Ga naar hoofdinhoud

Privacyreglement voor patiënten en cliënten

Zuyderland biedt zorg in allerlei vormen: medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en in Zorgcentra. Daarnaast biedt Zuyderland huishoudelijke hulp aan voor mensen met een zorgindicatie. Bij al deze zorg worden vaak veel medische en vertrouwelijke gegevens verwerkt. Daarom willen Zuyderland en de Zuyderland medewerkers heel zorgvuldig omgaan met al deze gegevens van patiënten of cliënten.

Zuyderland bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Zuyderland MC: Stichting Zuyderland Medisch Centrum, KVK 14091719.
    De zorg in Zuyderland MC wordt hoofdzakelijk verleend in het ziekenhuis in Heerlen aan de Henri Dunantstraat 5, (6419 PC) Heerlen en in het ziekenhuis in Sittard-Geleen aan het Dr. van der Hoffplein 1, (6162 BG) Geleen.
  • Zuyderland Zorg: Stichting Zuyderland Zorg, KVK 14126551.
    De zorg van Zuyderland Zorg wordt verleend in diverse zorgcentra in Zuid-Limburg. Zuyderland Zorg is gevestigd in Geleen (6419 PC) aan het Dr. H van der Hoffplein 1,
  • Zuyderland Thuiszorg: Zuyderland Thuiszorg B.V., KVK 14125868, Parklaan 10, 6131 KG Sittard.
  • Zuyderland Thuishulp: Zuyderland Huishoudelijke Hulp B.V., KVK 14091172, Parklaan 10, 6131 KG Sittard.

Deze vier organisaties vormen samen Zuyderland. Deze privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in de vier Zuyderland-organisaties. Sommige verwerkingen gelden niet voor alle Zuyderland-organisaties. In dat geval wordt duidelijk aangegeven welke Zuyderland-organisatie verantwoordelijk is voor die verwerking.
Zuyderland heeft één Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG). Als u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze vragen stellen aan de FG via privacy@zuyderland.nl.

De verwerkingen van persoonsgegevens in Zuyderland vallen allemaal onder de Europese Privacy Wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt in alle landen van de Europese Unie. Naast de AVG is er ook nog andere Nederlandse Wetgeving van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Algemene Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (WAPVPZ).

In dit reglement leggen wij u uit:
1. waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken:
2. welke gegevens wij van u gebruiken;
3. hoe we deze gegevens beveiligen;
4. en met wie wij uw gegevens delen.

In dit reglement wordt ook uitgelegd hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw andere rechten uit de AVG op uw gegevens kunt uitoefenen.

 

Functionaris gegevensbescherming

Marianne Korpershoek - Henri Dunantstraat 5 - 6419 PC Heerlen - 088 – 459 77 77 - privacy@zuyderland.nl