direct contact

Direct contact

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van Zuyderland is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de organisatie. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie berust bij de Raad van Bestuur als collectief. De Raad van Bestuur bestaat uit drie personen die ieder hun eigen aandachtsgebieden hebben.

Samenstelling sinds 1 juli 2016:

 • David Jongen (voorzitter)
 • Cees Sterk
 • Roel Goffin

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad
Roel Goffin - David Jongen - Cees Sterk

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Zuyderland houdt toezicht op het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur voert.

De RvT bestaat uit negen personen en is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden aan Zuyderland. Alle leden hebben een brede achtergrond. Zo hebben ze bijvoorbeeld bestuurlijke expertise of ervaring in de wetenschap of het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen.

De Raad van Toezicht houdt zich onder meer bezig met kwaliteit van de zorg, evaluatie van beleid, jaarrekeningen, exploitatiebegrotingen en rapportages over financiële resultaten. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook taken op het gebied van investeringen, nieuwbouw- en renovatieplannen, samenwerkingsverbanden en beleidsplannen.

Samenstelling:

 • Dhr. J. Verhaegen, voorzitter
 • Dhr. M. Eurlings, vicevoorzitter
 • Mw. J. Bloemer
 • Dhr. A. Heringa
 • Dhr. L. Radix
 • Dhr. E. Scholten
 • Mw. W. Schouten
 • Dhr. A. Schuit