Zorgverzekering en eigen risico

Vanwege het Coronavirus is het mogelijk dat uw vervolgafspraak, behandeling of operatie dit jaar is uitgesteld. Hierdoor kan er onverwachts (dubbel) aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico.

Wij begrijpen dat dit voor u als patiënt een onwenselijke situatie kan creëren. Zuyderland volgt hierin echter het beleid van het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, en de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit houdt in dat er door Zuyderland geen coulance verleend kan worden. Voor vragen kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.

Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis. In de periode van de Coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeengekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa. De hoogte van de factuur wordt in de meeste gevallen niet beïnvloed door de wijze waarop het contact heeft plaatsgevonden (fysiek of op afstand).

Het afsluiten van een basiszorgverzekering is, in tegenstelling tot de aanvullende verzekeringen, voor iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of werkt verplicht.

Kijk voor meer informatie over zorgverzekeringen en vergoedingen ook op de website van Rijksoverheid.

 

Basiszorgverzekering
Aanvullende zorgverzekering
Afsluiten nieuwe polis/wijziging eigen risico
Budgetpolis
Eigen risico