'Ik heb een grote mate van zelfstandigheid bij de poliklinische bloedafname en dat bevalt goed'

Sharon de Kort (37) werkt 24 uur per week bij de Bloedafnamedienst Oostelijk Zuid-Limburg (BOZL).

Lees meer

Bloedafname

Contact

Locaties

Heerlen:

088 – 459 7802
begane grond, centrale hal

Sittard-Geleen:

088 – 459 7718
Meldpunt Oost 04

Brunssum:

088 – 459 7802
Ingang spreekuurcentra
balie 1 & 2

Kerkrade:

088 – 459 7802
Begane grond

Let op:
Zuyderland maakt momenteel gebruik van een afsprakenplanning om de drukte op de bloedafnamepunten zoveel mogelijk te spreiden. U kunt een afspraak plannen door naar zuyderland.prikafspraak.nl te gaan.

Om de patiëntenstromen op de door Zuyderland gebruikte bloedafnamelocaties te reguleren is besloten om sinds 6 juli de bloedafname op alle bloedafnamelocaties volgens afspraak te gaan plannen. Op deze wijze zijn wij beter in staat aan de RIVM richtlijnen te voldoen en de veiligheid van onze patiënten en medewerkers te waarborgen.
Het merendeel van de oorspronkelijke bloedafnamelocaties werd vanwege de Covid-19 crisis gesloten. Bij het weer opstarten van de reguliere zorg bleek slechts een beperkt aantal van de bestaande bloedafnamelocaties te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Samen met enkele nieuwe locaties betekent dat we momenteel de beschikking hebben over slechts twaalf bloedafnamelocaties waar we kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De praktijk is echter weerbarstiger en laat zien dat er vaak teveel patiënten tegelijkertijd op een locatie aanwezig zijn. Vandaar de spreiding via een afsprakenplanner.

In het kort komt het er op neer dat een patiënt die vanuit de huisarts, trombosedienst, verloskundige praktijk of medisch specialist wordt doorverwezen voor een bloedafname bij een Zuyderland-locatie, via zuyderland.prikafspraak.nl zelf een afspraak maakt.

Voor vragen m.b.t. de afsprakenplanner neemt u contact op met 088 – 459 4265.

Denk aan het aanvraagformulier van uw verwijzer en u dient een legitimatiebewijs mee te nemen.

Nuchter prikken
Als uw (huis)arts u vraagt om nuchter bloed te laten prikken, dan mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken en niet meer roken. Wel mag u nog een slokje water drinken.

Bloedafnamelocaties
Veelgestelde vragen

Afsprakenplanner

Zuyderland maakt momenteel gebruik van een afsprakenplanning om de drukte op de bloedafnamepunten zoveel mogelijk te spreiden.
Maak aub digitaal een afspraak via onderstaande button. Lukt dit echt niet, bel dan 088 - 459 4265

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier

Zuyderland Kanjers

De afgelopen weken waren voor onze kanjers heel intensief. En we zijn er nog niet. Dag en nacht werken zij keihard, met hun hart. Steek ze daarom een hart 💙 onder de riem met een lief, persoonlijk bericht.

Contact

Locaties

Heerlen:

088 – 459 7802
begane grond, centrale hal

Sittard-Geleen:

088 – 459 7718
Meldpunt Oost 04

Brunssum:

088 – 459 7802
Ingang spreekuurcentra
balie 1 & 2

Kerkrade:

088 – 459 7802
Begane grond