Ga naar hoofdinhoud

Projectbureau Additionele Gelden (PAG) is van oorsprong opgericht als subsidiebureau. Tegenwoordig dekt dit echter niet meer de lading. Zo worden trends en ontwikkelingen om ons heen op de voet gevolgd en zijn we bij PAG op de hoogte van het overheidsbeleidop zowel nationaal als Europees niveau.

Hierdoor kunnen we trends en ontwikkelingen koppelen aan de strategie en innovatieagenda van Zuyderland en deze match draagt bij aan het werven van additionele gelden om de Zuyderland doelen te bereiken.

PAG is het centrale punt voor additionele geldstromen en alle projecten, waar “ander” geld, dan de reguliere geldstroom, mee is gemoeid. Alle projecten zitten in een eigenprogrammaplanning waarin alles gedocumenteerd is over projecten die lopend, afgerond of afgewezen zijn; van mijlpalen tot rapportages tot accountantscontroles. Deze historie maakt het mogelijk een inschatting te maken welke type projecten de grootste kans van slagen zullen hebben.

PAG werkt voor alle organisatieonderdelen van Zuyderland, zoals onder andere Zuyderland Medisch Centrum, Zorgcentra, Thuiszorg en Thuishulp. De financiële geldstromen kunnen onder andere subsidies, vermogensfondsen, sponsoring of fiscaleregelingen zijn.

PAG maakt de verbinding tussen externe bewegingen en interne wensen, behoeften en prioriteiten en tussen disciplines onderling om van daaruit te komen tot goede programma’s of projecten die passen binnen de strategie van het Zuyderland concern

Vanuit de vele subsidietrajecten verschijnt PAG ook nationaal en internationaal regelmatig op congressen, waar veel kennis en kunde vergaard wordt.