Een échte Zittesje jong in de Kollenberg

lees meer

de Kollenberg

President Kennedysingel 24, 6137 AC Sittard

 • verzorgingshuiszorg
 • verpleeghuiszorg
 • wijksteunpunt

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op

088 – 458 4000

088 – 458 4000

Locatie

President Kennedysingel 24, 6137 AC Sittard

Zorgcentrum de Kollenberg ligt, dichtbij de Rosakapel en het centrum van Sittard, heel centraal. Wat de meeste mensen direct aanspreekt zijn de grote kamers.

Samen met bewoners en mantelzorgers doen we er alles aan om het zo huiselijk mogelijk te maken. Zo zijn er meerdere huiskamers waar een knusse en familiale sfeer wordt gecreëerd. Daarbij horen natuurlijk gezellige dingen als koken, de krant lezen of samen een spelletje doen, maar ook gezamenlijke evenementen en uitstapjes. Daarbij wordt ingespeeld op locale tradities zoals Sint Joep, Sint Rosa en carnaval. Zelf meebeslissen over de zorg en de eigen daginvulling is bij alles het uitgangspunt.

Zorg in de laatste levensfase
In de Kollenberg is veel aandacht voor zorg in de laatste levensfase. Verschillende medewerkers zijn daar speciaal voor opgeleid. Deze collega’s hebben net wat extra expertise om bewoners, familie en mantelzorgers in deze moeilijke periode te adviseren en ondersteunen.

Dagbesteding en welzijn
Vrijwilliger worden?

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op

088 – 458 4000

088 – 458 4000

Locatie

President Kennedysingel 24, 6137 AC Sittard

Zorgvormen de Kollenberg

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg; lees meer over Verpleeghuiszorg, Onze medewerkers, zorgtrajectbegeleider, eerst verantwoordelijke verzorgende (EVC), Kosten Wet Langdurige Zorg (WLZ), de kamer en overige kosten

Lees meer
Kunt u niet meer zelfstandig wonen door ouderdom, ziekte of een handicap? Dan kunt u terecht in een van onze zorgcentra voor verzorgingshuiszorg

Kunt u niet meer zelfstandig wonen door ouderdom, ziekte of een handicap? Dan kunt u terecht in een van onze zorgcentra voor verzorgingshuiszorg

Lees meer
Wijksteunpunt

Gezamenlijk eten, een kopje koffie drinken, bewegen, muziekactiviteiten of het volgen van cursussen. Vaak hebben ouderen behoefte aan ontmoeting en activiteiten.

Lees meer

De Kollenberg

Het zorgcentrum biedt ondersteuning en geborgenheid aan mensen die mentale of lichamelijke beperkingen hebben. Onze zorg baseren we op de visie van ‘Belevingsgerichte zorg’.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk, iets voor u? Vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan patiënten, cliënten en hun familie. Daarmee helpen zij het verblijf in het zorgcentrum aangenamer te maken. Als vrijwilliger biedt u een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Voor meer informatie kijk op: zuyderland.voorvrijwilligers.nl

Lees meer

Faciliteiten

Bewegen
 • Zitdansen
 • Bewegen op muziek
 • Wandelclub
 • Zwemmen
 • Yoga
Muziek
 • Verzoekplaten
 • Live optredens
 • Opera familia
 • Verzoek plaatjes
Creatief
 • Handwerken
 • Creatieve middag
Culinair
 • High tea
 • Koken
 • Diners ism Da Capo college

Faciliteiten

Voorzieningen
 • Kapper
 • Pedicure
 • Restaurant
 • Winkeltje
 • Geestelijk verzorger
Overige
 • Dieren act.
 • Thema avonden
 • Film
 • theatervoorstelling
 • Computer les
 • Dia avonden
En natuurlijk
 • Spellenmiddag
 • Kienen
 • Bibliotheek
 • Uitstapjes

In de omgeving

95 m

Bushalte

450 m

Markt

700 m

Rosakapel

Een échte Zittesje jong in de Kollenberg

In 2017 ondergaat dialyse- en longpatiënt Pierre Menten een onderbeenamputatie. Alleen thuis wonen gaat niet meer. Zorgcentrum de Kollenberg wordt zijn nieuw thuis. Pierre heeft het hier naar zijn zin en doet graag mee aan allerlei activiteiten.

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg is intensieve zorg en behandeling die nodig is als er ernstige lichamelijke of psychische beperkingen optreden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie. Het kan zijn dat deze zorg tijdelijk nodig is om te herstellen of tijdens een vakantie van de mantelzorgers. Het kan ook zijn dat deze zorg blijvend nodig is. In diverse zorgcentra van Zuyderland wordt deze somatische en psychogeriatrische zorg geboden.

In deze zorgcentra werken onder andere verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysiotherapeuten. logopedisten samen om goede zorg te kunnen leveren.

Onze medewerkers

Een verblijf in ons zorgcentrum staat een team van medewerkers klaar om voor de cliënt te zorgen. Met enkele medewerkers zal de cliënt persoonlijk contact hebben, zoals de verzorgende, verplegende, activiteitenbegeleider en de medewerkers in ons restaurant. Anderen zorgen achter de schermen dat het verblijf optimaal verzorgd is. Een aantal hulpverleners, zoals de psycholoog, arts, fysiotherapeut, diëtist, tandarts en ergotherapeut worden alleen ingeschakeld als dit nodig is.

