direct contact

Direct contact

Chirurgie

Chirurgie is het medisch specialisme binnen Zuyderland Medisch Centrum dat zich richt op de behandeling van onder meer verwondingen, tumoren, vaataandoeningen en infecties. Daar is vaak een operatie voor nodig. Het gaat dan voor een groot deel om ‘geplande’ operaties. Maar spoedoperaties – bijvoorbeeld na ongevallen – horen ook bij het werk van onze chirurgen. U kunt het spreekuurcentrum van de afdeling Chirurgie van Zuyderland Medisch Centrum bezoeken op onze locaties in Sittard-Geleen, Heerlen en Brunssum.
Toon meer informatie

Specialisatie
Veel van de chirurgen van Zuyderland Medisch Centrum hebben naast hun kennis van de algemene chirurgie, speciale belangstelling voor één of meerdere aandachtsgebieden. Denk aan bijvoorbeeld een longchirurg, maag-darmchirurg, oncologisch chirurg, traumachirurg, of vaatchirurg.

Opleidingsziekenhuis
Zuyderland Medisch Centrum is een opleidingsziekenhuis. Als patiënt krijgt u daarom niet alleen met chirurgen te maken, maar ook met arts-assistenten. Dit zijn artsen die in opleiding zijn tot specialist. Arts-assistenten zijn een belangrijke schakel tussen u en de chirurg. U komt ze onder meer tegen op het spreekuurcentrum waar zij samen met één van de chirurgen spreekuur houden. Op de verpleegafdeling zijn ze verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Vakgroep Heelkunde Zuid Limburg
Sinds 2011 werken de chirurgen van voormalig Atrium en Orbis samen in de vakgroep Heelkunde Zuid-Limburg. De vakgroep garandeert voor elke ingreep topchirurgische zorg in Zuid-Limburg en investeert in de toekomst. Voor complexe en innovatieve chirurgie werkt de maatschap bovenregionaal, landelijk en tevens internationaal.

Bekijk ook de video's van chirurgie

Naar de newsroom
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op ons spreekuurcentrum Chirurgie of bent u verhinderd?
  Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen op 088 – 459 9719

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 1, balie 1.10.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  Spreekuurcentrum Chirurgie – op etage 1, balie 1.10
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9719
  Routebeschrijving

 • Specialisaties

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar een van onze chirurgen. Hiervoor kunt u terecht op ons spreekuur. Een bezoek aan het spreekuurcentrum van chirurgie gaat altijd op afspraak. De chirurgen die in Zuyderland Medisch Centrum werken, houden spreekuur in Heerlen, Sittard-Geleen en Brunssum.

  Subspecialismen
  Alle chirurgen beoefenen de algemene chirurgie. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzonder aandachtsgebied. Dit noemen we ook wel subspecialismen. De volgende specialisaties zijn vertegenwoordigd binnen Zuyderland Medisch Centrum:

  • Bariatrische chirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op de behandeling van patiënten met obesitas. De behandeling bestaat uit een operatie icm een multidisciplinair traject gericht op leefstijlaanpassing. Het doel hiervan is om blijvend een gezonder gewicht te bereiken. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook niet-chirurgische opties om af te vallen beschikbaar.
  • Hoofd-halschirurgie richt zich voornamelijk op patiënten met een kwaadaardige tumor in de mond- of keelholte, het strottenhoofd, de hals of de speekselklieren.
  • Liesbreukcentrum Zuyd is gespecialiseerd in de zorg rondom liesbreuken. Een team van ervaren specialisten en verpleegkundigen specialisten staan klaar voor het diagnosticeren en behandelen van liesbreuken.
  • Long- en thoraxchirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op onderzoek en behandeling van patiënten met ziekten of afwijkingen aan de borstkas of longen.
  • Maag- en Slokdarmcentrum Limburg
   Voor de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Limburg heeft het Maag- en Slokdarmcentrum Limburg van Zuyderland een regionale functie. Patiënten met maagkanker worden behandeld op onze locatie in Sittard-Geleen. Patiënten met slokdarmkanker worden behandeld op onze locatie in Heerlen.
  • Borstcentrum Zuyd 
   Borstcentrum Zuyd is het grootste centrum voor borstkanker in Limburg. Het team van Borstcentrum Zuyd is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met goed- of kwaadaardige afwijkingen aan de borsten.
  • Melanoomcentrum richt zich op de chirurgische behandeling van kwaadaardige tumoren van de huid.
  • Stomapoli
   Op deze polikliniek kunt u terecht met al uw vragen en/of problemen met betrekking tot uw stoma.
  • Traumachirurgie, ook wel ongevalschirurgie genoemd, is het aandachtsgebied dat betrekking heeft op medische hulp aan patiënten die betrokken zijn geweest bij een ongeval.
  • Vaatcentrum
   Vaatchirurgie is de specialisatie waarbinnen patiënten met vaataandoeningen behandeld worden, zoals een vaatvernauwing of juist een verwijding van het bloedvat. Bij het Vaatcentrum staat een team van specialisten klaar voor patiënten met vaatproblemen. Het team bestaat uit vier vaatchirurgen een verpleegkundig specialist.
  • Wondpoli
   De wondpoli heeft als doel patiënten met gecompliceerde en chronische wonden te behandelen.

