direct contact

Direct contact

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

De afdeling Maag-Darm-Leverziekten (MDL-ziekten) van Zuyderland omvat de diagnostiek en behandeling van ziekten van de spijsverteringsorganen.

De MDL-arts bespreekt nadat een diagnose is gesteld met u welke behandelmogelijkheden er zijn. U kunt hierbij denken aan adviezen over leefwijze (waaronder dieet) of het voorschrijven van medicatie.
Tijdens endoscopisch onderzoek kunnen verschillende ingrepen worden verricht. In sommige gevallen kan het nodig zijn een operatie te overwegen, hiertoe wordt zeer nauw samengewerkt met gespecialiseerde chirurgen. Altijd zal besproken worden wat de voor- en nadelen van de voorgestelde behandeling zijn.

Bekijk ook de video's van MDL

Naar de newsroom
 • Afspraak maken en contact

  Wilt u een afspraak maken met de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) of bent u verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak? Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9707

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij  vleugel B, begane grond, routenummer 25.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen
  MDL – Vleugel B, begande grond, routenummer 25
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
  Tel: 088 – 459 9707
  Routebeschrijving

 • Spreekuur

  U hebt samen met uw huisarts besproken dat het verstandig is om, in verband met uw klachten, een van onze MDL-artsen te zien. Dat kan tijdens ons spreekuur of afhankelijk van wat u met uw huisarts heeft afgesproken op de Endoscopieafdeling.

  Bij uw eerste polikliniekbezoek zal de MDL-arts uw ziektegeschiedenis uitgebreid met u doornemen en u eventueel lichamelijk onderzoeken. Aanvullend kan er laboratoriumonderzoek worden verricht en afhankelijk van uw klacht kan ook onderzoek op de afdeling radiologie (zoals bijvoorbeeld een echo of een CT-scan) noodzakelijk zijn.

  Er zijn verschillende onderzoeken die door een MDL-arts worden uitgevoerd. Hierover leest u meer op de pagina van Endoscopie .

  Als er bij een endoscopisch onderzoek een dikke darm- of slokdarmtumor wordt aangetroffen, zult u ook met spoed verwezen worden naar een van de verpleegkundig specialisten. Zij zullen verdere uitleg geven en ervoor zorgen dat het onderzoeks- en behandelplan vlot en goed verloopt.

   

   

   

 • Verpleegkundig specialist

  De MDL-artsen werken samen met verpleegkundig specialisten en MDL-verpleegkundigen. De verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen besteden extra tijd aan de begeleiding van patiënten met aandoeningen op het gebied van de MDL-arts (hierbij gaat het om patiënten met chronische darmontstekingen en bepaalde leverinfecties). Aspecten die soms minder ter sprake komen in het gesprek met uw MDL-arts, kunnen uitvoerig aan bod komen bij de verpleegkundig specialist of de verpleegkundige.

 • Behandeling

  De MDL-arts bespreekt nadat een diagnose is gesteld met u welke behandelmogelijkheden er zijn. U kunt hierbij denken aan adviezen over leefwijze (waaronder dieet) of het voorschrijven van medicatie.
  Tijdens endoscopisch onderzoek kunnen verschillende ingrepen worden verricht. In sommige gevallen kan het nodig zijn een operatie te overwegen, hiertoe wordt zeer nauw samengewerkt met gespecialiseerde chirurgen. Altijd zal besproken worden wat de voor- en nadelen van de voorgestelde behandeling zijn.

 • Aanvraagformulieren Verwijzers

 • STZ Topklinische functie Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Met het zorgregister wil de STZ invulling geven aan de T van Topklinisch. De 26 topklinische opleidingsziekenhuizen kunnen door middel van erkenning middels het STZ Topklinisch Zorgregister aantonen welke functies er volgens de opgestelde criteria ‘Topklinisch’ zijn. Dat betekent onder meer dat de functie goed geborgd is in de organisatie, mede door kennisoverdracht en het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de behandeling, dat patiëntbelangen en –inbreng goed geregeld zijn en dat uitstekende zorg wordt geleverd.

