direct contact

Direct contact

Hospice Daniken

Uw lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften staan voortdurend centraal bij ons. Onze zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest én op de kwaliteit van sterven. Dankzij de professionele ondersteuning van ons team, proberen wij uw lijden zo veel mogelijk te verzachten. Zuyderland Hospice Daniken biedt ruimte aan zeven cliënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden.

Het enthousiaste team professionals van Zuyderland Hospice Daniken wordt bijgestaan door een gedreven groep vrijwilligers. Maak kennis met het team van professionals:

 • Manager
 • Hospice-arts(en) en huisarts in opleiding
 • Eerst verantwoordelijken verzorging (EVV)
 • Ziekenverzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Pastoraal medewerkster
 • Facilitair medewerkster
 • Ergotherapeute
 • Fysiotherapeute
 • Diëtiste
 • Kapsalon (op afspraak)
 • Pedicure (op afspraak)
 • Schoonheidssalon (op afspraak)

Vrijwilligers
Binnen ons hospice werkt een groep van vijftien vrijwilligers. Zij zorgen voor de huiselijke sfeer en bieden zorg, aandacht en betrokkenheid. Hun doel is bijdragen aan het welzijn van de stervende en hun naasten. Zij verzorgen de maaltijden, helpen mee met de zorg, hebben een luisterend oor voor cliënt en naasten, lezen de krant voor of laten de cliënt een sigaretje roken.
Voordat een vrijwilliger bij ons ingezet wordt, heeft deze eerst een basiscursus Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg gevolgd. De vrijwilligers worden door de thuishulpcentrale De Brug bij ons ingezet.

Contact

Lorem Ipsum dolor di amur