direct contact

Direct contact

‘Mijn leven veranderde van de ene op de andere dag’

Noem een dieet en Monique Vinken heeft het gevolgd. Regelmatig met enig resultaat, maar nooit blijvend.

Bariatrie en Obesitas

Samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) Zuid in Heerlen biedt de maatschap Chirurgie (Heelkunde) van Zuyderland Medisch Centrum een volledige behandeling aan voor patiënten met ernstig overgewicht (morbide obesitas).

Obesitas is méér dan alleen een overmatige vetstapeling in het lichaam. Obesitas gaat zonder uitzondering gepaard met diverse fysieke en psychische klachten. Wanneer de BMI (body mass index) 40 of hoger is, spreken we van morbide obesitas(ziekelijk overgewicht). Zelfs bij een BMI van 35 kan er sprake zijn morbide obesitas als zich door overgewicht veroorzaakte gezondheidsklachten voordoen. Voorbeelden hiervan zijn diabetes, gewrichtsproblemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Toon meer informatie

Behandeling
Bij de Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid ontvangen patiënten optimale begeleiding vóór en na de maagoperatie. Het behandelingtraject kent een unieke multidisciplinaire aanpak van circa 2 jaar incl. de operatie.  Dit intensieve behandelingtraject richt zich op een blijvende verandering van leefstijl.
Onze artsen, psychologen, bewegingsdeskundigen, diëtisten en zorgcoördinatoren staan klaar om ook ú de juiste begeleiding te geven op weg  naar een beter leefpatroon en uiteindelijk een gezonder leven.

Voor meer informatie over het behandelprogramma: http://www.obesitaskliniek.nl/onze-behandeling/

 • Contact

  Huisartsen, maar ook andere belangstellenden kunnen (na verwijzing door de huisarts) voor meer informatie contact opnemen met NOK Zuid.

  NOK Zuid:

  Telefoonnummer: 045 – 303 0900
  Faxnummer:          045 – 3030901
  E-mailadres: zuid@obesitaskliniek.nl

 • STZ Topklinische functie Bariatrische chirurgie

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en – inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  De zorg voor Bariatrische chirurgie is beoordeeld als STZ Topklinische functie.