Ga naar hoofdinhoud

Keurmerk Kwaliteit & Meldcode

Keurmerk Kwaliteit

Zuyderland (Zorgcentra, Thuiszorg, Thuishulp) is in het bezit van het branchecertificaat HKZ.

Het HKZ Keurmerk

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Lees meer op de website HKZ certificaat of HKZ certificering door DEKRA

HKZ certificering

Keurmerk Meldcode

Als zorgaanbieder zijn wij wettelijk verplicht om de Meldcode voor het signaleren en stoppen van huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling te hanteren.
Zuyderland Zorgcentra en Thuiszorg werken daarom met geschoolde aandachtsfunctionarissen en een stappenplan. Daarmee is geborgd dat signalen van huiselijk geweld en mishandeling op de juiste wijze worden opgepakt en hebben wij het keurmerk Meldcode behaald.

Keurmerk Meldcode Zorgcentra

 

Keurmerk Meldcode Thuiszorg

Meldcode Huiselijk Geweld

Het houdt niet op, niet vanzelf…

Wij vinden de veiligheid van onze patiënten belangrijk. Net als iedere andere zorgorganisatie, zijn wij alert op signalen van mishandeling in de huiselijke kring. Zuyderland Zorgcentra is wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld na te leven. Deze Meldcode beschrijft de stappen die een zorgverlener volgt bij een vermoeden of signalen van (ouderen)mishandeling. Zo mogelijk wordt dit direct met u besproken. Uiteraard kunt u ook zelf een signaal afgeven.

Maak het bespreekbaar en zoek hulp! Want het houdt niet op, niet vanzelf…

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling kunt u terugvinden op de website van VWS.

meldcode