Ga naar hoofdinhoud

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij vinden de veiligheid van onze patiënten, jong en oud, belangrijk. Net als elke andere zorgorganisatie, zijn wij bij Zuyderland alert op signalen van mishandeling in de huiselijke kring.

Zuyderland Medisch Centrum is wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling na te leven. Deze Meldcode beschrijft de stappen die een zorgverlener volgt bij een vermoeden of bij signalen van mishandeling. Als het mogelijk is, bespreken we dit direct met u. Uiteraard kunt u ook zelf een signaal afgeven.

Maak het bespreekbaar en zoek hulp! Want: het houdt niet op, niet vanzelf…

Wilt u meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling? Deze vindt u op de website van het ministerie van VWS .