direct contact

Direct contact

‘Mijn leven veranderde van de ene op de andere dag’

Noem een dieet en Monique Vinken heeft het gevolgd. Regelmatig met enig resultaat, maar nooit blijvend.

Lees meer

Bariatrie en Obesitas

Samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) Zuid in Heerlen biedt de maatschap Chirurgie (Heelkunde) van Zuyderland Medisch Centrum een volledige behandeling aan voor patiënten met ernstig overgewicht (morbide obesitas).

Obesitas is méér dan alleen een overmatige vetstapeling in het lichaam. Obesitas gaat zonder uitzondering gepaard met diverse fysieke en psychische klachten. Wanneer de BMI (body mass index) 40 of hoger is, spreken we van morbide obesitas(ziekelijk overgewicht). Zelfs bij een BMI van 35 kan er sprake zijn morbide obesitas als zich door overgewicht veroorzaakte gezondheidsklachten voordoen. Voorbeelden hiervan zijn diabetes, gewrichtsproblemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Afvallen met alleen een dieet is bij morbide obesitas zelden succesvol. Om een gezonder gewicht te bereiken zijn er diverse opties. Vaak betreft het een operatie (bijvoorbeeld een gastric bypass of sleeve). De operatie wordt altijd gecombineerd met een multidisciplinair programma gericht op leefstijlaanpassing.

Toon meer informatie

Behandeling
Bij de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid worden patiënten allemaal optimaal behandeld met een programma gericht op het verkrijgen van een gezonder gewicht door blijvende verandering van leefstijl. Het behandeltraject kent een unieke multidisciplinaire aanpak waar een operatie onderdeel van uitmaakt. Er zijn verschillende operaties mogelijk, waarbij de gastric bypass met Minimizer ring de standaard is. Voor meer informatie over de behandeling zie: https://www.obesitaskliniek.nl/behandeling/

Revisie-chirurgie
Bent u in het verleden behandeld voor obesitas en is het resultaat u tegengevallen? In de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid hebben wij hiervoor speciale programma’s en beschikken wij over specifieke expertise op dit gebied. Er wordt zowel naar technische- als patiëntfactoren gekeken. Soms is een hersteloperatie nodig of een omzetting naar een ander soort operatie. Dit gaat wederom altijd gepaard met een multidisciplinair behandelprogramma. Vaak resulteert dit in (hernieuwd) gewichtsverlies. Hiervoor kunt u naar NOK Zuid verwezen worden, ook als u eerder elders behandeld/geopereerd bent.

Niet chirurgische opties
Komt u (nog) niet in aanmerking voor verzekerde zorg of wilt u geen operatieve behandeling? Maar wilt u wel iets doen aan uw overgewicht? Dan kunt u kiezen voor een van onze behandelingen zonder operatie. Ons aanbod bestaat uit een Elipse (maagballon) of een POSE (Primary Obesity Surgery Endoscopic). Deze methoden zijn – net als onze operatieve behandelingen – een hulpmiddel bij het afvallen. Wij ondersteunen u bij het aanpassen van uw leefstijl, zodat de ingreep ook op de langere termijn het gewenste effect heeft.
Voor meer informatie over de opties zie: https://www.obesitaskliniek.nl/behandeling/behandeling-zonder-operatie/

Bekijk ook de video's van Bariatrie en Obesitas

Naar de newsroom
 • Contact

  Huisartsen, maar ook andere belangstellenden kunnen (na verwijzing door de huisarts) voor meer informatie altijd contact opnemen met NOK Zuid.

  NOK Zuid:

  Telefoonnummer: 045 – 303 0900
  Faxnummer:          045 – 3030901
  E-mailadres: zuid@obesitaskliniek.nl

 • Informatieavonden

  De informatieavonden van NOK Zuid over de behandeling van obesitas vinden dit jaar plaats op
  25 april, 20 mei, 19 juni en 16 juli.
  De avonden zijn van 18:30-20:30 uur en vinden allemaal plaats bij NOK Zuid in Heerlen.

  Meer informatie & aanmelden: obesitaskliniek.nl/agenda

 • STZ Topklinische functie Bariatrische chirurgie

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en – inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  De zorg voor Bariatrische chirurgie is beoordeeld als STZ Topklinische functie.