Ga naar hoofdinhoud

Zorg voor jongvolwassenen met kanker

AYA’s (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben.
In Nederland horen jaarlijks rond de 3900 mensen in die leeftijd dat zij kanker hebben. AYA’s vormen medisch en psychosociaal gezien een aparte groep binnen de oncologie. Zij hebben andere vragen en in sommige gevallen en ander soort behandeling nodig dan oudere volwassenen met kanker.

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, dan staat je wereld op zijn kop. Naast vragen over het medisch-technische deel van je behandeling, kan kanker in deze levensfase ook vragen oproepen over zaken waarmee je juist als jongere te maken hebt: opleiding, werk, zelfstandigheid, relaties, verzekeringen, seksualiteit, vruchtbaarheid en gezinsplanning. In Zuyderland medisch centrum hebben wij aandacht voor al je vragen, tijdens en ook na de diagnose en behandeling. Wij bieden specifieke AYA-zorg. Jouw casemanager c.q. verpleegkundig specialist heeft hierin een centrale rol.

In alle fases van je ziekte kun je terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben. Voel je vrij je vragen te stellen. De casemanager of verpleegkundig specialist kan ook overleggen met een medisch specialist of medisch psycholoog om de zorg nog verder te verbeteren. Indien nodig kunnen ook andere professionals geraadpleegd worden, denk aan een maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, diëtiste, fysiotherapeut etc. Het kan dus zijn dat je voor specifieke vragen wordt doorverwezen naar iemand met een bepaalde expertise op dat gebied.
Je eigen behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist blijft verantwoordelijk voor de behandeling van de ziekte of de controle afspraken.