direct contact

Direct contact

Academisch MS Centrum Limburg

Hét centrum voor onderzoek en behandeling van MS in Limburg. Het Academisch MS-Centrum Limburg is in 2007 ontstaan uit de samensmelting van de MS Kennis- en Behandelcentra in Maastricht en Sittard.

Onder leiding van professor Hupperts staat een team van enthousiaste professionals garant voor een optimale behandeling en begeleiding van mensen met MS.

Wat is een topklinische functie?
Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

STZ Topklinische functie Academisch MS-Centrum Limburg 

Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd. MS-zorg op academisch niveau in een perifeer ziekenhuis dat centraal in Limburg ligt.

Toon meer informatie

MS-zorg op academisch niveau in een perifeer ziekenhuis dat centraal in Limburg ligt. Wat betekent een dergelijke Academische setting :

  • Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar behandeling, oorzaak en prognose van MS,
  • Er wordt onderzoek naar nieuwe medicijnen gedaan: veiligheid en werkzaamheid bij MS.
  • Medicijnen die op de markt komen, worden zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze  aan patiënten verstrekt.

Multidisciplinaire zorg
Een team van diverse professionals overleggen met elkaar om de zorg rond de MS –patiënt zo goed mogelijk te organiseren.
De professionals zijn allen goed bekend met MS .

 • Afspraak maken

  Afspraak maken:
  Indien u een afspraak met de neuroloog, verpleegkundig specialist of MS-verpleegkundige wilt maken, kunt u dagelijks van 8.30- 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de poli neurologie:
  088 – 459 9717 of via het keuzemenu van de MS-telefoon.

  MS-telefoon (patiëntenlijn): 088 – 459 4144

  De MS-verpleegkundige heeft maandag t/m vrijdag telefonisch spreekuur van 9.00-12.00 uur.
  LeesMeer

  De researchverpleegkundigen zijn overdag bereikbaar op telefoonnummer: 088 – 459 4959.
  Dit nummer is enkel en alleen voor dringende vragen en mededelingen van patiënten die aan geneesmiddelenonderzoek deelnemen.

  Bezoekadres
  Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
  Meldpunt West 06
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 7817

  Routebeschrijving

  Postadres
  Zuyderland Medisch Centrum
  t.a.v. Academisch MS centrum Limburg (poli Neurologie)
  Postbus 5500
  6130 MB Sittard

 • Wat is MS

  Multiple Sclerose (MS) is de meest frequent voorkomende chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel bij jong volwassenen. De ziekte kenmerkt zich door een onvoorspelbaar beloop met een grote diversiteit aan klachten.

  Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg en is opgebouwd uit zenuwcellen. Zenuwcellen zijn met elkaar en met de rest van het lichaam verbonden via zenuwuitlopers (axonen).

  De axonen zorgen voor de prikkeloverdracht: prikkels worden naar de hersenen gestuurd (blauwe pijlen) en prikkels worden van de hersenen naar de overige delen van het lichaam gestuurd (rode pijlen).

  Axonen worden door een witte, vetachtige laag: de myeline geïsoleerd, zodat signalen sneller worden doorgegeven.

 • Ontstaan MS

  Bij MS kunnen bepaalde cellen van het immuunsysteem (witte bloedcellen) niet goed het onderscheid maken tussen lichaamseigen stoffen en lichaamsvreemde stoffen.
  Het gevolg is dat de lichaamseigen stof myeline kan worden aangetast en  het beschermende isolatielaagje rond de zenuwuitlopers  gaat ontsteken en beschadigd. Dit proces wordt “demyelinisatie” genoemd. Dit kan tot functieverlies leiden.

  1. Een zenuw ondergaat een ontsteking, waarbij myeline gedeeltelijk verloren gaat.
  2. De ontsteking kan herstellen; de prikkeloverdracht kan weer onbelemmerd plaatsvinden.
  3. De zenuw ondergaat opnieuw een ontsteking, de myeline herstelt niet volledig. Er ontstaat blijvende schade: een litteken ook wel “plaque” genoemd. De prikkeloverdracht raakt verstoord en verloopt trager
  4. De beschadigde myeline ondergaat opnieuw een ontsteking, nu wordt ook de kern, het axon, beschadigd, waardoor prikkeloverdracht onmogelijk wordt.

  Dergelijk ontstekingen hoeven geen klachten te veroorzaken: MS kan al een tijd bestaan zonder dat zich klachten hebben geopenbaard. Ook hoeft geen direct verband te zijn tussen de plaats van de ontsteking in de hersenen en de klachten.

  Wanneer schade aan de axonen is ontstaan, kan deze niet meer herstellen! Er ontstaan dan littekens zgn. plaques die op een MRI als witte vlekken te zien zijn.

 • Oorzaken MS

  Ondanks veel onderzoek is de precieze oorzaak van MS nog steeds onbekend. Wel zijn er aanwijzingen over de verschillende factoren die bij het ontstaan van MS een rol kunnen spelen.

  In Nederland hebben ongeveer 16.000 mensen MS.  Vrouwen hebben vaker MS dan mannen ( 3:1).
  LeesMeer

 • Vormen MS

  Aan de hand van de ontwikkeling van de klachten in verloop van tijd, worden verschillende vormen van MS onderscheiden. De indeling in de verschillende vormen van MS is dus altijd een proces van terugkijken in de tijd.
  Het is niet mogelijk vooraf te voorspellen hoe MS zal verlopen.

  LeesMeer
 • Behandeling van MS

  Hoewel MS nog niet te genezen is, zijn de behandelmogelijkheden in de afgelopen 15 jaar enorm toegenomen en qua effectiviteit verbeterd. Naast de behandeling van de klachten ( = symptoombestrijding), wordt ook getracht de ziekte te remmen (= immunomodulerende medicatie).

  Vroegbehandeling

  Wanneer bij een persoon de diagnose MS wordt gesteld is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met MS medicatie. Zelfs vóór dat de definitieve diagnose gesteld is ( denk aan CIS-patiënten) kan worden gestart met behandeling
  Behandeling is een goede investering voor de toekomst: bij (vroeg)behandeling zien we een lagere invaliditeitsscore na 15 jaar dan wanneer niet behandeld wordt.

 • Veelgestelde vragen

  Via “Lees meer” volgt een overzicht met veelgestelde vragen, zit uw vraag er niet bij neem dan contact op met de MS verpleegkundige via het telefonisch spreekuur of per email.
  LeesMeer