’t Pejjerhoes

Thaalpad 20, 6102 EG Pey-Echt

  • verpleeghuiszorg
  • dagvoorziening

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op

047 – 541 7777

047 – 541 7777

Locatie

Thaalpad 20, 6102 EG Pey-Echt

Goede zorg, daar begint het mee. Een persoonlijke en professionele benadering, gecombineerd met warmte en aandacht. Dat vinden wij belangrijk bij ‘t Pejjerhoes. Door goed te kijken en te luisteren naar de wensen van de bewoner, leveren onze medewerkers zorg op maat en zorgen we ervoor dat bewoners zich thuis voelen.

In ‘t Pejjerhoes ontfermen wij ons met gespecialiseerde zorg over mensen met psychogeriatrische aandoeningen. Dit is een aandoening in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. Deze aandoening gaat vaak gepaard met aantasting van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en het geheugen. Soms is er ook sprake van een afname van motorische functies en een vermindering van de sociale redzaamheid. In onze groepswoningen voor psychogeriatrische cliënten leveren wij zorg volgens het principe van ‘kleinschalig wonen’.

Kleinschalig wonen
Plan ‘t Thaal
Cliëntportaal Zuyderland Zorgcentra
Participatieproject 'Jong en oud'

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op

047 – 541 7777

047 – 541 7777

Locatie

Thaalpad 20, 6102 EG Pey-Echt

Zorgvormen 't Pejjerhoes

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is intensieve zorg en behandeling die nodig is als er ernstige lichamelijke of psychische beperkingen optreden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie.

Lees meer
Dagvoorziening

Binnen 't Pejjerhoes is er dagvoorziening in de vorm van een senioren dagcentrum en dagbehandeling

Lees meer

‘t Pejjerhoes

In ‘t Pejjerhoes ontfermen wij ons met gespecialiseerde zorg over mensen met psychogeriatrische aandoeningen. Dit is een aandoening in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom

360 graden rondleiding

Bekijk de 360 graden rondleiding van zorglocatie 't Pejjerhoes

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is intensieve zorg en behandeling die nodig is als er ernstige lichamelijke of psychische beperkingen optreden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie. De zorg kan van tijdelijke aard zijn. Bijvoorbeeld omdat de cliënt tijd nodig heeft om te herstellen of omdat de mantelzorger op vakantie is. Sommige mensen hebben blijvend zorg nodig. Zuyderland biedt in de meeste huizen zowel somatische als psychogeriatrische zorg.

Dagvoorziening

Senioren Dagcentrum
Het Senioren Dagcentrum biedt ouderen een zinvolle invulling van de dag. In een plezierige sfeer worden activiteiten aangeboden, waarbij nadrukkelijk een beroep wordt gedaan op dat wat mensen zelf (nog) kunnen. Wensen en interesses van de mensen staan centraal. Een vast dagritme met structuur en begeleiding zorgt voor herkenbaarheid en voorspelbaarheid. Dat zorgt bij cliënten voor een geborgen en veilig gevoel. Hulp bij vervoer is mogelijk. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze Zorgservice:  088- 458 88 14 (88).

 

Dagbehandeling
We spreken van ‘dagbehandeling’ als de cliënt enkele dagen van de week overdag een zorgcentrum bezoekt en ‘s nachts en in het weekend gewoon thuis is. Met behulp van dagbehandeling kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In overleg met de specialist Ouderengeneeskunde is overdag behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding voorzien. Zuyderland biedt dagbehandeling aan voor psychogeriatrische en somatische cliënten.

't Peijerhoes