direct contact

Direct contact

Mantelzorg

Mensen die dag in dag uit voor een chronisch zieke, een gehandicapt kind of dementerend familielid of vriend(in) zorgen, noemen we mantelzorgers.

Om mantelzorgers te ondersteunen biedt Zuyderland praktische tips voor mantelzorgers, activiteiten en cursussen.

Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen m.b.t. mantelzorg. Staat uw vraag hier niet bij, vraag het dan de mantelzorgondersteuner van Zuyderland. Bel voor meer informatie: 088 – 458 8814.

 • Wat is mantelzorg?

  Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie (definitie van Nationale Raad voor de Volksgezondheid). Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen en niet omdat het hun beroep is. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

  Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een groot verschil. Een mantelzorger groeit meestal langzaam in de zorg voor een partner, ouder of dierbare. Hij of zij kiest daar niet bewust voor. En de zorg is er altijd, vaak 24 uur per dag. Een vrijwilliger daarentegen kiest bewust voor het ondersteunen bij de zorg voor mensen. Op een vast moment en een afgebakende taak. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

 • Is mantelzorg verplicht?

  Mantelzorg is niet verplicht. Van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt wel verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt (gebruikelijke zorg). Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet. Voor persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) kan professionele zorg worden aangevraagd (thuiszorg of een persoonsgebonden budget (pgb), indien de zorg langer dan drie maanden nodig is.

 • Kom ik als mantelzorger ook in aanmerking voor hulp?

  Mensen die zelf mantelzorger zijn kunnen extra hulp nodig hebben. Hun mantelzorgtaken voor een zieke kunnen worden verlicht door het inschakelen van een vrijwilliger of betaalde zorg.

 • Wat te doen als belasting van de mantelzorger te hoog wordt?

  U kunt bij een mantelzorgondersteuner van Zuyderland navraag doen naar de mogelijkheden tot ondersteuning van uw taken:

  • Het Steunpunt Mantelzorg  kan u wellicht helpen bij het zoeken naar oplossingen.
  • Of misschien kan Streekzorg Westelijke Mijnstreek (een initiatief van samenwerkende gemeentes en vrijwilligersorganisaties) helpen .
  • Er kan ook gekeken worden of er mogelijkheden voor dagopvang voor de cliënt zijn.
  • U zou kunnen deelnemen aan een van de cursussen die worden aangeboden voor mantelzorgers. Hierover is meer informatie te vinden bij de vraag ‘Wat voor cursussen en advies biedt Zuyderland voor mantelzorgers’.
  • Of bel voor meer informatie een van de Mantelzorgondersteuners van Zuyderland : 088 – 458 8814.
 • Waar kan ik terecht voor meer informatie en hulp?

  Mantelzorglijn
  De Mantelzorglijn geeft informatie, bespreekt uw situatie en knelpunten, biedt een luisterend oor en heeft veel praktisch voorlichtingsmateriaal. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur, tel: 0900 – 202 0496 (€0,10 p/m). Of mail naar  mantelzorglijn@mezzo.nl.

  Sociaal Juridische Dienstverlening
  Voor advies aan mantelzorgers over wet- en regelgeving (indicatiestelling, belastingen, persoonsgebonden budget, zorgverlof). Ook voor hulp bij het opstellen van bezwaarschriften, schrijven van brieven aan instanties, bemiddeling tussen mantelzorger en organisaties. Bel op werkdagen: 030-659 2222 (tussen 9.30 en 12.00) of mail: wegwijzer@mezzo.nl

  www.mezzo.nl
  Voor onder meer informatie over hulpmiddelen, hulp aanvragen, woningaanpassingen en mantelzorgmakelaars.

  Steunpunten Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
  Bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek kunt u als mantelzorger terecht voor lotgenotencontact, bijeenkomsten en cursussen. Ook voor een luisterend oor kunt u bij een steunpunt terecht.

  Persoonlijke hulpmiddelen
  Mantelzorgers verrichten vaak fysiek zwaar werk. Hulpmiddelen kunnen dan niet alleen voor de hulpvrager maar ook voor de mantelzorger een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld; medicijndoosjes, een hulpmiddel om makkelijker steunkousen aan te trekken etc. Wilt u hier meer over weten, vraag dan de mantelzorgondersteuner van Zuyderland.  Bel voor meer informatie: 088 – 458 8814

 • Wat is mantelzorgwaardering?

  Sinds 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen.

  Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Wmo-loket in uw gemeente of bekijk hun website om te weten hoe zij mantelzorg waarderen. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of door waardering via groepsactiviteiten voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente.

 • Wat kan ik als mantelzorger betekenen in het Hospice?

  Wanneer u naaste in het Hospice wordt opgenomen, houdt dit niet in dat mantelzorg niet meer mogelijk is. Wanneer u op een van onderstaande links klikt, vindt u meer informatie over de rol van mantelzorgers in de hospices.

 • Wat zijn signalen van overbelasting bij mantelzorgers?

  Om overbelasting bij mantelzorgers te herkennen zijn de volgende signalen van belang:

  • Lichamelijke signalen: slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn en moeheid
  • Praktische signalen: te kort aan kennis en vaardigheden, reistijden en te weinig tijd
  • Psychische signalen: boos en geïrriteerd, geen plezier meer hebben, overal tegen op zien, ongelukkig en alleen voelen en huilen.
 • Wat is de rol van Zuyderland in het project Steunpunt Mantelzorg?

