Ga naar hoofdinhoud

Kennis- & InformatieCentrum

Het Kennis- & InformatieCentrum (KIC) levert informatie- en kennisdiensten voor wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en patiëntenzorg.

Het KIC ondersteunt alle medewerkers van Zuyderland bij onderwijs, wetenschappelijke activiteiten en directe patiëntenzorg. Daartoe biedt het KIC onder andere een uitgebreide wetenschappelijke collectie en databanken aan. De professionele informatiespecialisten begeleiden bij literatuuronderzoek en geven advies en hulp bij medische, verpleegkundige en gezondheidsgerelateerde vragen. Daarnaast geeft het KIC ondersteuning bij Evidence Based Practice. De wetenschappelijke output van Zuyderland-publicaties wordt door deze afdeling beschikbaar gesteld. En er worden diverse cursussen aangeboden ter ondersteuning van wetenschappelijk (literatuur) onderzoek.

Contact? Mail kic@zuyderland.nl