direct contact

Direct contact

Keurmerk Kwaliteit & Meldcode

Keurmerk Kwaliteit

Zuyderland (Zorgcentra, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp) is in het bezit van het branchecertificaat HKZ.

Het HKZ Keurmerk
Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Lees meer op de website HKZ certificaat of HKZ certificering door DEKRA

HKZ certificering

Keurmerk Meldcode

Zuyderland Zorgcentra en Zuyderland Thuiszorg hebben het keurmerk Meldcode huislijk geweld en kind- en  ouderenmishandeling behaald.  Als zorgaanbieder zijn wij op grond van de Wet Meldcode wettelijk verplichting om de meldcode voor het signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kind- en ouderenmishandeling binnen de organisatie te borgen. Met het behalen van het keurmerk laten wij als organisatie zien dat wij werken met een goed protocol en geschoolde aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kind- en Ouderenmishandeling.

Keurmerk Meldcode