Ga naar hoofdinhoud

Verzekerd en niet verzekerde zorg

Het afsluiten van een basiszorgverzekering is, voor iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of werkt verplicht. Voor zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het basispakket, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Zie meer informatie: Zorgverzekering en eigen risico.

Niet verzekerd

Als vaststaat dat u niet verzekerd bent, dan brengt dat financiële gevolgen met zich mee als u zorg nodig hebt. Als u ziek wordt, in het ziekenhuis terecht komt of medicijnen nodig hebt, dan betaalt u de volledige kosten van de behandeling of geneesmiddelen zelf. Ook loopt u het risico dat u een boete krijgt omdat u niet verzekerd bent.

Wat te doen, als u niet-verzekerd bent

Als u niet verzekerd bent, is het van belang om te controleren of u in het bezit moet zijn van een zorgverzekering. Dat kunt u doen aan de hand van enkele vragen:

  • Woont u in Nederland?
  • Werkt u in Nederland?
  • Krijgt u een uitkering of pensioen in Nederland?

Als u op één of meer van deze vragen ’’JA’’ hebt geantwoord, dan bent u waarschijnlijk verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent dan verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij één van de Nederlandse zorgverzekeraars. Tot uw 18e verjaardag hoeft u geen zorgpremie te betalen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van Zuyderland. Tel: 088 – 459 7812. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur.
U kunt ook mailen naar: facturering@zuyderland.nl.

Niet-verzekerde zorg

Als de behandeling niet-medisch noodzakelijk is en de behandeling niet is opgenomen in uw basis of aanvullende zorgverzekering, dan vergoedt de zorgverzekeraar de gemaakte kosten niet. Er is dan sprake van niet-verzekerde zorg. U betaalt dan de behandelingen zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval bij vormen van cosmetische chirurgie, sterilisaties en spataderen.

Voor sommige medische aandoeningen geldt echter dat u de zorg alleen vergoed krijgt, wanneer er sprake is van een ernstige mate van de aandoening, of als de behandeling bewezen resultaat oplevert. Het Zorginstituut Nederland stelt hiervoor strikte voorwaarden.

Machtigingen

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen hebt u vooraf toestemming van uw zorgverzekeraar nodig, om die zorg vergoed te krijgen. Dat wordt ook wel een machtiging genoemd. Als u zonder toestemming deze zorg ontvangt, kan de zorgverzekeraar achteraf weigeren de kosten te vergoeden. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorg waarvan niet op voorhand duidelijk is of die tot de basisverzekering behoort. Neem telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar, voor meer informatie over deze toestemming.