Ga naar hoofdinhoud

Procuratieregeling

Zuyderland beschikt over een procuratieregeling. De Raad van Bestuur verleent met de ‘Procuratieregeling Zuyderland’ procuratie aan de binnen Zuyderland benoemde functionarissen om namens Zuyderland binnen de vastgestelde bedragen contracten en overeenkomsten te tekenen. De Procuratieregeling Zuyderland is van toepassing op alle entiteiten binnen het concern Zuyderland waarin (de Raad van Bestuur van) Zuyderland zeggenschap heeft.

Doelstelling

De doelstelling van deze regeling is het vastleggen welke functionarissen bevoegd zijn tot het aangaan van externe verplichtingen en het accorderen en verrichten van betalingen namens Zuyderland met inachtneming van de in deze regeling genoemde uitgangspunten. Het verlenen van procuratiebevoegdheid houdt in dat de betrokken functionaris met deze bevoegdheid handelt namens (de betreffende entiteit van) Zuyderland.

Om derden en ook de instelling zelf te beschermen tegen het aangaan van verplichtingen door onbevoegden, is het mogelijk om in het handelsregister de procuratiehouders te publiceren. Gezien de bewerkelijkheid (groot aantal procuratiehouders) en complexiteit van het beheer, kiest Zuyderland niet voor deze publicatie in het handelsregister, maar voor het online publiceren (intern en extern) van de procuratieregeling.