Passantentarieven

De passantenprijslijst is alléén van toepassing wanneer u niet verzekerd bent óf wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met Zuyderland Medisch Centrum. Wanneer u wél verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Zuyderland Medisch Centrum een contract mee heeft afgesloten, dan geeft de passantenprijslijst slechts een indicatie van de prijs van een DBC-zorgproduct weer.

Zuyderland heeft geen contract met uw zorgverzekeraar
Wanneer het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, moet u in principe de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs bij u in rekening. Indien u wel verzekerd bent, bijvoorbeeld via een budgetpolis, kunt u de rekening naderhand indienen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden en over de mate waarin gemaakte kosten worden vergoed.

Prijzen onder voorbehoud
De prijzen in de passantenprijslijst zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van de prijslijst, dan behoudt Zuyderland Medisch Centrum zich het recht voor om dat te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de prijs en de start van de behandeling (de eerste afspraak in het ziekenhuis), dan is de prijs bij de start van de behandeling altijd van toepassing. Als er volgens u sprake is van een onredelijke prijsaanpassing, dan kunt u van de behandeling afzien zolang de behandeling nog niet is gestart. U bent dan wel verplicht om de kosten van de al door Zuyderland gedane verrichtingen te betalen.

Tarieven 2019
Passantenprijslijst 2019

Tarieven 2018
Passantenprijslijst 2018

Tarieven 2017
Passantentarieven 2017

Tarieven 2016
Passantentarieven 2016 – 1 januari 2016 – 31 december 2016

Tarieven 2015
Passantentarieven 2015 – 1 januari 2015 – 31 december 2015

Tarieven 2014
Passantentarieven Orbis Medisch Centrum 01 januari 2014 – 31 december 2014
Passantentarieven Atrium Medisch Centrum Parkstad 01-01-2014 tm 31-01-2014
Passantentarieven Atrium Medisch Centrum Parkstad 01-02-2014 tm 31-03-2014
Passantentarieven Atrium Medisch Centrum Parkstad 01-04-2014 tm 31-05-2014
Passantentarieven Atrium Medisch Centrum Parkstad 01-06-2014 tm 31-12-2014

Let op:

  • De prijslijsten van 2014 vallen nog onder de geleverde zorg van Orbis Medisch en Zorgconcern of Atrium Medisch Centrum.
  • De prijslijsten van 2015 en 2016 vallen onder de geleverde zorg van Zuyderland.