Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt darmkanker (dit kan dikkedarmkanker of endeldarmkanker zijn). De zorg voor patiënten met darmkanker is poliklinisch gevestigd op de locatie Heerlen en de locatie Sittard-Geleen van Zuyderland medisch centrum. Operaties en behandelingen zoals chemo-/immuno- of doelgerichte therapie vinden op de locatie de locatie Sittard-Geleen plaats.

Binnen Zuyderland organiseren we de oncologische zorg rondom een aandoening. Dit betekent dat zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met darmkanker duidelijk afspraken hebben gemaakt wie welke zorg geeft op welk moment. Wij geven u als patiënt ook inzicht over wat u kunt verwachten en wie u daarbij begeleidt. Hierbij bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, kwalitatief goede zorg, een snelle diagnose inclusief persoonlijk behandelplan. Bekijk ons online magazine darmkanker.

De medische term voor kanker in de dikke darm is colonkanker.

Verwezen naar het Oncologisch Centrum Zuyderland?

Patiëntenparticipatie ter verbetering van de zorg

Uw casemanager

Kanker is een ingrijpende ziekte. De tijd rondom de diagnostiek, behandeling en de nazorg brengt waarschijnlijk veel vragen en onzekerheden met zich mee, zowel bij u als bij uw directe omgeving. Daarom wordt vaak na de coloscopie direct een afspraak gemaakt met een gespecialiseerde verpleegkundige die op dat moment uw casemanager wordt.

Deze verpleegkundige werkt nauw samen met de medisch specialisten en is gespecialiseerd op alle aspecten die met dikkedarmkanker samenhangen; de diagnose stelling, de soorten behandelingen en de effecten daarvan en de nazorg kort na de behandeling en op lange termijn. Het is raadzaam uw partner of een andere naaste mee te nemen naar de gesprekken met deze verpleegkundige. U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen, zodat u weet wat u allemaal kunt verwachten tijdens de verschillende fasen van uw behandelproces. Alle onderwerpen die met uw ziekte of behandeling te maken hebben, zijn bespreekbaar. De casemanager zal u persoonlijk begeleiden en ondersteunen en is voor u en uw naasten een aanspreekpunt over uw ziekte en behandeling. Uw casemanager zorgt dat uw traject zo vlot en goed mogelijk verloop.

U kunt de casemanager laagdrempelig bereiken via de mail of telefonisch (tijdens kantooruren).

 

Online magazine Oncologisch Centrum Zuyderland

Bekijk de video's