Ga naar hoofdinhoud

Financiering ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen in Nederland werken met een financieringssysteem, dat gebaseerd is op Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Een DBC is het geheel van activiteiten en verrichtingen rondom uw gezondheidsklacht: van het vaststellen van de diagnose tot de daarmee samenhangende behandeling.

Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Als u in behandeling bent in het ziekenhuis, rekent het ziekenhuis dus niet elke scan, injectie of zorghandeling afzonderlijk met u af. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt op basis van DBC-zorgproducten. Die zorgproducten zijn een verzameling van zorghandelingen die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor het DBC-zorgproduct ‘gebroken arm’ is een gemiddelde van alle kosten die normaal gesproken bij een gebroken arm gemaakt worden

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zorg binnen de DBC-systematiek valt. Onder andere Kaakchirurgie, Fysiotherapiebehandelingen en laboratorium- en röntgenonderzoek aangevraagd door de huisarts, worden apart afgerekend op basis van de uitgevoerde verrichtingen.

Er zijn in totaal ruim 4500 DBC-zorgproducten voor alle mogelijke behandelingen in een Nederlands ziekenhuis.

Zwaarte van behandeling

Een belangrijk punt met betrekking tot betaling is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Het is ook van belang of de patiënt een operatie moet ondergaan of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

Contactgegevens Centrale Zorgadministratie en Financiële Administratie

DBC Helpdesk
dbc-helpdesk@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7248

Debiteurenbeheer
debiteurenbeheer@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7648

Crediteurenbeheer
crediteuren@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 4300

Zorgverzekering
verzekeringen@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7812

Facturatie
facturering@zuyderland.nl
Tel: 088 – 459 7812