Ga naar hoofdinhoud

Sterftecijfers (HSMR)

HSMR 2020

Jaarlijks wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het sterftecijfer (Hospital Standardised Mortality Ratio [HSMR]) voor de Nederlandse ziekenhuizen berekend op basis van medisch- administratieve gegevens die ziekenhuizen aanleveren. De HSMR van Zuyderland Medisch Centrum over 2020 is vastgesteld op 108, waarmee het significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Het is berekend over 36.860 opgenomen patiënten, van wie er 998 in het ziekenhuis zijn overleden.

De HSMR is een uitkomstmaat die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte, rekening houdend met een aantal patiëntkenmerken, zoals leeftijd, zwaarteklasse hoofddiagnose, nevendiagnosen en opnamen. Landelijk gezien is de HSMR 100. Behalve de HSMR worden ook de diagnosegroepen, ofwel SMR’s (Standardised Mortality Ratio’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Enkele voorbeelden van zo’n diagnosegroep is heupfractuur, pneumonie en borstkanker. In tabel 4.12 en bijlage B van het HSMR rapport is te zien dat er in het jaar 2020 slechts één hoofdcluster verhoogd is (Nieuwvormingen). Bij nadere bestudering (tabel B2) blijkt dat er geen diagnosegroepen significant verhoogd zijn. De diagnosegroep ‘Intracraniaal letsel’ is significant lager dan het landelijk gemiddelde (tabel 4.7).

COVID-19

2020 is een bijzonder jaar vanwege de COVID-19 pandemie die een grote impact heeft gehad op de ziekenhuiszorg. Vanwege de afwijkende aard van de COVID-19-opnamen en het feit dat er bij aanvang van de pandemie nog geen ervaring was met de behandeling van COVID-19, is in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten om voor 2020 de opnamen met COVID-19 als hoofddiagnose uit te sluiten van de HSMR berekening. Dat neemt echter niet weg dat de COVID-19 pandemie wel van invloed is geweest. Zo zijn patiënten die zijn opgenomen met COVID-19 als nevendiagnose (en als complicatie) wel meegenomen in het HSMR berekeningsmodel. Ook is Zuyderland Medisch Centrum relatief hard getroffen door COVID-19. Hierdoor is de reguliere zorg in Zuyderland Medisch Centrum in een vroeg stadium van de pandemie afgeschaald en zijn met name de relatief ziekere patiënten behandeld.

2018-2020

Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2018-2020 is de HSMR van Zuyderland Medisch Centrum vastgesteld op 103, waarmee het ziekenhuis niet significant verschilt van het landelijk gemiddelde.

Dossieranalyse

De dossiers van alle patiënten die in Zuyderland Medisch Centrum overlijden worden bestudeerd om eventuele tekortkomingen in de zorg op te sporen en te leren van de geleverde zorg. In 2020 werden derhalve 33 dossiers van overleden patiënten met de vakgroepen besproken om breed van te kunnen leren.
Uit de analyses is verder gebleken dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding is.
Binnen Zuyderland Medisch Centrum is een necrologiecommissie, voorgezeten door een medisch specialist, die de HSMR en de bevindingen uit dossieranalyse gedurende het jaar monitort.

Bekijk hier het HSMR rapport 2020 en de samenvattende cijfers van 2018-2020