Ondernemingsraden

De Ondernemingsraden van Zuyderland zijn gekozen personeelsvertegenwoordigingen die met de Raad van Bestuur overleg voeren en adviezen uitbrengen. Hun werkwijze is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden.

Zuyderland beschikt over één centrale Ondernemingsraad (OR) en aparte OR’s voor: Medisch Centrum, Zorgcentra & Jeugdgezondheidszorg en Thuiszorg. Om de vier jaar zijn er verkiezingen en kiezen medewerkers van Zuyderland een nieuwe OR.