Ga naar hoofdinhoud

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt darmkanker (dit kan dikkedarmkanker of endeldarmkanker zijn). De zorg voor patiënten met darmkanker is poliklinisch gevestigd op de locatie Heerlen en de locatie Sittard-Geleen van Zuyderland medisch centrum. Operaties en behandelingen zoals chemo-/immuno- of doelgerichte therapie vinden op de locatie de locatie Sittard-Geleen plaats.

Binnen Zuyderland organiseren we de oncologische zorg rondom een aandoening. Dit betekent dat zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met darmkanker duidelijk afspraken hebben gemaakt wie welke zorg geeft op welk moment. Wij geven u als patiënt ook inzicht over wat u kunt verwachten en wie u daarbij begeleidt. Hierbij bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, kwalitatief goede zorg, een snelle diagnose inclusief persoonlijk behandelplan. Bekijk ons online magazine darmkanker.

De medische term voor kanker in de dikke darm is coloncarcinoom