  Uw huisarts
  Hebt u klachten waarvan u denkt dat deze door een arts gezien moeten worden? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze zal dan samen met u bepalen of een verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

  De afdeling Chirurgie van Zuyderland Medisch Centrum streeft continu naar verbetering van chirurgische behandelingen. De afdeling Chirurgie is daarom zeer actief op het vlak van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Een belangrijk onderdeel hiervan is evaluatie van medische gegevens van al uitgevoerde behandelingen. Dit betekent dat uw geanonimiseerde (anoniem gemaakte) medische gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden. Uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor deze vorm van onderzoek is niet nodig.

  Verder zijn wij actief op het vlak van zogeheten translationeel onderzoek. Dit houdt in dat er nauw wordt samengewerkt met wetenschappelijke laboratoria die willen onderzoeken of hun bevindingen toegepast kunnen worden in de dagelijkse medische praktijk. Hierbij kan weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd en overblijft na afronding van alle diagnostiek, gebruikt worden voor aanvullend experimenteel onderzoek. Ook voor deze vorm van onderzoek is geen uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Er zijn strikte protocollen die ervoor zorgen dat de experimentele resultaten niet gekoppeld kunnen worden aan de individuele patient.

  Het niet vragen om toestemming betekent echter niet dat u geen zeggenschap hebt over het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verder gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens en/of verkregen lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens en/of lichaamsmateriaal zullen dan niet worden gebruikt voor dergelijk onderzoek. U kunt dit melden bij uw behandelend chirurg of (bij translationeel onderzoek) altijd op een later tijdstip bij de afdeling Pathologie (te bereiken via telefoonnummer 088 – 4597728) die deze weefsels beheert.

 • Livestream operatie galblaas

  Live meekijken met een galblaasoperatie
  Op dinsdag 15 november kon iedereen via Facebook live een galblaasoperatie meebeleven in de operatiekamers van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Chirurgen Meindert Sosef en Eric Belgers gaven daarbij live antwoorden op vragen van kijkers. Kijk de stream hier terug! 

 • STZ Topklinische functie Upper GI centrum

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  STZ Topklinische functie maag- en slokdarmcentrum

  Voor de chirurgische behandeling van het slokdarm- en maagcarcinoom heeft het Maag- en Slokdarmcentrum Limburg van Zuyderland een regionale centrumfunctie. Patiënten met maagkanker worden behandeld op onze locatie in Sittard-Geleen. Patiënten met slokdarmkanker krijgen een behandeling op onze locatie in Heerlen. In deze centra worden jaarlijks gemiddeld 90 patiënten gezien.

  Deze centrumfunctie is nodig omdat het gaat om zeer complexe operaties. Door dit soort operaties te bundelen in één centrum met gespecialiseerde teams, kan de patiënt rekenen op kwalitatief hoogwaardige en professionele zorg. Deze ingrepen worden bij voorkeur als kijkoperaties gedaan. Vergeleken met de oudere methode, levert deze techniek de patiënt veel voordelen op: minder pijn, een sneller herstel en vaak ook een kortere opname in het ziekenhuis.

