Ga naar hoofdinhoud

Long- en thoraxchirurgie

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur contact opnemen met:

088 - 459 9719

088 - 459 9719

Locaties

Heerlen

Etage 1 balie 1.10

Sittard-Geleen

Meldpunt Oost 11

Long- en thoraxchirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op onderzoek en behandeling van patiënten met ziekten of afwijkingen aan de borstkas of longen.

Binnen Zuyderland is een zorgprogramma ontwikkeld om zowel inhoudelijk als logistiek de zorg voor longkankerpatiënten patiëntgericht te optimaliseren en te coördineren. Er is sprake van korte toegangs- en doorlooptijd, door het aanbieden van een toegesneden diagnose- en behandeltraject met veel aandacht voor het welbevinden van de patiënt. Er is sprake van sneldiagnostiek, waarbij binnen één week na het eerste onderzoek een uitslaggesprek plaatsvindt en behandelvoorstel wordt gegeven.

Ook is Zuyderland een expertisecentrum voor minimaal invasieve operaties voor longkanker. Het centrum is koploper op het gebied van innovatieve techniek van kijkoperaties in zowel Nederland als buitenland. Er is een trainingsprogramma opgezet dat druk bezocht wordt door longchirurgen uit binnen- en buitenland.Aangeboren en verworven aandoeningen van de borstkas zijn zeldzame aandoeningen waarvoor in Zuyderland bovenregionale expertise bestaat. Patiënten worden vanuit heel Nederland verwezen naar een unieke multidisciplinair opgezette poli, waarbij zij worden gescreend en geïnformeerd over het ziektebeeld en de behandelmogelijkheden.

Operatie bij longkanker

Longoperaties worden meestal verricht in verband met kanker. Soms is de diagnose nog niet duidelijk en wordt tijdens de operatie eerst een stukje longweefsel verwijderd dat onder de microscoop wordt bekeken. Het komt ook voor dat het nodig is om een hele longkwab te verwijderen om duidelijkheid te krijgen wat er aan de hand is.

Als er geen sprake is van uitzaaiingen, en de tumor middels een operatie kan worden verwijderd (dit is afhankelijk van de aard van de tumor en hoe fit u bent), dan wordt u geopereerd. Voor de operatie vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de uitgebreidheid van de ziekte en naar uw conditie. Na de operatie wordt het verwijderde weefsel onderzocht en wordt bekeken of er nog een nabehandeling nodig is. Soms wordt na de operatie nog een chemokuur of bestraling gegeven. Als er sprake is van uitzaaiingen of als de tumor niet kan worden verwijderd middels chirurgie, dan krijgt u bestraling of chemotherapie, of een combinatie van beide.

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur contact opnemen met:

088 - 459 9719

088 - 459 9719

Locaties

Heerlen

Etage 1 balie 1.10

Sittard-Geleen

Meldpunt Oost 11

Kijkoperatie bij longkanker (VATS)

Innovaties bij longchirurgie

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier

Folders

Team

thoraxchirurgie

L. Crapels

Physician assistant

L. van Roozendaal

Arts-assistent (AIOS)

dr. K. Hulsewé

Chirurg

dr. Y. Vissers

Chirurg

dr. E. de Loos

Chirurg