Ga naar hoofdinhoud

Een budgetpolis is een zorgverzekering, waarbij de zorgverzekeraar de kosten betaalt van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. In de regel zijn dat de meeste zorgverleners zoals de reguliere ziekenhuizen, artsen, therapeuten en apotheken. Een budgetpolis wordt in sommige gevallen ook wel een selectiefpolis genoemd.

Het verschil tussen een ‘normale’ polis en een budgetpolis is, dat u bij een budgetpolis niet zomaar bij iedere zorgaanbieder terecht kunt. Soms gaat het om een beperkt aantal behandelingen, bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u in het geval van planbare zorg bijbetalen.
Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

U krijgt 100% vergoed in elk ziekenhuis in Nederland voor:

  • Spoedeisende hulp;
  • Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar;
  • Erfelijkheidsonderzoek;
  • Bevalling in het ziekenhuis met een medische noodzaak;
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF).

Bekijk voor de actuele vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Zuyderland heeft voor 2024 geen contract gesloten met de volgende budgetpolissen:

  • Basis Budget polis van Zilveren Kruis
  • Principe Polis Budget van De Christelijke Zorgverzekeraar (voorheen: Pro life)
  • Natura Select van EUCARE/Aevitae

Heeft u een van deze polissen, dan dient u een deel van de kosten zelf te betalen (20% tot 30% van het gemiddelde marktconforme tarief, vraag dit na bij uw verzekeraar). Zuyderland brengt deze zorg in rekening aan de hand van de zogenaamde passantenprijs (dat is de prijs voor niet gecontracteerde zorg). Deze passantenprijzen kunt u vinden op de pagina: Passantentarieven.

Afhankelijk van uw specifieke budgetpolis ontvangt u in sommige gevallen eerst de rekening direct van Zuyderland. In dat geval moet u allereerst de rekening volledig betalen aan Zuyderland. Vervolgens kunt u die rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, om de ziekenhuiskosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Bij sommige budgetpolissen verloopt dit proces via de verzekeraar. U ontvangt dan van uw verzekeraar alleen een rekening voor het bedrag dat niet vergoed wordt.

Naast de gedeeltelijke eigen vergoeding zoals hierboven beschreven, geldt ook altijd het eigen risico voor ziekenhuiszorg.