direct contact

Direct contact

METC Z

METC Management
module van De Research Manager
gaat live per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gebruikt u voor het digitaal indienen van uw onderzoek
bij METC Z de module METC Management.

Misschien heeft u al enige ervaring opgedaan met de module Studie Management van De Research Manager, voor het indienen van uw onderzoek bij bureau wetenschappelijk onderzoek Zuyderland t.b.v. toestemming Raad van Bestuur. Voor het gebruik van METC Management vraagt u een account aan voor de module METC Management via https://onderzoekenanalyse.nl/METCZ

Heeft u al een account voor een andere module (zoals Studie Management) dan kunt u –als u wilt– voor METC Management hetzelfde wachtwoord instellen. Lees ook de beknopte handleiding van METC Management. Er zijn geen papieren versies meer nodig, indiening via METC Management is toereikend.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op.

Jacqueline Jennekens en Helene van den Besselaar
Secretariaat METC Z
METC@zuyderland.nl
0031 –(0)88 4590129

METC Z (Medisch Ethische ToetsingsCommissie van Zuyderland én van Zuyd Hogeschool) is een landelijk erkende commissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeelt. METC Z is opgericht in 1984 en werd per 1 december 1999 officieel door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkend.

Taak van METC Z
Het beoordelen van de wetenschappelijke en medisch-ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen.

METC Z toetst in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de richtlijn externe toetsing (RET ’12), Good Clinical Practice (ICH-GCP) richtsnoer, Helsinki Declaration en andere (EU) wet- en regelgeving. Ook bepaalt de METC of er sprake is van niet-WMO plichtig onderzoek. Voor de start van een onderzoek in Zuyderland is bovendien toestemming van de Raad van Bestuur vereist.
Zuyderland onderzoek

METC Z ziet er op toe dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen in een onderzoek zeker worden gesteld. Deze bescherming wordt openbaar gewaarborgd door een oordeel te geven over het onderzoeksprotocol, de geschiktheid van de onderzoekers, de faciliteiten, methoden en het materiaal dat wordt gebruikt.

Voor wie toetst METC Z?
METC Z toetst wetenschappelijk onderzoek voor onderzoekers in heel Nederland. Als METC Z een onderzoek toetst dat niet plaatsvindt in één van de aangesloten instellingen (Zuyderland en Zuyd Hogeschool), dan dient tevens de onderzoeksverklaring van de betreffende instelling te worden ingediend.

 • Organisatie en procedures

  Jaarverslagen

  Samenstelling METC Z

  dhr. dr. J.W. Greve Voorzitter (Chairman)
  mw. mr. H. van den Besselaar Secretaris (Secretary)
  mw. mr. C. Essed Jurist (Lawyer)
  mw. mw. dr. M.M. ten Hoopen Plaatsvervangend jurist (Lawyer)
  dhr. dr. R. Janknegt Klinisch farmacoloog (Clinical Pharmacologist)
  dhr. dr. H. van der Kuy Klin. farmacoloog (Clinical Pharmacologist)
  dhr. dr. M. Reinders Ziekenhuisapotheker (Hospital Parmacist)
  dhr. dr. A. Voogd Methodoloog (Methodologist)
  dhr. dr. B. Winkens Methodoloog (Methodologist)
  dhr. drs. B. Simons Ethicus (Ethicist)
  mw. dr. I. Widdershoven Plaatsvervangend ethicus (Ethicist)
  dhr. drs. J. van der Snoek Proefpersonenvertegenwoordiger (Patient representative)
  mw. drs. L. Dielis Plv. Proefpersonenvertegenwoordiger (Patient represent.)
  dhr. dr. J. Kragten Arts-lid en vicevoorzitter (Member and vice chairman)
  dhr. dr. R. Moonen Kinderarts – lid (Pediatrician – member)
  dhr. dr. M. de Kruif Arts-lid (Member)
  mw. dr. B. Panis Lid (Member)
  mw. dr. A. Moser Lid (Member)
  dhr. dr. W. van Asten Adviseur (Consultant)
  mw. dr. A. van den Hout Adviseur (Consultant)

   

 • Contact

  Secretariaat
  Hélène van den Besselaar
  Jacqueline Jennekens

  Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 15:30 uur via telefoonnummer: 088 – 459 0129.
  Bij geen gehoor en dringende zaken: 06 – 447 62280.
  E-mail: metc@zuyderland.nl

  Bezoekadres METC Z
  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Hoofdgebouw etage T3
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen

  Postadres
  METC Z, secretariaat
  Locatie Heerlen hoofdgebouw T3
  Postbus 5500
  6130 MB Sittard