direct contact

Direct contact

Over Zuyderland Academie

Zuyderland Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en biedt haar zorgprofessionals hoogwaardige ondersteuning aan op het gebied van Opleiding, Onderzoek en Onderwijs (OOO).

Zuyderland Academie is de plaats waar alle opleidingsactiviteiten van het topklinisch opleidingsziekenhuis samen komen. Maar Zuyderland is meer dan alleen een opleidingsziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum maakt onderdeel uit van het concern Zuyderland, waar ook zorgcentra, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg en huishoudelijke hulp onder vallen. Het is in de toekomst nadrukkelijk de ambitie dat Zuyderland Academie Opleiding, Onderzoek en Onderwijs voor heel Zuyderland faciliteert.

Zuyderland Academie hanteert daarbij de volgende filosofie:
Wie zoekt naar leren en ontwikkelen, kennis en onderzoek, vindt in Zuyderland Academie een kwalitatief hoogwaardige partner die dit mogelijk maakt. De Academie is een magneet.’

/

Binnen Opleiding, Onderzoek en Onderwijs faciliteert en onderneemt Zuyderland Academie activiteiten op basis van drie principes:

Facilitering in de basis
Facilitering in de basis is essentieel voor hoogwaardige opleidingen, toonaangevend onderzoek en kwalitatief goed onderwijs. Een adequate basis infrastructuur faciliteert op basis van middelen en mensen. Zoals bijvoorbeeld een Leer Management Systeem Pulseweb op het gebied van bedrijfsopleidingen, Researchmanager (t.b.v. onderzoek), CATalysator (t.b.v. opleidingen) en bijvoorbeeld hulp van Research coördinatoren en/of een epidemioloog bij epidemiologische vraagstukken en statistiek.

Flankerend onderwijs
Flankerend onderwijs omvat bijvoorbeeld alle onderwijsactiviteiten binnen de (medische) (vervolg)opleidingen die onze professionals nodig hebben; toegespitst op de lokale behoeften en aanvullend op de landelijke (medische) basisopleidingen. Er worden bijvoorbeeld verschillende trainingen aangeboden op het gebied van Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO), statistiek/epidemiologie, etc.

Kwaliteit & beleid
Hiertoe behoren alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit en het beleid van opleiden, onderzoek en onderwijs. Te denken valt aan het ontwikkelen van een Kwaliteitshandboek, een visie en strategie op opleiden, onderzoek en onderwijs, een beleidsnotitie Wetenschap en Innovatie, etc.

 • Onderzoek

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek wordt aangemoedigd binnen alle specialismen in Zuyderland. Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door medici, verpleegkundigen, physician assistants, verpleegkundig-specialisten, nurse practitioners en paramedici.

  Wetenschappelijk onderzoek binnen Zuyderland is gericht op:

  • het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie van de patiëntenzorg;
  • het vergroten van medische kennis;
  • het ontwikkelen en behouden van een kritische blik op medische zorg;
  • het creëren van een innovatief klimaat.
 • Onderwijs

  Het onderwijsbeleid van Zuyderland is gericht op de ontwikkeling van mensen in hun huidige of toekomstige functie. Organisatiedoelstellingen vormen het uitgangspunt voor het leerbeleid; de beroepspraktijk is het uitgangspunt als leeromgeving.

  Opleiden vanuit de vier kernwaarden: Gastvrijheid, Professionaliteit, Veiligheid en Doelmatigheid
  Zuyderland hecht grote waarde aan borging en verankering van onderwijs in Zuyderland. Zuyderland Academie gaat de komende jaren het opleiden van de medewerkers vanuit de volgende strategische opleidingsthema’s verder door ontwikkelen:

  • leiderschap;
  • duurzame inzetbaarheid;
  • informatisering en bedrijfsvoering;
  • kwaliteit en veiligheid;
  • cultuur;
  • professionalisering.
 • Opleiding

  Zuyderland staat jaarlijks garant voor de opleiding van tientallen medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Een goed opleidingsklimaat, goede opleidingsfaciliteiten, competente opleiders en een innovatieve leeromgeving zijn daarbij randvoorwaardelijk.

  Door de jaren heen is ook de structuur van het opleiden gewijzigd. Een multi- en interdisciplinaire aanpak staat daarbij voorop. Heldere communicatie, samenwerking, feedback geven en ontvangen worden steeds belangrijkere competenties naast de zorginhoudelijke kant van het vak.

  Lees meer over Opleiding.

 • Partners

  Zuyderland heeft een groot aantal partners op het gebied van Opleiding, Onderzoek en Onderwijs. Regionaal wordt er samengewerkt met MUMC+, CTCM, Zuyd Hogeschool, het ROC Arcus College, Gilde Opleidingen én de Zorg Academie Parkstad Limburg. Daarnaast wordt voor functiegerichte opleidingen samengewerkt met diverse externe trainingsinstituten.