 • STZ Topklinische functie Borstcentrum Zuyd

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  STZ Topklinische functie Borstcentrum Zuyd

  Het patiëntgericht Borstcentrum Zuyd in Sittard-Geleen is er voor iedere patiënt (vrouw én man) met een (verdenking op een) aandoening in de borst. In Borstcentrum Zuyd bent u verzekerd van persoonlijke aandacht, kwalitatief goede zorg en een snelle diagnose inclusief persoonlijk behandelplan.

 • STZ Topklinische functie Bariatrische chirurgie

  Topklinische functie Bariatrische  chirurgie

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

 • STZ Topklinische functie Centrum voor thoraxwandaandoeningen

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  STZ Topklinische functie Centrum voor thoraxwandaandoeningen

  Aangeboren en verworven aandoeningen van de borstkas zijn zeldzame aandoeningen waarvoor in Zuyderland bovenregionale expertise bestaat. Patiënten worden vanuit heel Nederland verwezen naar een unieke multidisciplinair opgezette poli, waarbij zij worden gescreend en geïnformeerd over het ziektebeeld en de behandelmogelijkheden.

 • STZ Topklinische functie Centrum voor minimaal invasieve longchirurgie (uniportal VATS)

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  STZ Topklinische functie Centrum voor minimaal invasieve longchirurgie (uniportal VATS)

  Binnen Zuyderland is een zorgprogramma ontwikkeld om zowel inhoudelijk als logistiek de zorg voor longkankerpatiënten patiëntgericht te optimaliseren en te coördineren. Er is sprake van korte toegangs- en doorlooptijd, door het aanbieden van een toegesneden diagnose- en behandeltraject met veel aandacht voor het welbevinden van de patiënt. Er is sprake van sneldiagnostiek, waarbij binnen één week na het eerste onderzoek een uitslaggesprek plaatsvindt en behandelvoorstel wordt gegeven.
  Ook is Zuyderland een expertisecentrum voor minimaal invasieve operaties voor longkanker. Het centrum is koploper op het gebied van innovatieve techniek van kijkoperaties in zowel Nederland als buitenland. Er is een trainingsprogramma opgezet dat druk bezocht wordt door longchirurgen uit binnen- en buitenland.

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken op ons spreekuurcentrum Chirurgie of bent u verhinderd?
  Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen op 088 – 459 9719

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 11.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  Spreekuurcentrum Chirurgie – meldpunt Oost 11
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9719
  Routebeschrijving

 • Specialisaties

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar een van onze chirurgen. Hiervoor kunt u terecht op ons spreekuur. Een bezoek aan het spreekuurcentrum van chirurgie gaat altijd op afspraak. De chirurgen die in Zuyderland Medisch Centrum werken, houden spreekuur in Heerlen, Sittard-Geleen en Brunssum.

  Subspecialismen
  Alle chirurgen beoefenen de algemene chirurgie. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzonder aandachtsgebied. Dit noemen we ook wel subspecialismen. De volgende specialisaties zijn vertegenwoordigd binnen Zuyderland Medisch Centrum:

