Ga naar hoofdinhoud

Opname in ziekenhuis

Als de specialist, in overleg met u, besluit tot ziekenhuisopname, schrijft de zorgplanner u in. Samen bepaalt u de opnamedatum. Zuyderland doet er alles aan om een tijd te vinden die u goed uitkomt. Informeer naar de meest actuele wachttijden per specialisme tijdens het plannen van de opnamedatum.

Een opname in het ziekenhuis kan plaatsvinden op locatie Heerlen en Sittard-Geleen.

Voorbereiding op uw verblijf

Pre-operatief onderzoek

Als u wordt geopereerd, vinden er voorbereidende onderzoeken, zoals lichamelijk onderzoek, bloed- en röntgenonderzoek plaats vóór de opname. Zo duurt uw ziekenhuisopname niet langer dan nodig is. Als we de opnamedatum afspreken, vertellen we u ook wanneer het pre-operatief onderzoek plaatsvindt. Een verpleegkundige geeft u dan informatie over uw opname en vertelt wat u al kunt regelen voor de periode na uw ontslag.
Volgt u een dieet of bent u overgevoelig voor jodium, pleisters of bepaalde medicijnen? Geef dit dan door tijdens het pre-operatief onderzoek.
Een anesthesist of anesthesieverpleegkundige bespreekt met u de verdoving.

Wat hebt u nodig?

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hebt u nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Belangrijke telefoonnummers
  • Zakgeld
  • Ondergoed en bedkleding (bij voorkeur met korte of oprolbare mouw)
  • Kamerjas, stevige pantoffels of schoenen en zakdoeken
  • Toiletartikelen (geen handdoeken)
  • Lees- en/of puzzelboeken, laptop
  • Bloedgroepenkaartje (als u dit hebt)
  • Uw verzekeringsbewijs

Waardevolle bezittingen
Omdat het ziekenhuis een openbaar gebouw is, adviseren wij u grotere geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. De ervaring leert dat het gevaar van zoekraken en diefstal aanwezig is. Zuyderland Medisch Centrum kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De binnen Zuyderland gevonden voorwerpen worden op het online platform van iLost geplaatst.

https://ilost.co/nl/org/zuyderland-mc

Medicijnen, dieet, allergie

De medicijnen die u tijdens uw verblijf nodig hebt, ontvangt u meestal van het ziekenhuis. Neem geen medicijnen in zonder hierover met de verpleegkundige te overleggen. Een combinatie van geneesmiddelen kan namelijk gevaarlijk zijn.
Het is voor ons van belang om te weten welke medicijnen u tot de opnamedag hebt gebruikt. Daarom vragen wij u deze medicijnen, in de originele verpakking, op de opnamedag mee te brengen.
Bent u voor bepaalde stoffen allergisch? Of volgt u een dieet? Dan kunt u dit bij het opnamegesprek op de verpleegafdeling kenbaar maken.
U mag eten en drinken van thuis/elders meenemen. Het ziekenhuis is echter op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden, voor de veiligheid van (zelf) meegebrachte voedingsmiddelen. Dit geschiedt op eigen risico.

Piercings

Als u geopereerd wordt, verwijder dan voor de operatie álle piercings (inclusief oorbellen), ook als ze niet in het operatiegebied zitten.

Elektrische (rand)apparatuur

Het is toegestaan om opladers voor mobiele apparaten, persoonlijke hygiëne middelen en medisch noodzakelijke apparatuur mee te nemen. Apparaten en bekabeling moeten in deugdelijke toestand verkeren.

Verlengkabels zijn niet toegestaan.

Kluisje

Op uw kamer is een kluisje. Toch adviseren we u kostbaarheden zoveel mogelijk thuis te laten.

De verpleegafdeling

Zuyderland Medisch Centrum heeft een groot aantal verpleegafdelingen. Over de organisatie van de afdeling waar u bent opgenomen, ontvangt u bij het opnamegesprek op de verpleegafdeling meer informatie.

Polsbandje

Als u wordt opgenomen, krijgt u op de afdeling waar u bent opgenomen een polsbandje overhandigd. Hierop staan uw persoonsgegevens, gekoppeld aan een streepjescode, vermeld.

Contactpersoon en zorgbegeleider

Bij opname vragen wij aan u wie uw contactpersoon en uw zorgbegeleider zijn. Dit kan één persoon zijn of twee verschillende mensen.

Contactpersoon
Uw gezondheid is een privéaangelegenheid. Benoem voor vertrek naar het ziekenhuis één contactpersoon uit uw naaste omgeving. Dit is de persoon die wij informeren over uzelf, uw ziekte of uw behandeling. Na een ingreep of onderzoek kan alleen uw contactpersoon navragen hoe het met u gaat.  Overige familieleden of vrienden kunnen voor informatie over u bij deze persoon terecht. Eventueel kan de contactpersoon ook regelen wie er op welk tijdstip op bezoek komt.

Zorgbegeleider
Tijdens de ziekenhuisopname is het mogelijk dat u zo veel mogelijk wordt bijgestaan door een zorgbegeleider. Dit kan uw partner zijn of iemand anders uit uw naaste omgeving.
De aanwezigheid van een zorgbegeleider is bedoeld om de opname voor de patiënt zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast verwachten wij van de zorgbegeleider dat deze de patiënt helpt bij de dagelijkse verzorging. Het bieden van praktische ondersteuning gebeurt overigens alleen als het verantwoord is en als de patiënt dit op prijs stelt.

De zorgbegeleider kan u begeleiden tijdens de opname en is daarmee goed op de hoogte van uw situatie.
Wij adviseren u de zorgbegeleider ook al te betrekken bij de voorbereiding van de opname en bijvoorbeeld samen naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan.

Uw zorgbegeleider mag doorlopend bij u aanwezig zijn. Er worden voor de zorgbegeleider geen kosten in rekening gebracht voor het verblijf. Kosten voor maaltijden worden wel in rekening gebracht. Voor meer informatie over de voorwaarden en kosten die aan het verblijf verbonden zijn, kunt u zicht wenden tot het hoofd van de verpleegafdeling.

iPad tijdens uw opname

Op de verpleegafdelingen van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen kunnen patiënten aan het bed gebruik maken van een iPad. Deze instructievideo (met dank aan BeagleBoxx) legt alle mogelijkheden kort en overzichtelijk uit.