direct contact

Direct contact

Lemborgh

  • Dagvoorziening
  • Verpleeghuiszorg
Lemborgh ligt in de Sittardse wijk Limbrichterveld. Het zorgcentrum vormt het hart van de wijk en ligt in de directe omgeving van een middelbare school, basisschool en uitgebreid winkelcentrum.

Blikvanger van en vóór het zorgcentrum is de grote marmeren appel waarvan een partje ontbreekt. Het opvallende kunstwerk, staat symbool voor het leven, dat ondanks beperkingen toch mooi en de moeite waard kan zijn.

Thuis zoals thuis hoort te zijn
Lemborgh is een geïntegreerd ‘dorp’ waar veel mensen zich snel thuis voelen. Er is een speelkamer voor de (achter) kleinkinderen die op bezoek komen en er zijn ruimtes voor activiteiten en feesten, waaronder een sfeervol bruin café. Kinderen van de nabij gelegen basisschool komen regelmatig op bezoek, tot groot genoegen van de bewoners.

Zorg vanuit beleving cliënt
Het zorgcentrum biedt ondersteuning en geborgenheid aan mensen die mentale of lichamelijke beperkingen hebben. Onze zorg baseren we op de visie van ‘Belevingsgerichte zorg’. De mate van dementie en de bijbehorende behoeften brengen we in kaart. De zorg, de bejegening en het activiteitenaanbod sluiten op deze behoeften aan. De belevingswereld en gevoelens nemen we serieus. Een van de doelen daarbij is om de mogelijkheden die ieder mens heeft zo goed mogelijk te benutten. Wij houden steeds rekening met de vraag hoe bewoners en gasten de zaken zelf thuis zouden aanpakken. Het antwoord hierop is richtinggevend voor de gehele ondersteuning die Lemborgh biedt.

Contact

Lorem Ipsum dolor di amur