direct contact

Direct contact

STZ-ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum is één van de 26 Nederlandse ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) die samenwerken aan betere patiëntenzorg.

Voor het eerst is er nu een overzicht van als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties binnen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in ons land. Dit ‘STZ Topklinisch Zorgregister’ toetst de kwaliteit van complexe zorgfuncties binnen deze ziekenhuizen aan verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling. Met het STZ Topklinisch Zorgregister willen we inhoud geven aan onze status als topklinische ziekenhuizen en meer in het algemeen bijdragen aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen.

Het gaat om zorgfuncties voor bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij patiëntzorg is verweven met een opleidingsfunctie en wetenschappelijk onderzoek door de behandelende specialisten. Juist die verwevenheid maakt de zorg ‘topklinisch’.

Het Topklinisch Zorgregister is openbaar
Het online register is openbaar toegankelijk en bedoeld voor gebruik door zowel patiënten en geïnteresseerden als voor de zogeheten ‘eerstelijnszorg’, zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt in één oogopslag de behandelende afdeling(en) binnen de topklinische ziekenhuizen bij complexe aandoeningen.

Wat is een topklinische functie?
Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

12 STZ Topklinische functies Zuyderland Medisch Centrum

 1. Academisch MS Centrum
 2. Bariatrische chirurgie
 3. Bekkenbodemcentrum
 4. Borstcentrum Zuyd
 5. Centrum voor minimaal-invasieve longchirurgie (uniportal VATS)
 6. Centrum voor Thoraxwandaandoeningen
 7. Heup- en knieprothesiologie
 8. Inflammatory Bowel Disease (IBD)
 9. Interstitiële Longaandoeningen (ILD)
 10. Ouderengeneeskunde/Gerontofarmacologie
 11. Percutane Coronaire Interventie (PCI)
 12. Maag- en Slokdarmcentrum

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds voorop te lopen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de kernthema’s: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

Een STZ-ziekenhuis levert behalve basiszorg ook excellente topzorg die niet in elk ziekenhuis aangeboden mag worden.  Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht.

Het vijfde online magazine staat helemaal in het teken van Zuyderland Medisch Centrum als Samenwerkend Topklinisch opleidingsZiekenhuis (STZ). Daarmee lopen we voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen.

Klik hier om het online magazine STZ te lezen

Kijk naar onze minidocumentaire Samen Trots op Zuyderland waarin patiënten én medewerkers u meenemen in hun belevingswereld rondom de zorg binnen Zuyderland Medisch Centrum.

 

 

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het ziekenhuis kent vier locaties met een eigen profilering. Daarnaast behoren tot Zuyderland acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

De hoofdlocaties Heerlen en Sittard-Geleen staan voor de acute, intensieve en complexe zorg. De goed planbare zorg wordt aangeboden bieden we aan in het vernieuwde Centrum voor Planbare Zorg in Brunssum; niet gehinderd door acute opnamen wordt er een forse productieverhoging bereikt. Kerkrade ten slotte, is de proeftuin voor transmurale zorgvernieuwing. Het medisch diagnostisch centrum, het geriatrisch diagnostisch centrum en het dermatologisch dagcentrum kregen hier vorm. Op alle vier de locaties zijn poliklinieken gevestigd.

kaartje locaties Zuyderland Medisch Centrum

 • Opleiden is een kerntaak

  Opleiden behoort tot de kerntaken van ons ziekenhuis. Wij leren zorgprofessionals competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen. Deelname en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek is hier direct aan verbonden.  Zuyderland Academie, die alle opleidingen coördineert, biedt een breed spectrum aan medisch specialistische-, verpleegkundige-, paramedische- en bedrijfsopleidingen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners zoals MUMC+, Zuyd Hogeschool, Arcus en Gilde opleiding. De Zuyderland Academie biedt circa 250 arts-assistenten en 50 assistent-geneeskundige niet in opleiding, 26 medisch specialistische vervolgopleidingen aan.
  Daarnaast leiden we jaarlijks 400 co-assistenten, 60 semi-artsen en 140 verpleegkundigen op en worden faciliteiten aangeboden voor paramedische (OK- en anesthesie-assistent, radiodiagnostisch laborant) en verpleegkundige vervolgopleidingen. Jaarlijks nemen 3.000 medewerkers deel aan een breed pakket door de Zuyderland Academie verzorgde bedrijfsopleidingen. Daarnaast heeft Zuyderland jaarlijks ruimte voor ongeveer 200 stageplaatsen.

 • Visie op leren en onderzoek

  ‘Het mooiste compliment vind ik als studenten enthousiasme ontwikkelen voor wetenschap. Wetenschap is ontzettend leuk omdat het echt iets persoonlijks is wat je neer zet. Waar ik patiëntenzorg zie als snelle verliefdheid, zie ik wetenschap als ‘houden van’. Het is prachtig als het lukt om dat over te brengen.’

  Wij bieden kwalitatief hoogwaardige opleidingen die aansluiten bij de behoefte van de professional. Deze voldoen uiteraard aan de normeringen die nationaal en internationaal erkend zijn én dus vastgelegd zijn in erkenningen en beroepsprofielen.
  Zuyderland Academie verbindt opleidingen en onderzoek met elkaar waardoor de procesmatige verbetering van leerprocessen onderdeel is van betere zorgverlening.

 • Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie

  Binnen onze zorgorganisatie gebeurt er ontzettend veel op dat vlak. Innovatie zorgt er voor dat we onze zorg nog verder kunnen verbeteren.

  Klik hier om het online magazine innovatie te lezen!

  Er is geen sprake van opleiden zonder wetenschappelijk onderzoek!  We bieden dan ook ruimte voor- en begeleiding van klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de totale patiëntenzorg. Jaarlijks presenteren we de bevindingen tijdens het Wetenschappelijk Symposium waaraan verpleegkundigen, paramedici, psychologen, arts-assistenten en medisch specialisten, al dan niet in opleiding,  deelnemen. Wetenschappelijk onderzoek biedt de zorgprofessional de kans om nieuwe kennis op te doen én kritisch te kijken naar de zorg die geleverd wordt.
  Bureau Wetenschappelijk Onderzoek van Zuyderland Academie  zorgt voor een passende infrastructuur en inhoudelijke ondersteuning.  Daarnaast is het Projectbureau Additionele Gelden betrokken bij het werven van subsidies die onderzoek en innovatieve projecten mogelijk maken.

  Op het gebied van innovatie werken  Zuyderland Medisch Centrum en CZ aan een unieke grootschalige samenwerking. Zuyderland Medisch Centrum is voor CZ hét Living Lab voor eHealth in Nederland. De komende jaren wordt bekeken  hoe bestaande zorgvormen kunnen worden ondersteund of worden aangevuld met diverse eHealth toepassingen keuzehulpmiddelen, MijnParkinsoncoach en teleconsulten.