Ga naar hoofdinhoud

Bezoekregeling

 • Bezoektijden: 11:00 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 20:00, maximaal 2 bezoekers per patiënt tegelijk op de kamer;
 • Bij artsenvisite en de overdracht aan bed wordt het bezoek gevraagd om de kamer even te verlaten. De contactpersoon mag altijd blijven.
 • Als de situatie van de patiënt of die van zijn of haar medepatiënten het niet toelaat om de hele dag bezoek te ontvangen, dan worden er individuele afspraken voor bezoek gemaakt.
 • Contactpersonen die willen participeren in de zorg zijn de hele dag welkom. Overleg met de verpleegkundigen over de mogelijkheden op de afdeling.
 • Let op: de COVID-afdelingen zijn uitgezonderd van deze regeling. Voor deze afdelingen in Heerlen en Sittard-Geleen geldt:
  Maximaal één bezoeker per dag in de avond (18.00 – 20.00 uur). Één kind tot 12 jaar toegestaan.
 • Ook het Verpleegkundig Oncologisch Centrum (Oost 51 en Oost 53) versoepelt niet. Hier geldt nog steeds de mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstand voor álle bezoekers (ook onder de 12 jaar).
Bezoek zoveel mogelijk op de patiëntenkamer

Bezoekers worden verzocht patiënten zoveel mogelijk te ontmoeten op de patiëntenkamers zelf. In het kader van ieders veiligheid verzoekt Zuyderland dan ook om geen ontmoetingen in de centrale hal, de liftenblokken of andere delen die binnen het ziekenhuisterrein vallen, te organiseren.

Uitzonderingen

Net als afgelopen weken, geldt er op diverse afdelingen een uitzondering op de bezoekregeling.

 • Isolatieafdeling
  Indien je bij een isolatie patiënt op bezoek gaat dien je een medisch mondneusmasker te dragen. Voor Bezoekers gelden beperkingen in aantallen en bezoektijden. Bezoekers melden zich vooraf bij de balie. De verpleegkundige instrueert  het bezoek over de te nemen maatregelen bij patiënten die in isolatie worden verpleegd: Het bezoek wordt geadviseerd het mondneusmasker conform medewerkers te dragen te dragen. (resp. chirurgisch type IIR / FFP2) Bij het verlaten van de kamer moeten bezoekers hun handen desinfecteren. Kinderen mogen, onder begeleiding, alleen op bezoek komen als ze zich aan de algemeen geldende regels voor bezoekers (kunnen) houden. Patiënt zelf mag geen andere patiënten bezoeken.
 • Verpleegkundig oncologisch centrum (VOC)
  Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan binnen de afdeling maar met verzoek ook een mondneusmasker te dragen.
 • Verpleegafdeling kindergeneeskunde
  Er mag 1 ouder blijven slapen (rooming-in). Beide ouders mogen onbeperkt op bezoek komen (mits klachtenvrij).
  Een bezoeker per dag (mits klachtenvrij) toegestaan op bezoektijden tussen 14.30 – 19.00 uur.
  Bij Covid-19 verdachte of positieve patiëntjes zijn enkel de ouders toegestaan
 • Geboortecentrum (kraam):
  Actuele informatie via deze link
 • Geboortecentrum (Couveusesuite):
  Actuele informatie via deze link
 • Gynaecologie
  Alle verloskundige patiënten mogen één begeleider meenemen. Voor algemeen gynaecologische bezoeken geldt de algemene richtlijn zoals hier in de basisregels benoemd. Bij de OGTT is het niet toegestaan om een begeleider mee te nemen.
 • Dagverpleging
  Bezoek enkel op afdeling Oost 33 in Sittard-Geleen.
 • Intensive Care 
  Bezoek is mogelijk op afspraak.
 • Eerste Hart Hulp
  Er mag gedurende het verblijf op de EHH één bezoeker aanwezig zijn.
 • Geriatrische Revalidatie (GRZ) Sittard-Geleen
  1 bezoeker is toegestaan tussen 10.00-18.00 uur om aanwezig te zijn bij therapie, met een maximale duur van 2 uur en 3 maal per week.
 • Brain Care Unit
  In Heerlen is bezoek welkom van 18.00 tot 20.00 uur.
  In Sittard-Geleen is bezoek welkom van 11.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
 • GGZ
  Bezoek is welkom op West 08 en West 18 tussen 18:30 en 20:00uur. Daarnaast is bezoek welkom in het weekend en op feestdagen tussen 14:00 en 17:00uur.
  Uitzondering voor West 08b (unit 2): de contactpersoon is alle dagen welkom tussen 13:00 en 20:00uur.
 • SEH
  1 begeleider toegestaan per patiënt. Begeleider mag niet wachten in de wachtkamer maar dient te wachten. Wisselen van begeleider is niet toegestaan.
 • Terminale patiënten
  In overleg met de afdeling zijn meerdere bezoekers mogelijk
 • Bloemen en planten
  Het meebrengen van bloemen en planten is niet toegestaan. Op de revalidatie-afdelingen mag dit wel.
 • Speciaal bezoek
  Kerkdorpen en wijken hebben vaak een ziekenbezoekvereniging, zoals de Zonnebloem. Leden van deze vereniging bezoeken regelmatig patiënten uit hun dorp of wijk. Stelt u een dergelijk bezoek op prijs? Geef dit dan zelf door aan de betreffende ziekenbezoekvereniging.

Welke maatregelen nemen we om het bezoek veilig te laten verlopen?

 • Bezoek blijft zoveel mogelijk bij de patiënt op de kamer;
 • Mensen die klachten hebben (koorts, verkoudheid, hoesten, snotteren en dergelijke), komen niet op bezoek;
 • Bezoekers nemen de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht ;
 • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst van het ziekenhuis en bij het verlaten van de afdeling;

Zie ook: www.zuyderland.nl/coronavirus