Ga naar hoofdinhoud

Missie, visie & kernwaarden

Zuyderland, de zorg van je leven

Geluk gaat vaak over het kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. Dat is jammer genoeg niet altijd even makkelijk als iemand ziek of hulpbehoevend is. 10.000 Zuyderlanders zijn daarom dagelijks bezig om zichzelf te verbeteren, om de patiënt en cliënt de beste zorg te kunnen bieden.

Zorg die dus ook oog heeft voor kleine dingen. We dagen onszelf daarbij uit om zelfs complexe en ingrijpende zorg zo alledaags mogelijk te laten aanvoelen. Zo eenvoudig en slim dat het jouw dagelijkse routine en die van de mensen om je heen zo min mogelijk verstoort. Die zorg bieden we over de volle breedte: van ons topklinische ziekenhuis tot onze vooruitstrevende geboortezorg, ouderenzorg en ons hospice.

We spannen ons in om zoveel mogelijk zorg waarvoor je nu nog naar het ziekenhuis moet, thuis of dichtbij huis te organiseren met zorgverleners bij jou in de buurt. Die kennen je vaak beter en kunnen makkelijker aansluiten op je leven. Ook gebruiken we de nieuwe mogelijkheden die technologie biedt om je zelf meer te laten doen, mocht je dat willen. En als je zorg bij ons krijgt, proberen we alles zo thuis mogelijk te laten aanvoelen: een fijne sfeer, een mooi gesprek en af en toe gewoon eens goed met elkaar lachen.

De ultieme alledaagse zorg is zorg die zich voegt naar jouw alledag. Dat is waar we naartoe werken. We willen weten wat jou beweegt en bewegen graag met je mee.

Onze belofte aan de patiënt ‘Zuyderland, de zorg van je leven’, geven we vanuit 3 kernwaarden vorm:

Onze organisatie
Zuyderland biedt zorg in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat uniek is in deze omvang en samenstelling. Het concern bestaat uit:

  • Zuyderland Cure
    Zuyderland Medisch Centrum: ziekenhuis op vijf locaties, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie.
  • Zuyderland Care
    Zuyderland Zorgcentra met zeven hoofd- en meerdere nevenlocaties, twee hospices, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

Missie & Visie

Missie Zuyderland Cure
Als topklinisch opleidingsziekenhuis leveren wij excellente, nabije en innovatieve patiëntenzorg in een gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van leven, in samenwerking met onze partners.

Missie Zuyderland Care
Wij staan voor de beste zorg, zo thuis mogelijk.
Wij zijn er vooral voor ouderen, met een eigen regie als basis.

Zuyderland Cure en Care hebben een gezamenlijke visie:

  • De beste zorg;
  • Zo thuis mogelijk;
  • Met bevlogen en betrokken medewerkers;
  • In een financieel gezonde en duurzame organisatie.