De zorgtrajectbegeleider
Zodra de cliënt is aangemeld bij Zuyderland Klantenservice, krijgt de cliënt te maken met een vaste zorgtrajectbegeleider. De cliënt en diens naasten kunnen bij hem of haar terecht voor:

 • Informatie over alle mogelijkheden van zorg binnen Zuyderland.
 • Antwoorden op vragen
 • Advies en begeleiding bij het aanvragen van zorg
 • Informatie over de wachtlijsten
 • Vervangende zorg tijdens de periode, voordat de cliënt opgenomen kan worden
 • Begeleiding naar de juiste zorg op de juiste plaats
 • Het regelen van de opname in een van onze zorgcentra

Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVC)
De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVC) is de vaste contactpersoon, die alle zaken regelt die met de zorgverlening van de cliënt te maken hebben. De EVC onderhoudt contacten met de cliënt en de vertegenwoordiger over de dagelijkse gang van zaken. Mochten er zaken zijn die niet duidelijk zijn, kan de cliënt die bespreken met de EVC. Deze kan vragen beantwoorden of een oplossing zoeken.

Arts
In het zorgcentrum is de specialist Ouderengeneeskunde de behandelend arts.

Kosten

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Het verblijf in het verpleeghuis wordt gefinancierd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het is wettelijk bepaald dat u zelf een bijdrage moet betalen in de kosten van het verblijf in het zorgcentrum. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen. De zorgtrajectbegeleider van Zuyderland Klantenservice zal u hierover informeren (Telefoonnummer: 088 – 458 8888).

 • Meer informatie kunt u ook nalezen op de website ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’ van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
 • Algemene informatie over de zorg in een WLZ-instelling kunt u vinden in het WLZ-kompas op de website van Zorginstituut Nederland.

In onze zorgcentra wordt volgens deze richtlijnen gehandeld.
De kamer
Voordat de cliënt de kamer in gebruik kan nemen, zorgen wij ervoor dat deze in een goede staat wordt gebracht. Indien nodig worden de muren geschilderd. In de kamer zijn een tv-aansluiting, een contactdoos voor de telefoon, een bed, gordijnen, vloerbedekking en standaardverlichting aanwezig.

Telefoon
De cliënt heeft de beschikking over een telefoonaansluiting in de kamer. De abonnements- en gesprekskosten zijn voor eigen rekening en worden door Zuyderland in rekening gebracht.

Televisie
In de kamer zit een aansluiting voor een televisie. De cliënt kan zijn eigen toestel meebrengen. Indien in uw appartement gebruik wordt gemaakt van radio en/of TV, wordt voor het CAI abonnement maandelijks € 10,00 (prijspeil 2016) in rekening gebracht.

Overige kosten
Dranken in restaurant
De cliënt krijgt in het restaurant gratis koffie, thee en frisdranken. Bezoek moet voor consumpties betalen.

Waskosten
Het zorgcentrum betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van beddengoed en handdoeken. Het wassen van kleding kan de cliënt zelf verzorgen of, voor eigen rekening, aanbieden aan een externe wasserij. De kosten van wassen, stomen en chemisch reinigen zijn voor eigen rekening en worden niet door de WLZ vergoed**.

** Meerkosten voor het wassen van machinewasbare kleding, die veroorzaakt worden door een ziekte of aandoening, komen voor rekening van de instelling. Vergoeding van de meerkosten gebeurt alleen als de kosten hoger zijn dan € 84,35 (prijspeil 2016). Dit bedrag wordt éénmaal per jaar geïndexeerd.

Verzorgingshuiszorg

Kunt u niet meer zelfstandig wonen door ouderdom, ziekte of een handicap? Dan kunt u terecht in een van onze zorgcentra voor verzorgingshuiszorg. U krijgt hulp bij wassen, aankleden, eten en naar bed gaan. Soms is dit voor een bepaalde tijd.Bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekte of een operatie.

In onze zorgcentra worden ook activiteiten georganiseerd en zijn er faciliteiten voor u en waar soms ook de buurtbewoners gebruik van kunnen maken. In sommigen zorgcentra wonen zowel mensen die verzorgingshuiszorg krijgen als mensen die verpleeghuiszorg krijgen.

Wijksteunpunt

Gezamenlijk eten, een kopje koffie drinken, bewegen, muziekactiviteiten of het volgen van cursussen. Vaak hebben ouderen behoefte aan ontmoeting en activiteiten. Het wijksteunpunt kan aan deze behoefte voldoen. Samen met andere ouderen uit de buurt kunnen senioren die thuis wonen gebruikmaken van een aantal voorzieningen die het wijksteunpunt biedt.

Een wijksteunpunt is een voorziening in de wijk waar ouderen terecht kunnen voor informatie, advies en ontmoeting. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis blijven wonen én andere mensen ontmoeten.
In de wijksteunpunten wordt samengewerkt met de gemeente Sittard-Geleen en met Partners in Welzijn (PIW).

de Baenje & de Kollenberg

Zorgcentra vrijwilliger Jenny