Ga naar hoofdinhoud

Missie, visie & kernwaarden

Missie Cure

Als topklinisch opleidingsziekenhuis leveren wij excellente, nabije en innovatieve patiëntenzorg in een gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van leven, in samenwerking met onze partners.

Missie Care

Wij stellen de cliënt in staat zo lang mogelijk zijn eigen leven te leiden door middel van excellente en nabije zorg, uitgevoerd met passie en betrokkenheid, in nauwe samenwerking met partners in onze regio.

Visie Cure
 • Wij staan voor patiëntgerichte benadering en zorg
 • Wij zijn een spil in de Zuid-Nederlandse zorgmarkt
 • Wij nemen samen met de zorgverzekeraars verantwoordelijkheid voor de inrichting van de zorg
 • Wij zijn toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid
 • Wij zijn financieel gezond en creëren ruimte voor investeringen
 • Wij bieden onze professionals een aantrekkelijke werk- en leeromgeving
Visie Care
 • Wij bieden (keten-)zorg met een maximale kwaliteit en veiligheid aan patiënten en cliënten op een zo efficiënt mogelijke wijze (regio Westelijke Mijnstreek)
 • Het realiseren van een optimale continuïteit van zorg door middel van een efficiënte en kwalitatief adequate instroom en uitstroom van patiënten van en naar Care-aanbieders in de regio (regio Parkstad).
 • In aansluiting op onze visie en ambitie hebben we kernwaarden geformuleerd die onze identiteit en doelstellingen bepalen en bekrachtigen.
Kernwaarden

In aansluiting op onze missie & visie hebben we kernwaarden geformuleerd die onze identiteit en doelstellingen bepalen en bekrachtigen.

Wij zijn

 • Gastvrij: Onze patiënten en hun begeleiders voelen zich welkom en worden bij het zorgproces betrokken. In elk contact met onze patiënten en hun begeleiders tonen wij oprechte aandacht en respect.

Wij werken

 • Veilig: Ons ziekenhuis blinkt uit in veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg in een veilig (werk)omgeving. Wij zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de veiligheid van patiënten en medewerkers.
 • Doelmatig: Wij besteden onze middelen en tijd zinnig en zuinig zodat ons ziekenhuis financieel gezond is en structureel kan investeren in kwaliteit, veiligheid, opleiding, ontwikkeling en innovatie.
 • Professioneel: Wij zijn professioneel in woord, gedrag en uiterlijk. Naar onze patiënten, onze collega’s en onszelf. Wij zijn ambitieus en realistisch en werken continu aan onze eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze professionaliteit dragen wij uit en over in de opleidingen die we aanbieden.