direct contact

Direct contact

Medisch Specialistisch Bedrijf

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van Zuyderland is een coöperatie die zo’n 360 vrijgevestigde medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland samenbrengt in één bedrijf.

Het MSB wil zich profileren als de partij in ons verzorgingsgebied voor het verlenen van medisch specialistische excellente zorg.

Het MSB neemt verantwoordelijkheid voor verantwoord ondernemen, groei en ontwikkeling van dit zelfstandige bedrijf. Daarbij garanderen zij de levering van diensten voor de continuïteit van het zorgproces. Doelstelling van het MSB is het bieden van toegankelijke, doelmatige en veilige basiszorg, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Onderwijs, opleidingen en wetenschapsactiviteiten zijn een vast onderdeel in het beleid. De leden van het MSB streven naar de hoogst mogelijke vorm van professionaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

De ambitie van het MSB is om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf in de regio en omstreken, dat een aanzuigende kracht zal hebben op de beste medisch specialisten uit het veld. Het MSB streeft naar een gezonde groei van de onderneming waarbij de kwaliteit van de medisch specialistische dienstverlening groeit naar de top van de markt. Dit zal het MSB mede realiseren door de beste medische professionals aan te trekken. Om hen aan zich te kunnen binden, creëert het MSB mogelijkheden voor deze topprofessionals om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.

Het MSB is een professionele organisatie met een bestuur, gekozen uit en door leden van het MSB, en een secretaris-directeur die worden ondersteund door een bureau.

 

 

/

Portefeuilleverdeling bestuur MSB per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018
Bestuurslid MSB Portefeuilles Overleggremia
Karel Hulsewé, voorzitter Dagelijks Bestuur RvB
Integratie RvT
Strategie en meerjarenbeleid Ondernemingsraad
Functioneringsvraagstukken Cliëntenraad
STZ IGJ
Transmurale Zorg TMZ (bestuurlijk overleg)
RVE 7: GGz VAR
Mark Haagmans, vicevoorzitter/ Dagelijks Bestuur RvB
Integratie RvT
Strategie en meerjarenbeleid Ondernemingsraad
Functioneringsvraagstukken Cliëntenraad
Transmurale Zorg (plv) IGJ
ICMT (plv)
Bouw
Financiën (incl. duurzame zorg)
Private initiatieven
Zorg RVE 2: Oncologie
Zorg RVE 4: Maag, darm en leverziekten en Gastro-intestinale chirurgie/Obesitas
Zorg RVE 5: Mobiliteit en bewegen: Revalidatie/Orthopedie (complexe) traumatologie/Neurologie/
Neurochirurgie/Plastische Chirurgie en
Pijnbestrijding
Jeltje de Beij, lid Kwaliteit & Veiligheid & eHealth RvB
Cultuur en gastvrijheid RvT
Capaciteit RVE 1: Behandelcentrum
        (OK, IC, CCU en SEH)
RVE Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering
Sjoerd Salet, lid Bouw RvB
RvT
Jos Straetmans, lid Opleiding & Wetenschap & Innovatie RvB
STZ RvT
Financiën
RVE Zuyderland Academie
Zorg RVE 3: Hart, Vaat en Interventie, Chronische zorg
Liekele Oostenbrug ICMT RvB
P&O (Werving & selectie leden MSB) RvT
STZ
Opleiding & Wetenschap & Innovatie
Capaciteit RVE 3: Verpleegcentrum
Zorg RVE 1 Vrouw Moeder Kind/Urologie/ KNO/ Kaakchirurgie / Oogheelkunde /Dermatologie
Tosca Steinbrück, secretaris-directeur Dagelijks Bestuur RvB
Directeur (bureau) MSB RvT
Strategie en meerjarenbeleid
STZ
Opleiding & Wetenschap & Innovatie
Financiën
P&O
Kwaliteit & Veiligheid
Kamer Dienstverband
Juridische zaken