Ga naar hoofdinhoud

Landelijk Schakelpunt

Geef ook toestemming voor een veilig medicijngebruik!

Zuyderland Medisch Centrum besteedt veel aandacht aan het veilig toedienen van medicijnen. Patiënten kunnen hierin zélf ook veel betekenen. Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, is het nodig dat patiënten hun huisarts en apotheek toestemming geven voor het overdragen van hun medicatiegegevens aan andere zorgverleners.

Landelijk Schakelpunt

Vanaf 1 januari 2015 verloopt het uitwisselen van medicatiegegevens via het streng beveiligde Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen zorgverleners en medewerkers in apotheken, bij huisartsenposten en in ziekenhuizen medicatiegegevens uitwisselen.

Hiervoor moet iedere burger in ons land eerst persoonlijk toestemming geven. Zodra iemand toestemming heeft gegeven, kunnen de zorgverleners die toegang hebben tot het LSP, zien welke medicijnen een patiënt gebruikt. Ook kunnen zij zien welke medicijnen absoluut niet gebruikt mogen worden en voor welke medicatie eventueel een allergie bestaat. Bij elke wijziging in medicijngebruik past de arts of apotheek het overzicht aan. Zodra een patiënt in Zuyderland Medisch Centrum komt voor een bezoek aan het spreekuurcentrum, een geplande opname of een spoedopname is dan ook steeds een actueel overzicht beschikbaar.

Toestemming verlenen

Om goede zorgverlening en continuïteit te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat iedereen toestemming verleent óf aangeeft dat hij géén toestemming verleent voor het LSP. Het is belangrijk dat elke patiënt dit vooraf regelt. Dat is nodig omdat het LSP eerst de toestemming voor het beschikbaar stellen van de gegevens moet verwerken voordat deze door de zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Iedereen die toestemming wil geven, kan hiervoor het toestemmingsformulier invullen en dit inleveren bij de huisarts, de eigen apotheek of bij de apotheek van Zuyderland Medisch Centrum.

Digitaal toestemming verlenen

Het is ook mogelijk om toestemming te verlenen via de website www.ikgeeftoestemming.nl