  • Bariatrische chirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op maagoperaties bij mensen met overgewicht. Deze operaties hebben als doel de spijsvertering te veranderen en zo gewicht te verminderen.
  • Hoofd-halschirurgie richt zich voornamelijk op patiënten met een kwaadaardige tumor in de mond- of keelholte, het strottenhoofd, de hals of de speekselklieren.
  • Liesbreukcentrum Zuyd is gespecialiseerd in de zorg rondom liesbreuken. Een team van ervaren specialisten en verpleegkundigen specialisten staan klaar voor het diagnosticeren en behandelen van liesbreuken.
  • Long- en thoraxchirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op onderzoek en behandeling van patiënten met ziekten of afwijkingen aan de borstkas of longen.
  • Maag- en Slokdarmcentrum Limburg
   Voor de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Limburg heeft het Maag- en Slokdarmcentrum Limburg van Zuyderland een regionale functie. Patiënten met maagkanker worden behandeld op onze locatie in Sittard-Geleen. Patiënten met slokdarmkanker worden behandeld op onze locatie in Heerlen.
  • Borstcentrum Zuyd 
   Borstcentrum Zuyd is het grootste centrum voor borstkanker in Limburg. Het team van Borstcentrum Zuyd is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met goed- of kwaadaardige afwijkingen aan de borsten.
  • Oncologische chirurgie richt zich op de chirurgische behandeling van kwaadaardige tumoren van de huid, borst en buikorganen.
  • Stomapoli
   Op deze polikliniek kunt u terecht met al uw vragen en/of problemen met betrekking tot uw stoma.
  • Traumachirurgie, ook wel ongevalschirurgie genoemd, is het aandachtsgebied dat betrekking heeft op medische hulp aan patiënten die betrokken zijn geweest bij een ongeval.
  • Vaatcentrum
   Vaatchirurgie is de specialisatie waarbinnen patiënten met vaataandoeningen behandeld worden, zoals een vaatvernauwing of juist een verwijding van het bloedvat. Bij het Vaatcentrum staat een team van specialisten klaar voor patiënten met vaatproblemen. Het team bestaat uit vier vaatchirurgen een verpleegkundig specialist.
  • Wondpoli
   De wondpoli heeft als doel patiënten met gecompliceerde en chronische wonden te behandelen.

  Uw huisarts
  Hebt u klachten waarvan u denkt dat deze door een arts gezien moeten worden? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze zal dan samen met u bepalen of een verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

  De afdeling Chirurgie van Zuyderland Medisch Centrum streeft continu naar verbetering van chirurgische behandelingen. De afdeling Chirurgie is daarom zeer actief op het vlak van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Een belangrijk onderdeel hiervan is evaluatie van medische gegevens van al uitgevoerde behandelingen. Dit betekent dat uw geanonimiseerde (anoniem gemaakte) medische gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden. Uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor deze vorm van onderzoek is niet nodig.

  Verder zijn wij actief op het vlak van zogeheten translationeel onderzoek. Dit houdt in dat er nauw wordt samengewerkt met wetenschappelijke laboratoria die willen onderzoeken of hun bevindingen toegepast kunnen worden in de dagelijkse medische praktijk. Hierbij kan weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd en overblijft na afronding van alle diagnostiek, gebruikt worden voor aanvullend experimenteel onderzoek. Ook voor deze vorm van onderzoek is geen uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Er zijn strikte protocollen die ervoor zorgen dat de experimentele resultaten niet gekoppeld kunnen worden aan de individuele patient.

  Het niet vragen om toestemming betekent echter niet dat u geen zeggenschap hebt over het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verder gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens en/of verkregen lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens en/of lichaamsmateriaal zullen dan niet worden gebruikt voor dergelijk onderzoek. U kunt dit melden bij uw behandelend chirurg of (bij translationeel onderzoek) altijd op een later tijdstip bij de afdeling Pathologie (te bereiken via telefoonnummer 088 – 4597728) die deze weefsels beheert.

 • Livestream operatie galblaas

  Live meekijken met een galblaasoperatie
  Op dinsdag 15 november kon iedereen via Facebook live een galblaasoperatie meebeleven in de operatiekamers van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Chirurgen Meindert Sosef en Eric Belgers gaven daarbij live antwoorden op vragen van kijkers. Kijk de stream hier terug! 

 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken ons spreekcentrum Chirurgie of bent u verhinderd?
  Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen op 088 – 459 9719

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak? Volg dan routenummer 12.
  U kunt zich voor uw afspraak melden op etage 3, balie 3.02.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Brunssum
  Spreekuurcentrum Chirurgie – routenummer 12, etage 3, balie 3.02
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
  Tel: 088 – 459 9719
  Routebeschrijving

 • Specialisaties

  U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar een van onze chirurgen. Hiervoor kunt u terecht op ons spreekuur. Een bezoek aan het spreekuurcentrum van chirurgie gaat altijd op afspraak. De chirurgen die in Zuyderland Medisch Centrum werken, houden spreekuur in Heerlen, Sittard-Geleen en Brunssum.

