Ga naar hoofdinhoud

Stichting Verenigde Oud Stafleden Zuyderland (VOSZ)

De Stichting Verenigde Oud Stafleden Zuyderland (VOSZ) is een platform voor oud-stafleden van het Zuyderland ziekenhuis en haar voorgangers in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen en Orbis Medisch Centrum te Sittard-Geleen. De Stichting VOSZ is gestart in oktober 2016, parallel aan de fusie van beide ziekenhuizen eind 2014. Zij komt voort uit een vereniging voor oud-stafleden te Heerlen, die reeds in de vijf voorgaande jaren actief was.

De Stichting heeft een Bestuur bestaande uit zeven oud-stafleden met een beperkte zittingsduur.
Het huidige Bestuur bestaat uit:

Henk Goei Thè voorzitter
Fred van der Ent secretaris
Harry van der Pol pennigmeester
Willem Strijbos lid
Harry Houben lid
Humphry Morré lid
Jan Stoot lid
Lia Snijders secretariële ondersteuning

De VOSZ heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten van de oud-leden van de Medische Staf en het onderhouden van contacten met de Bestuursraad van Zuyderland ten einde de betrokkenheid van de oud-stafleden bij het functioneren van de Zuyderland organisatie te bevorderen, alsmede te stimuleren dat de beschikbare expertise van deze  groep aan de Zuyderland organisatie ten goede kan komen. Twee maal per jaar, alternerend op beide locaties, worden informatieve en educatieve bijeenkomsten georganiseerd. Hiertoe worden steeds wisselende sprekers uitgenodigd voor presentaties over actuele onderwerpen uit de gezondheidszorg en andere voor oud-stafleden interessante onderwerpen. Ook het faciliteren en onderhouden van de onderlinge contacten neemt bij deze halfjaarlijkse VOSZ bijeenkomsten een belangrijke plaats in.

De VOSZ beschikt over een bestand met e-mailadressen van oud-stafleden van Zuyderland, dat als basis dient voor het uitnodigen van de oud-stafleden. Oud-stafleden, die hebben aangegeven geen verdere uitnodigingen voor deze bijeenkomsten op prijs te stellen, worden op eigen verzoek uit het bestand met e-mailadressen verwijderd. Er zijn voor belangstellenden geen vaste kosten verbonden aan deelname van de activiteiten van de VOSZ. Voor het dekken van lopende kosten wordt echter wel jaarlijks vrijblijvend van de deelnemers een zeer bescheiden geldelijke bijdrage gevraagd.

Wij nodigen alle vertrekkende stafleden uit om zich aan te sluiten bij de VOSZ en haar activiteiten. Daartoe kunt u een email sturen naar Lia Snijders (omm.snijders@gmail.com) of Fred van der Ent (f.w.c.vanderent@wxs.nl).