  Het Steunpunt Mantelzorg is door Partners in Welzijn (PIW) opgezet in de regio Westelijke Mijnstreek in de vorm van een pilot-project waarbij Zuyderland participeert in de Begeleidingscommissie Steunpunt Mantelzorg. PIW kan cliënten naar Zuyderland verwijzen ter realisatie van een ingewonnen advies via het Steunpunt Mantelzorg.

 • Wat voor cursussen en advies biedt Zuyderland voor mantelzorgers?

  Zuyderland geeft diverse cursussen en voorlichtingen over mantelzorg. Dit gaat bijvoorbeeld om video-begeleiding van mantelzorgers of advies en praktische tips voor mantelzorgers. Deze cursussen worden georganiseerd op basis van behoefte. Indien u hier vragen over heeft of zich hiervoor wilt aanmelden, kunt u zich wenden tot tel: 088 – 458 8814.

 • Wat doet Zuyderland voor mantelzorgers van cliënten met geestelijke gezondheidszorgvragen?

  Speciaal voor Mantelzorgers van cliënten met geestelijke gezondheidszorgvragen zijn er  cursussen.

  • Psycho-educatie voor naasten van mensen met schizofrenie
   Ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van dementerenden
  • Psycho-educatie cursus voor volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis waarbij de partner of naaste ook welkom is om deel te nemen aan de cursus.

  Hierover is meer informatie verkrijgbaar via tel: 088-459 9393.

 • Waar kan ik als mantelzorger met mijn vragen terecht?

  De mantelzorgondersteuners van Zuyderland houden in ieder zorgcentrum een inloopspreekuur voor mantelzorgers. Hier kunt u terecht met uw vragen en ze bieden u een luisterend oor. In onderstaand overzicht is te zien in welke zorgcentra, op welk tijdstip een inloopspreekuur georganiseerd wordt.

  • de Egthe; Even weken: woensdag 15.00-16.00 uur (Ingrid Baalemans)
  • Pejjerhoes; 1e donderdag v/d maand 15.00-16.00 uur (Ingrid Baalemans)
  • Vastrada; Even weken: donderdag 14.00-15.00 uur (T. Willems)
  • Glana (PG en somatiek); woensdag 14.30-16.00 uur (S. Bosma of P. Hameleers)
  • de Baenje; woensdag 14.00-16.00 uur (H. Wind)
  • de Kollenberg; donderdag 11:00-12:00 uur (R.Voss)
  • Aldenhof; 1e en 3e dinsdag van de maand: 14.00-15.00 uur (M.Knols)
  • Hoogstaete; 2e en 4e dinsdag van de maand: 14.00-16.00 uur (M. Hees)
  • Lemborgh; dinsdag 14.00-15.00 uur (L. de Lange)

  Mocht u graag een mantelzorgondersteuner spreken van een locatie waar nog geen vast inloopspreekuur wordt georganiseerd, maak dit dan kenbaar bij de receptie of bel met telefoonnummer: 088 – 458 8814

 • Wat is een vertegenwoordiger?

  Elke cliënt wordt verzocht een vertegenwoordiger aan te wijzen die in haar/zijn plaats beslissingen neemt over de behandeling en verzorging op het moment dat de cliënt deze beslissingen niet meer zelf kan nemen. Dit kan een partner zijn, een familielid of een goede bekende. De vertegenwoordiger zal goed geïnformeerd worden over cliënt en zijn/haar gezondheidstoestand om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Moet ik een eigen bijdragen betalen voor de zorg die ik krijg?

  Het kan voorkomen dat u een eigen bijdragen moet betalen voor de zorg die u ontvangt. Het CAK geeft hier meer informatie over en heeft ook folders ontwikkeld. U vindt er informatie over ‘Zorg zonder verblijf en WMO’ en ‘Zorg met verblijf’.

 • Wat is respijtzorg?

  Respijtzorg staat voor alle vormen van tijdelijke overname (adhoc of structureel) van zorg, om de mantelzorger even vrijaf te geven.
  Er zijn mogelijkheden voor respijtzorg waarbij de cliënt thuis, maar ook buitenshuis wordt opgevangen. Dit laatste bijvoorbeeld in de vorm van dag-, nachtverzorging en weekendopname in de zorgcentra van Zuyderland. Ook zogenaamde vakantieopname in een zorgcentrum behoort tot de mogelijkheden.
  Respijtzorg is bedoeld voor cliënten en hun mantelzorgers met diverse problematiek, bijvoorbeeld op het terrein van psychogeriatrie (dementerenden), lichamelijke handicaps, palliatief terminale zorg en chronisch zieken.

 • Waar vind ik een tijdschrift voor mantelzorgers?

  De mantelzorger is een tijdschrift voor iedereen die voor een ander zorgt. Het gaat om mantelzorgers die verbonden zijn aan Mezzo. Het blad komt twee keer per jaar uit.
  De laatste versie is na te lezen op de website. Er worden ook kortingen en aanbiedingen voor leden in het magazine vermeld. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.