Ga naar hoofdinhoud

Over Zuyderland

Samen één

Zuyderland komt voort uit Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern Sittard-Geleen. Deze zorginstellingen zijn per 1 januari 2015 gefuseerd. De daadwerkelijke fusie vormde de start van een omvangrijk veranderingsproces.

Versteviging van de zorg

De optelsom van kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg. Nu en in de toekomst. Als opleidingsziekenhuis vinden wij kennisoverdracht van groot belang. We leren van elkaar en kiezen voor het beste van twee werelden. We investeren in verdere specialisatie en moderne medische apparatuur en lopen graag voorop bij innovaties in de zorg.

Regie over uw leven

Uiteraard staan onze gemotiveerde medewerkers in de ziekenhuizen, zorgcentra, revalidatie, jeugdgezondheidszorg, hospices, thuiszorg en huishoudelijke hulp elke dag voor u klaar. Ze helpen u om – zo veel als mogelijk – zelf de regie over uw leven te behouden. Oók als u onze zorg nodig hebt, bent ú degene die de regie voert.

In vertrouwde handen

Bij medewerkers van Zuyderland bent u in vertrouwde handen, vanaf uw geboorte tot in uw laatste levensfase.

Medische speerpunten
Zuyderland beschikt over specifieke expertise ten aanzien van oncologie, obesitas, mobiliteit en bewegen, neurocognitieve aandoeningen, medische zorg aan ouderen. Binnen elk van deze medische speerpunten bouwen we verder aan een zogenoemd ‘centre of excellence’: een centrum met unieke kennis en/of vaardigheden in Nederland, dat bij collega-artsen bekend is als hét centrum of één van de weinige centra met de meeste kennis op het specifieke aandachtsgebied.

Innovatie

We streven er continu naar om toepasbare nieuwe ideeën, middelen, technieken, diensten en processen voor de zorg- en dienstverlening te ontwikkelen en succesvol in te voeren. Door innovatief te zijn, proberen we de zorg voor onze patiënten te optimaliseren. Bovendien zijn medisch specialisten en andere professionals geïnteresseerd in innovaties, hetgeen de toestroom van hooggekwalificeerde specialisten stimuleert.

Opleidingen

Zuyderland biedt artsen uitstekende mogelijkheden tot specialisatie. In samenwerking met onder andere Maastricht UMC+ worden topklinische opleidingen geboden. Ook vervult Zuyderland voor medici de functie van regionaal opleidingsziekenhuis.
In samenwerking met Zuyd Hogeschool en de Zorgacademie Parkstad worden ook opleidingen geboden aan verpleegkundigen, voor verpleegkundige specialisaties en medisch ondersteunende functies. Hierdoor worden getalenteerde professionals aangetrokken en behouden. Ook ondersteunen en faciliteren we medisch en verpleegkundig onderzoek.

Kerncijfers

Zuyderland is de grootste werkgever van Limburg. Onderstaande kerncijfers geven een indruk van de grootte.

Ziekenhuis
  • Aantal bedden Zuyderland Medisch Centrum: 980
  • Aantal opnames: 42.000 per jaar
  • Aantal verpleegdagen: 170.000 per jaar
  • Aantal dagopnames: 86.000 per jaar
  • Aantal bezoeken aan de spreekuurcentra: 845.000 per jaar
Medewerkers
  • Medisch specialisten in loondienst: 124
  • Vrijgevestigde medisch specialisten: 297
  • Overige medewerkers in loondienst: 4550 (fte)