Ga naar hoofdinhoud

Maagkanker

Iedereen die te horen krijgt dat hij maagkanker heeft, schrikt en wil zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over welke behandeling mogelijk is.
Het maag- en slokdarmcentrum Zuyderland is gespecialiseerd in de zorg rondom maag/slokdarmkanker. Een team van ervaren medisch specialisten en verpleegkundig specialisten staan dagelijks klaar om zo goed mogelijk een diagnose te stellen en de behandeling vorm te geven. Naast de beste medische zorg kenmerken oprechte aandacht, vertrouwen en betrokkenheid onze aanpak. Zorg waarbij u als patiënt écht centraal staat.

De tijd rondom de diagnostiek, behandeling en de nazorg brengt waarschijnlijk veel vragen en onzekerheden met zich mee, zowel bij u als bij uw directe omgeving. Het is raadzaam uw partner of een andere naaste mee te nemen naar de gesprekken met uw behandelaren. Ook krijgt u een afspraak met een verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de medisch specialisten en is gespecialiseerd op alle aspecten die met maagkanker / slokdarmkanker samenhangen; de diagnose stelling, de soorten behandelingen en de effecten daarvan en de nazorg, kort na de behandeling en op lange termijn. U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen, zodat u weet wat u allemaal kunt verwachten tijdens de verschillende fasen van uw behandelproces. Alle onderwerpen die met uw ziekte of behandeling te maken hebben, zijn bespreekbaar.
De verpleegkundig specialist is het centrale aanspreekpunt en helpt u om overzicht te houden en zorgt ervoor dat uw traject zo vlot en goed mogelijk verloopt.

Wist u dat...

  • Zuyderland medisch centrum een expertise centrum is voor maagkanker.
  • er vele geavanceerde endoscopische technieken en onderzoeken worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van een stent.
  • medisch specialisten van alle Limburgse ziekenhuizen hun casuïstiek bespreken in een open multidisciplinair overleg.
  • er optimaal aandacht is voor prehabilitatie.
  • maagoperaties in Zuyderland worden gedaan via de kijktechniek.
  • behandeling met oncolytica de meest recente is.