Oncologisch Centrum Zuyderland

Alle zorg rondom kanker

Oncologische zorg

Als u te horen krijgt dat u (mogelijk) kanker heeft, is dat een grote schok. Vaak breekt er een onzekere periode aan. U moet allerlei onderzoeken en behandelingen ondergaan, terwijl u emotioneel veel te verwerken krijgt. Binnen de oncologisch zorg in Zuyderland bent u dan in goede handen en doen we er alles aan om u bij dit alles zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
Samen met een verpleegkundige (uw vaste aanspreekpunt) volgt u het hele zorgproces.

Een belangrijk punt is dat u snel duidelijkheid krijgt over wat er aan de hand is en hoe het dan verder moet. Daar is het hele zorgproces op ingericht en dus zijn onderzoek, behandeling en zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Afspraken worden zo snel mogelijk na elkaar gepland. En er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams. Zo kunt u worden behandeld door een oncoloog, maar ook door een chirurg, gynaecoloog, maag-darm-leverarts, longarts of uroloog die u vanuit hun eigen deskundigheid behandelen. Indien nodig kan er ook een fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog worden ingeschakeld.

U krijgt van ons daarbij zoveel mogelijk de regie over de zorg voor u en uw persoonlijke situatie. We houden rekening met uw naasten en persoonlijke wensen. We zien u als meer dan iemand die ziek is, hebben oog voor u als mens, uw angst en onzekerheid, achtergrond, religie, waarden en normen. Immers: ieder mens is uniek.
Als u ons nodig heeft, zijn we er voor u: gastvrij, vriendelijk en met respect. Samen beslissen we over de beste zorg.

STZ Topklinische functies
Oncologisch Netwerk Zuid Oost Nederland (OncoZON)
Onderzoek
Online magazine Oncologisch Centrum Zuyderland