direct contact

Direct contact

‘t Pejjerhoes

  • Dagvoorziening
  • Verpleeghuiszorg
  • Wijksteunppunt
Goede zorg, daar begint het mee. Een persoonlijke en professionele benadering, gecombineerd met warmte en aandacht. Dat vinden wij belangrijk bij ‘t Pejjerhoes. Door goed te kijken en te luisteren naar de wensen van de bewoner, leveren onze medewerkers zorg op maat en zorgen we ervoor dat bewoners zich thuis voelen.

In ‘t Pejjerhoes ontfermen wij ons met gespecialiseerde zorg over mensen met psychogeriatrische aandoeningen. Dit is een aandoening in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. Deze aandoening gaat vaak gepaard met aantasting van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en het geheugen. Soms is er ook sprake van een afname van motorische functies en een vermindering van de sociale redzaamheid. In onze groepswoningen voor psychogeriatrische cliënten leveren wij zorg volgens het principe van ‘kleinschalig wonen’.

Kleinschalig wonen
Zes bewoners delen een woning onder begeleiding van een verzorgende, waarbij ze een eigen slaapkamer hebben en een gezamenlijke woonkamer en keuken, net als thuis. Wij stimuleren bewoners om zo lang mogelijk hun eigen leven te leiden. Onze activiteiten sluiten dan ook aan bij de interesses en het dagelijkse leven van de bewoner.

’t Pejjerhoes maakt onderdeel uit van de Egthe en beschikt over vijf woningen op de begane grond, een ruimte voor dagopvang en 32 zorgwoningen voor mensen met een zorgindicatie.

Het wijksteunpunt van Pey is gevestigd in ‘t Pejjerhoes.

Plan ‘t Thaal
‘t Pejjerhoes maakt deel uit van Plan ‘t Thaal, gelegen in de kern van Pey, gemeente Echt-Susteren. Dit is een groot complex midden in de nieuwbouwwijk, waar ook huur- en koopappartementen, een bibliotheek en een huisartsenpraktijk gevestigd zijn.

Contact

Lorem Ipsum dolor di amur