  Subspecialismen
  Alle chirurgen beoefenen de algemene chirurgie. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzonder aandachtsgebied. Dit noemen we ook wel subspecialismen. De volgende specialisaties zijn vertegenwoordigd binnen Zuyderland Medisch Centrum:

  • Bariatrische chirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op maagoperaties bij mensen met overgewicht. Deze operaties hebben als doel de spijsvertering te veranderen en zo gewicht te verminderen.
  • Hoofd-halschirurgie richt zich voornamelijk op patiënten met een kwaadaardige tumor in de mond- of keelholte, het strottenhoofd, de hals of de speekselklieren.
  • Liesbreukcentrum Zuyd is gespecialiseerd in de zorg rondom liesbreuken. Een team van ervaren specialisten en verpleegkundigen specialisten staan klaar voor het diagnosticeren en behandelen van liesbreuken.
  • Long- en thoraxchirurgie is het aandachtsgebied dat zich richt op onderzoek en behandeling van patiënten met ziekten of afwijkingen aan de borstkas of longen.
  • Maag- en Slokdarmcentrum Limburg
   Voor de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Limburg heeft het Maag- en Slokdarmcentrum Limburg van Zuyderland een regionale functie. Patiënten met maagkanker worden behandeld op onze locatie in Sittard-Geleen. Patiënten met slokdarmkanker worden behandeld op onze locatie in Heerlen.
  • Borstcentrum Zuyd 
   Borstcentrum Zuyd is het grootste centrum voor borstkanker in Limburg. Het team van Borstcentrum Zuyd is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met goed- of kwaadaardige afwijkingen aan de borsten.
  • Oncologische chirurgie richt zich op de chirurgische behandeling van kwaadaardige tumoren van de huid, borst en buikorganen.
  • Stomapoli
   Op deze polikliniek kunt u terecht met al uw vragen en/of problemen met betrekking tot uw stoma.
  • Traumachirurgie, ook wel ongevalschirurgie genoemd, is het aandachtsgebied dat betrekking heeft op medische hulp aan patiënten die betrokken zijn geweest bij een ongeval.
  • Vaatcentrum
   Vaatchirurgie is de specialisatie waarbinnen patiënten met vaataandoeningen behandeld worden, zoals een vaatvernauwing of juist een verwijding van het bloedvat. Bij het Vaatcentrum staat een team van specialisten klaar voor patiënten met vaatproblemen. Het team bestaat uit vier vaatchirurgen een verpleegkundig specialist.
  • Wondpoli
   De wondpoli heeft als doel patiënten met gecompliceerde en chronische wonden te behandelen.

  Uw huisarts
  Hebt u klachten waarvan u denkt dat deze door een arts gezien moeten worden? Neem dan contact op met uw huisarts. Deze zal dan samen met u bepalen of een verwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.

 • Medisch wetenschappelijk onderzoek

  De afdeling Chirurgie van Zuyderland Medisch Centrum streeft continu naar verbetering van chirurgische behandelingen. De afdeling Chirurgie is daarom zeer actief op het vlak van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Een belangrijk onderdeel hiervan is evaluatie van medische gegevens van al uitgevoerde behandelingen. Dit betekent dat uw geanonimiseerde (anoniem gemaakte) medische gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden. Uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor deze vorm van onderzoek is niet nodig.

  Verder zijn wij actief op het vlak van zogeheten translationeel onderzoek. Dit houdt in dat er nauw wordt samengewerkt met wetenschappelijke laboratoria die willen onderzoeken of hun bevindingen toegepast kunnen worden in de dagelijkse medische praktijk. Hierbij kan weefsel dat bij de operatie wordt verwijderd en overblijft na afronding van alle diagnostiek, gebruikt worden voor aanvullend experimenteel onderzoek. Ook voor deze vorm van onderzoek is geen uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Er zijn strikte protocollen die ervoor zorgen dat de experimentele resultaten niet gekoppeld kunnen worden aan de individuele patient.

  Het niet vragen om toestemming betekent echter niet dat u geen zeggenschap hebt over het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verder gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens en/of verkregen lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens en/of lichaamsmateriaal zullen dan niet worden gebruikt voor dergelijk onderzoek. U kunt dit melden bij uw behandelend chirurg of (bij translationeel onderzoek) altijd op een later tijdstip bij de afdeling Pathologie (te bereiken via telefoonnummer 088 – 4597728) die deze weefsels beheert.