Ga naar hoofdinhoud

Naast de medische opleidingen en zorgopleidingen worden alle medewerkers die bij Zuyderland werkzaam zijn, ondersteund en gefaciliteerd vanuit de afdeling Bedrijfsopleidingen voor wat betreft hun doorontwikkeling en/of onderwijs en scholingsvraagstukken.

De afdeling Bedrijfsopleidingen stelt zich hierbij ten doel om de wensen van de opdrachtgever en de doelgroep zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen en vervult een makelaarsrol bij het inkopen van een opleiding bij een extern opleidingsinstituut.

Zuyderland stimuleert haar medewerkers om zich voortdurend te blijven (door)ontwikkelen. Zuyderland Academie biedt een ruim aanbod bedrijfsopleidingen in verschillende onderwijsvormen. Zowel in e-learning, op de werkplek als ook klassikaal.

Onderwijs