Ga naar hoofdinhoud

Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie van Zuyderland richt zich op het voorkómen van zorginfecties en de verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, cliënten en personeel.

Onze Zorgcentra

Cliënten lopen, door uiteenlopende oorzaken, een verhoogd risico op het oplopen van een zorginfectie. Zeker cliënten die langdurig in onze huizen wonen en een verlaagde weerstand hebben, zijn vatbaarder voor zorginfecties. Voorbeelden van zorginfecties zijn luchtweginfecties en urineweginfecties.
Ook kunnen bacteriën en virussen door medewerkers en/of vrijwilligers overgedragen worden. Door het opvolgen van het infectiepreventiebeleid wordt dit tot een minimum beperkt.

 

Taken

De afdeling Infectiepreventie richt zich op het voorkómen en controleren van zorginfecties in het ziekenhuis, zorgcentra en thuiszorg, zowel bij patiënten, cliënten als bij medewerkers. De afdeling houdt zich bezig met de preventie, opsporing en bestrijding van zorginfecties en geeft de afdelingen en specialismen in Zuyderland Medisch Centrum én onze Zorgcentra advies over hygiëne en infectiepreventie. De overheid verlangt van elk ziekenhuis en zorgcentrum in Nederland dat het zorgt voor een goed hygiëne- en infectiepreventiebeleid. De afdeling Infectiepreventie vertaalt landelijke afspraken en richtlijnen naar beleid voor Zuyderland.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de deskundigen Infectiepreventie zijn divers. Onderstaand vindt u voorbeelden van enkele veel voorkomende werkzaamheden:
•Het signaleren van situaties die infecties kunnen veroorzaken en zorgdragen voor maatregelen die dit kunnen voorkomen.
•Toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en controleren of deze het gewenste effect opleveren.
•Het opstellen van richtlijnen en protocollen.
•Het geven van advies, instructies, voorlichting en scholing op het gebied van infectiepreventie aan alle afdelingen binnen Zuyderland Medisch Centrum en onze Zorgcentra.
•Het opzetten, uitvoeren en beoordelen van epidemiologisch onderzoek.
•Het bestrijden en voorkomen van epidemieën zoals de MRSA bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) of het noro virus

 

Contact

Bent u op zoek naar meer informatie over de afdeling Infectiepreventie?
Neem dan contact op met een van de medewerkers

Telefoonnummer: 088-4599622