direct contact

Direct contact

Hospice Mariaveld

Uw lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften staan voortdurend bij ons centraal. Onze zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest én op de kwaliteit van sterven. Dankzij ons team dat bestaat uit gespecialiseerde verzorgenden en verpleegkundigen, proberen wij uw lijden zoveel mogelijk te verzachten. Hierbij is de ondersteuning van een team enthousiaste vrijwilligers onmisbaar.

Onze medewerkers
Het team professionals van Zuyderland Hospice Mariaveld bestaat uit:

 • Manager
 • Hospice-arts
 • Zorgcoördinator
 • Ziekenverzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Pastoraal werkende
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopediste
 • Psycholoog
 • Diëtiste (op afspraak)

Dit team wordt bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers. Verder is het mogelijk om een afspraak te maken bij een schoonheidsspecialiste, pedicure of kapster.

Vrijwilligers
Binnen het hospice werken vaste vrijwilligers. Zij zorgen voor de huiselijke sfeer en bieden ondersteuning en aandacht. Hun doel is bijdragen aan de kwaliteit van zorg aan de cliënt en diens naasten. Zij verzorgen de maaltijden, bieden een luisterend oor en gaan in op de individuele behoeften van u en uw naasten. Al onze vrijwilligers hebben een basiscursus Vrijwilliger Palliatieve Zorg gevolgd.

Contact

Lorem Ipsum dolor di amur