Ga naar hoofdinhoud

Bezoekregeling

Volgend op de landelijke ontwikkeling rondom het coronavirus, stelt Zuyderland Medisch Centrum de bezoekregeling van tijd tot tijd bij waar nodig.
Vanaf maandag 22 november gelden in Zuyderland nieuwe, aangescherpte veiligheidsmaatregelen. Dit doen we om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen.

Bezoek van een patiënt is alléén mogelijk op zijn of haar kamer

 • Maximaal één bezoeker in de middag (11.00 – 14.00 uur) en één bezoeker in de avond (16.00 – 20.00 uur)
 • Bezoektijden: 11:00 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 20:00
 • Één kind tot 12 jaar toegestaan in de middag en avond
Bezoek enkel op de patiëntenkamer

Bezoekers dienen patiënten enkel te ontmoeten op de patiëntenkamers zelf. In het kader van ieders veiligheid verzoekt Zuyderland momenteel met klem om geen ontmoetingen in de centrale hal, de liftenblokken of andere delen die binnen het ziekenhuisterrein vallen, te organiseren.

Jongere kinderen mogen mee

Kinderen tot 12 jaar mogen met een bezoeker mee tijdens het bezoekuur: zij worden dus niet als extra persoon meegeteld. Kinderen vanaf 12 jaar worden wel als één volwaardige bezoeker meegerekend. Bij het Verpleegkundig Oncologisch Centrum adviseren wij kinderen tot 12 jaar ook een mondneusmasker te dragen.

Uitzonderingen

Net als afgelopen weken, geldt er op diverse afdelingen een uitzondering op de bezoekregeling.

 • Isolatieafdeling
  Indien je bij een isolatie patiënt op bezoek gaat dien je een medisch mondneusmasker te dragen. Voor Bezoekers gelden beperkingen in aantallen en bezoektijden. Bezoekers melden zich vooraf bij de balie. De verpleegkundige instrueert  het bezoek over de te nemen maatregelen bij patiënten die in isolatie worden verpleegd: Het bezoek wordt geadviseerd het mondneusmasker conform medewerkers te dragen te dragen. (resp. chirurgisch type IIR / FFP2) Bij het verlaten van de kamer moeten bezoekers hun handen desinfecteren. Kinderen mogen, onder begeleiding, alleen op bezoek komen als ze zich aan de algemeen geldende regels voor bezoekers (kunnen) houden. Patiënt zelf mag geen andere patiënten bezoeken.
 • Verpleegkundig oncologisch centrum (VOC)
  Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan binnen de afdeling maar met verzoek ook een mondneusmasker te dragen.
 • Verpleegafdeling kindergeneeskunde
  Er mag 1 ouder blijven slapen (rooming-in). Beide ouders mogen onbeperkt op bezoek komen (mits klachtenvrij).
  Een bezoeker per dag (mits klachtenvrij) toegestaan op bezoektijden tussen 14.30 – 19.00 uur.
  Bij Covid-19 verdachte of positieve patiëntjes zijn enkel de ouders toegestaan
 • Longgeneeskunde Heerlen (etage 10)
  Er mag één persoon per dag op bezoek komen.
 • Geboortecentrum (kraam):
  Actuele informatie via deze link
 • Geboortecentrum (Couveusesuite):
  Actuele informatie via deze link
 • Gynaecologie
  Alle verloskundige patiënten mogen één begeleider meenemen. Voor algemeen gynaecologische bezoeken geldt de algemene richtlijn zoals hier in de basisregels benoemd. Bij de OGTT is het niet toegestaan om een begeleider mee te nemen.
 • Dagverpleging
  Er is geen bezoek toegestaan (1.5 m afstand kan niet worden gewaarborgd). Er mag één begeleider met de patiënt mee tot aan de balie. Contactgegevens van de begeleider worden genoteerd.
 • Intensive Care 
  Bezoek is mogelijk op afspraak.
 • Eerste Hart Hulp
  Er mag gedurende het verblijf op de EHH één bezoeker aanwezig zijn.
 • Geriatrische Revalidatie (GRZ) Sittard-Geleen
  1 bezoeker is toegestaan tussen 10.00-18.00 uur om aanwezig te zijn bij therapie, met een maximale duur van 2 uur en 3 maal per week.
 • GGZ
  Één bezoeker is welkom op werkdagen tussen 18:30 en 20:00uur. Daarnaast is één bezoeker welkom op woensdagmiddag, in het weekend en op feestdagen tussen 14:00 en 17:00uur.
 • SEH
  1 begeleider toegestaan per patiënt. Begeleider mag niet wachten in de wachtkamer maar dient te wachten. Wisselen van begeleider is niet toegestaan.
 • Terminale patiënten
  In overleg met de afdeling zijn meerdere bezoekers mogelijk
 • Bloemen en planten
  Het meebrengen van bloemen en planten is niet toegestaan. Op de revalidatie-afdelingen mag dit wel.
 • Speciaal bezoek
  Kerkdorpen en wijken hebben vaak een ziekenbezoekvereniging, zoals de Zonnebloem. Leden van deze vereniging bezoeken regelmatig patiënten uit hun dorp of wijk. Stelt u een dergelijk bezoek op prijs? Geef dit dan zelf door aan de betreffende ziekenbezoekvereniging.

Welke maatregelen nemen we om het bezoek veilig te laten verlopen?

 • Bezoekers mogen tijdens het bezoek de kamer niet verlaten. Bezoekers moeten een mondneusmasker dragen.
 • Mensen die klachten hebben (koorts, verkoudheid, hoesten, snotteren en dergelijke), Komen niet op bezoek.
 • Bezoekers nemen de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht en houden 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst van het ziekenhuis en bij het verlaten van de afdeling.
 • Bezoekers verlaten het ziekenhuis via de kortste route.
 • Onze gastvrouwen en -heren herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen.
 • Ook is er bewegwijzering en hangen er posters.

Zie ook: www.zuyderland.nl/coronavirus