Ga naar hoofdinhoud

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg in de praktijk: gewoon doen!

Belevingsgerichte Zorg speelt in op de individuele behoefte van de cliënt. Door deze methodiek toe te passen verbeteren de sociale contacten, het probleemgedrag neemt af en aangepaste psychosociale interventies zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven verbetert.

Voor de directe zorgverlener is het echter niet eenvoudig dit kennisgebied te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Welke benadering gebruik je bij wie en op welk moment?
Binnen Zuyderland is een projectgroep de uitdaging aangegaan deze methodiek te vertalen in concrete middelen.

De theorie en de ervaringskennis van de verzorgenden zijn uitgewerkt in tips ‘wel doen – niet doen’. Per fase van de dementie en per verzorgingsgebied zijn deze overzichtelijk in een matrix weergegeven. Dit heeft geresulteerd in een set communicatiemiddelen over Belevingsgerichte Zorg dat bestaat uit: een boek met uitleg over de methodiek, twee DVD’s voor training on the Job, een zakboekje en een wandposter.

Bestellen van het Startpakket

De DVD’s, het boek met uitleg over de methodiek, zakboekje en wandposter zijn als startpakket te bestellen.
Het startpakket kost € 199,95 (incl. BTW / incl. verpakkings en verzendkosten binnen Nederland), u ontvangt hiervoor een factuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Engelen. Telefoonnummer: 046-457 2000

Losse middelen nabestellen

Hebt u het ‘Startpakket Belevingsgerichte Zorg’ al in uw bezit? Dan kunt u losse middelen nabestellen:

  • DVD Leren observeren en inschatten van de fase van ik-beleving bij mensen met dementie (per stuk € 110,00 incl. BTW)
  • Handboek (per stuk € 80,00 incl. BTW)
  • Zakboekje (per stuk € 9,95 incl. BTW)
  • Wandposter (per stuk € 25,00 incl. BTW)

U ontvangt bij levering van uw bestelling een factuur voor het verschuldigde totaalbedrag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Engelen. Telefoonnummer: 046-457 2000