Ga naar hoofdinhoud

Digitale zorg kan jou ondersteunen bij je gezondheid. We noemen dit ook wel e-health. Bijvoorbeeld een beeldbelafspraak met je huisarts via je laptop, tablet of mobiel. Of een slimme app om je conditie te verbeteren of je bloedglucose bij te houden. Maar ook digitale hulpmiddelen waardoor je langer thuis kunt wonen.

Manieren waarop digitale zorg je gezondheid kan ondersteunen:

  1. Beeldbelafspraken: Je kunt via je laptop, tablet of mobiel een videoafspraak maken met je huisarts. Dit maakt het mogelijk om op afstand medisch advies te ontvangen, zonder fysiek naar de praktijk te hoeven gaan. Het is handig voor eenvoudige follow-ups, consulten of het bespreken van resultaten.
  2. Gezondheidsapps: Er zijn talloze apps beschikbaar die gericht zijn op het verbeteren van je gezondheid. Dit varieert van apps die je helpen bij het beheren van je conditie, het monitoren van je slaappatroon tot apps die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld het bijhouden van je bloedglucosewaarden bij diabetes.
  3. Telemonitoring: Digitale zorg kan het mogelijk maken voor zorgverleners om op afstand bepaalde gezondheidsparameters te monitoren. Dit kan handig zijn voor mensen met chronische aandoeningen, omdat het zorgverleners in staat stelt om proactief in te grijpen als er problemen dreigen te ontstaan.
  4. Langer thuis wonen: Digitale hulpmiddelen, zoals slimme sensoren en domotica, kunnen je ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. Deze technologieën kunnen bijvoorbeeld valdetectie hebben of herinneringen voor medicatie innemen.
  5. Elektronische patiëntendossiers: Het bijhouden van je medische geschiedenis en gegevens wordt eenvoudiger met digitale patiëntendossiers. Dit stelt zorgverleners in staat om snel en nauwkeurig je gezondheidsgeschiedenis te raadplegen.