetzelfde wachtwoord instellen. Lees ook de beknopte handleiding van METC Management.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op.
Secretariaat
Jacqueline Jennekens
Ingrid Roelofsen
Mr. Frank Stroom

Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 14.00 uur via telefoonnummer: 088-4590129 E-mail: metc@zuyderland.nl

Taak van METC Z
Het beoordelen van de wetenschappelijke en medisch-ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen.

METC Z toetst in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de richtlijn externe toetsing (RET ’12), Good Clinical Practice (ICH-GCP) richtsnoer, Helsinki Declaration en andere (EU) wet- en regelgeving. Ook bepaalt de METC of er sprake is van niet-WMO plichtig onderzoek. Voor de start van een onderzoek in Zuyderland is bovendien toestemming van de Raad van Bestuur vereist.
Zuyderland onderzoek

METC Z ziet er op toe dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek zeker worden gesteld. Deze bescherming wordt openbaar gewaarborgd door een oordeel te geven over het onderzoeksprotocol, de geschiktheid van de onderzoekers, de faciliteiten, methoden en het materiaal dat wordt gebruikt.

Voor wie toetst METC Z?
METC Z toetst wetenschappelijk onderzoek voor onderzoekers in heel Nederland. Als METC Z een onderzoek toetst dat niet plaatsvindt in één van de aangesloten instellingen (Zuyderland en Zuyd Hogeschool), dan dient tevens de onderzoeksverklaring van de betreffende instelling te worden ingediend.

 • Indienen onderzoek

  Voorgenomen medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen dient digitaal te worden ingediend via METC Management.

  Documenten WMO plichtig onderzoek

  Voor onderzoek dat valt onder de WMO (Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen) moet uw onderzoeksdossier aan formele eisen voldoen. Wij verwijzen u daartoe naar de website van de CCMO.

  Documenten Niet-WMO plichtig onderzoek
  Ook Niet-WMO onderzoek wordt ingediend bij METC Z. De volgende documenten zijn nodig om het onderzoeksvoorstel te beoordelen:
  – A1a.     Aanbiedingsbrief
  – C1.       Onderzoeksvoorstel/onderzoeksprotocol
  – H4.      CV hoofdonderzoeker
  – H3.      CV (uitvoerend) onderzoeker

  Indien u proefpersonen bij het onderzoek betrekt:

  – E1/2.   Proefpersoneninformatie en toestemmingsverklaring
  –  E3.     Eventueel wervingsmateriaal
  – F1.       Eventueel vragenlijsten of dagboekje

  Ook indien het onderzoek al door een andere METC is beoordeeld dient dit ingediend te worden bij METC Z. Dan tevens toe te voegen:

  – A.       Upload De brief van deze METC

  Ontvangstbevestiging
  Zodra het onderzoeksdossier bij METC Z is aangemeld, ontvangt u uit METC Management een bevestiging per e-mail.

 • Contact

  Secretariaat
  Jacqueline Jennekens
  Ingrid Roelofsen
  Mr. Frank Stroom
  Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 14.00 uur via telefoonnummer: 088-4590129 E-mail: metc@zuyderland.nl

  Bezoekadres METC Z
  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Hoofdgebouw etage 3, K+E
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen

  Postadres
  METC Z, secretariaat
  Locatie Heerlen hoofdgebouw T3
  Postbus 5500
  6130 MB Sittard