  Wat is een topklinische functie?
  Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

  STZ Topklinische functie Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (CU) zijn chronische inflammatoire darmziekten ook wel
  gezamenlijk IBD (inflammatory bowel disease) genoemd. De ziekte kent een chronisch beloop wat
  zich kenmerkt in rustige periodes met opflakkeringen van ziekteactiviteit. Binnen Zuyderland Medisch Centrum hebben we de zorg voor een groot aantal IBD patiënten, waaraan gestructureerde IBD zorg wordt geboden door een multidisciplinair behandelteam en waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van de mijnIBDcoach, een internet gebaseerde, beveiligde website waarop ziekte activiteit kan worden gevolgd aan hand van vragenlijsten maar waarbij ook kennis overdracht kan plaatsvinden en van waaruit patiënten zeer laagdrempelig contact kunnen opnemen met het behandelteam.

 • Afspraakmaken en contact

  Wilt u een afspraak maken met het Maag Darm en Leverziekten (MDL) of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen
  U kunt op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 – 459 9707

  Locatie binnen het ziekenhuis
  Hebt u een afspraak?
  U kunt zich voor uw afspraak melden bij meldpunt Oost 03.
  Voor een bezoek aan het Behandelcentrum, kunt u zich melden bij balie Oost 35.

  Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard- Geleen
  MDL – Meldpunt Oost 02
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
  Tel: 088 – 459 9707
  Routebeschrijving

 • Spreekuur

  U hebt samen met uw huisarts besproken dat het verstandig is om, in verband met uw klachten, een van onze MDL-artsen te zien. Dat kan tijdens ons spreekuur of afhankelijk van wat u met uw huisarts heeft afgesproken op de Endoscopieafdeling.

  Bij uw eerste polikliniekbezoek zal de MDL-arts uw ziektegeschiedenis uitgebreid met u doornemen en u eventueel lichamelijk onderzoeken. Aanvullend kan er laboratoriumonderzoek worden verricht en afhankelijk van uw klacht kan ook onderzoek op de afdeling radiologie (zoals bijvoorbeeld een echo of een CT-scan) noodzakelijk zijn.

  Er zijn verschillende onderzoeken die door een MDL-arts worden uitgevoerd. Hierover leest u meer op de pagina van Endoscopie .

  Als er bij een endoscopisch onderzoek een dikke darm- of slokdarmtumor wordt aangetroffen, zult u ook met spoed verwezen worden naar een van de verpleegkundig specialisten. Zij zullen verdere uitleg geven en ervoor zorgen dat het onderzoeks- en behandelplan vlot en goed verloopt.

 • Verpleegkundig specialist

  De MDL-artsen werken samen met verpleegkundig specialisten en MDL-verpleegkundigen. De verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen besteden extra tijd aan de begeleiding van patiënten met aandoeningen op het gebied van de MDL-arts (hierbij gaat het om patiënten met chronische darmontstekingen en bepaalde leverinfecties). Aspecten die soms minder ter sprake komen in het gesprek met uw MDL-arts, kunnen uitvoerig aan bod komen bij de verpleegkundig specialist of de verpleegkundige.

 • Behandeling

  De MDL-arts bespreekt nadat een diagnose is gesteld met u welke behandelmogelijkheden er zijn. U kunt hierbij denken aan adviezen over leefwijze (waaronder dieet) of het voorschrijven van medicatie.
  Tijdens endoscopisch onderzoek kunnen verschillende ingrepen worden verricht. In sommige gevallen kan het nodig zijn een operatie te overwegen, hiertoe wordt zeer nauw samengewerkt met gespecialiseerde chirurgen. Altijd zal besproken worden wat de voor- en nadelen van de voorgestelde behandeling zijn.