Ga naar hoofdinhoud

Kwetsbaarheden melden

Responsible Disclosure

Ben je beveiligingsonderzoeker en heb je kwetsbaarheden ontdekt in onze systemen? Dan willen we graag met je samenwerken om deze kwetsbaarheden te verhelpen voordat er misbruik van wordt gemaakt.

Iedere dag zijn specialisten van Zuyderland bezig met het optimaliseren van onze systemen en processen. Op deze manier zijn onze medewerkers, cliënten en patiënten beter beschermd tegen misbruik en is de bereikbaarheid van diensten zo optimaal mogelijk. Dit betekent natuurlijk niet dat onze systemen perfect en vrij van alle mogelijke kwetsbaarheden zijn.

Responsible Disclosure zorgt ervoor dat het voor vinders van kwetsbaarheden binnen de Zuyderland omgeving gemakkelijker is om kwetsbaarheden te melden bij de organisatie. Dit wordt gedaan door hiervoor een vast e-mailadres beschikbaar te stellen waarop kwetsbaarheden gemeld kunnen worden.

Melding doen?

Beschrijf de gevonden kwetsbaarheid zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk en voeg bewijs bij. Herleidbare informatie/ data naar individuen en/of groepen dient te worden afgeschermd. Je kunt er hierbij vanuit gaan dat de melding door technische beveiligingsexperts wordt gelezen. Meldingen kunnen worden verstuurd aan: