Ga naar hoofdinhoud

Verpleegkundige stafbestuur

Het verpleegkundig stafbestuur (VSB) van Zuyderland Medisch Centrum is vertegenwoordigd door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het VSB heeft als doel de kwaliteit van verpleegkundige zorg te behouden, verbeteren en borgen en daarmee bij te dragen aan de beste zorg. Dit doet het VSB onder andere in samenhang met zorgprofessionals, de Chief Nursing Officer (CNO), de Chief Nursing Information Officer (CNIO), de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, Academie, management, de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf (gezamenlijk de Bestuursraad), Verpleegkundig Platform Zuyderland (VPZ).

Er wordt gewerkt binnen een structuur en cultuur waarbij verpleegkundigen zeggenschap en invloed hebben in de besluiten die hun professie raken, zij vormen een belangrijke stem wanneer het de beroepsinhoud en -ontwikkeling raakt.