Ga naar hoofdinhoud

U hebt een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis bent geweest voor een onderzoek en/of behandeling. Deze factuur omvat de kosten van de behandeling in een bepaalde periode: van consulten en onderzoeken tot eventuele verpleegdagen.

Afhankelijk van de duur en soort van de behandeling, kunt u één of meerdere facturen ontvangen.

Wanneer u in het ziekenhuis zorg ontvangt, wordt niet iedere handeling, zoals een injectie of röntgenfoto, apart afgerekend. Betaling van ziekenhuiszorg gebeurt aan de hand van zogenaamde DBC-zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC-zorgproduct zou je kunnen zien als een pakket aan zorg en behandelingen die worden geleverd bij een bepaalde zorgvraag, bijvoorbeeld bij een heupfractuur. De zorgverlener stelt de bijbehorende diagnose. De prijs van het zorgproduct is het gemiddelde van alle zorgkosten die komen kijken bij een dergelijke breuk binnen één DBC. Afhankelijk van de duur van uw zorgvraag en behandeling, kunnen er meerdere DBC’s geopend worden en kunt u dus meerdere facturen ontvangen.

Kijk meer informatie op de pagina: Financiering ziekenhuiszorg.

Voorbeeld nota

Klik hier voor een voorbeeldfactuur en lees hieronder de uitleg.